ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

מכירה מס' 25 - 23.09.2019

מכירה מס' 25

תתקיים אי"ה ביום שני כג' אלול תשע"ט

23/09/2019

במרכז אחים רבי עקיבא 86, בני ברק

בשעה: 20:00 

 התצוגה המקדימה תתקיים במשרדנו 

ברחוב הרב אברהם יצחק הכהן קוק 10 בני ברק

: בימים 

  ג'-ה' 17-19/09/2019

א' 22/9/2019

בין השעות 12:00-20:00  

נשמח לראותכם

טל: 03-9050090

פקס: 03-9050093

אסף: 054-3053055

ניסים: 052-8861994

moreshet.auctions@gmail.com

ניתן להשתתף בזמן המכירה אונליין דרך אתר בידספיריט

https://moreshet.bidspirit. com

(ההרשמה מראש חובה)

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

לוט 3 ספרים בדפוס האחים שפירא. סלאוויטא. תקס"ה - תקצ"ב | 1832- 1805.

1. משניות סדר קדשים. בדפוס הרב משה מסלאוויטא. סלאוויטא. תקס"ה - 1805. [1] ב- קפצ דף. נזקי עש. מצב בינוני - גרוע. 2. חק לישראל - יוסף לחק. ספר במדבר בדפוס הרב שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא תקצ"ב - 1832. [1] ב - רל דף. נזקי עש. מצב גרוע. 3. חק לישראל - יוסף לחק. ספר דברים בדפוס הרב שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא תקצ"ב - 1832. [1] 1 א - רנח דף. נזקי עש קשים. מצב גרוע.
החל מ $120
פריט מס' : 002

חומש במדבר עם פירוש האור החיים סלאוויטא - תקע"א | 1811

חומש ספר במדבר עם התרגומים [אונקלוס, ירושלמי, יונתן בן עוזיאל,]. ופירוש רש"י והאור החיים הק'. "ע"י המדפיסים כהר"ר דוב בער בו ישראל סג"ל הקטן דוב בער בן פסח זצ"ל". אמנם את החמשה חומשי תורה האלו, הם התחילו להדפיס כבר בשנת תקס"ט, אלא שלכרך 'במדבר' הגיעו בשנת תקע"א | 1881. בדף שלפני השער חתימת בעלות: "זה החומש שייך להק" חיים בו ציון...[?] ר דף. השער משוקם לא מקצועית ונראה רק בחציו התחתון, וכן בצידו השני מוסתר תחילת החומש, כריכה מקורית בלוייה שדרת עור, מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $120
פריט מס' : 003

לבושי שרד אורח חיים ב' חלקים [מהדורה ראשונה של חלק שני] - ז'יטומיר תרי"ד | 1853

ספר לבושי שרד, חיבור על שולחן ערוך אורח חיים מאת בעל ה"ערבי נחל" רבי דוד שלמה אייבשיץ. חלק ראשון וחלק שני [מהדורה ראשונה של חלק שני] עם הסכמותיהם של רבני צפתרבי שמואל הלוי העליר ורבי בנימין זאב במוהר"ח דיין ומו"צ מאדעס - נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפר והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר תרי"ד | 1853. שער נפרד לחלק שני. 64, 134, 145-158 עמ'. עשרת העמודים האחרונים של 'בנין הבית' חסרים. כתמים רבים. הדפים הראשונים עד עמ' 44 חתוכים צמוד לשוליים, נראה שהורכב משני עותקים שונים. נקבי עש שונים. כריכה חדשה מוטבעת. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 004

סידור תיקוני שבת כמנהג ספרד חלק שני [כולל הגדה של פסח] - ז'יטומיר תקט"ו | 1855 עותק חסר

סידור תקוני שבת עם דרך החיים כמנהג ספרד חלק שני, מאת רבי משה מזאלאשין. כולל סדר הגדה של פסח. נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא - זיטאמיר תרט"ו | 1855. עם דף שער, עותק חסר מסתיים בעמוד 214. נקבי עש מועטים. כתמים ופגעי זמן שונים. ברובו במצב טוב. כריכות מנותקות.
החל מ $180
פריט מס' : 005

ספר מנורת המאור עם פירוש נפש יהודה חלק שני - דפוס שפירא ז'יטומיר תרי"ב | 1852

ספר מנורת המאור, לרבינו יצחק אבוהב, עם פירוש נפש יהודה עם עברי טייטש [יידיש] חלק שני - בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא, ומהו' אריה ליב ומהו' יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר בשנת תרי"ב [1852] לפ"ק. השער הראשון עם הדיו האדומה חסר. ב-ג, א-שכד דף. כתמים רבים. נקבי עש. קרעים קלים. מצב כללי טוב. כריכה חדשה מהודרת.
החל מ $200
פריט מס' : 006

ספר סאה סולת - ז'יטומיר תרי"ט | 1858 עותק יפה בכריכת עור חדשה

ספר סאה סלת, ספר מוסר קטן הכמות ורב האיכות, מאת רבי רפאל בן גבריאל נורצי ממנטובה (המאה ה-16), מגדולי חכמי איטליה, מלבד ספרו זה חיבר גם: 'מרפא לנפש' ו'אורח חיים'. ספר זה נדפס לראשונה במנטובה (שכ"א | 1561), הוא זכה לפופלאריות רבה ונדפס במהדורות רבות - נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תרי"ט | 1858. יד דף. עותק מושלם ויפה בכריכת עור חדשה ומהודרת מוטבעת בזהב. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $500
פריט מס' : 007

ספר מכלל יופי - מהדורה ראשונה קושטא ש"ט | 1549

ספר מכלל יופי, פירושים ועיונים בעניני ניקוד ודקדוק, על התורה נביאים וכתובים מאת רבי שלמה אבן מלך - מהדורה ראשונה, דפוס משה בן אלעזר פרנס הרופא, קושטא, ש"ט | 1549. עם מספר הגהות, תיקונים ומספור הדפים בכתב יד. בשער חתימות בעלים מחוקות ורישום בעלות מעניין בפורזץ. לא נבדקו לעומק. [191] דף. כריכה ישנה בלויה. דף מנותק. נקבי עש והדבקות, בדפים האחרונים קרעים משוקמים מקצועית. מצב כללי טוב.
החל מ $1800
פריט מס' : 008

שולחן ערוך שנדפס בחיי המחבר עם הגהות בכתב יד - ויניציאה של"ד | 1574 כרך מיניאטורי בכריכת עור מקורית

"שלחן ערוך, לפני זקנים עם נערים, בכרך קטן למען ישאוהו בחיקם להגות בו בכל עת ובכל מקום כאשר יחנו או יסעו. חברו כמהר"ר יוסף קארו יזיי"א [יראה זרע יאריך ימים אמן]... נדפס בעיון רב עם תוספת באור המלות" חלק יורה דעה - מהדורה שלישית שנדפסה בחיי מרן המחבר רבינו יוסף קארו ונציה של"ד | 1574. כרך מיניאטורי [14 ס"מ] בכריכת עור מקורית מעוטרת, עם שרידי אבזמים. רעט, [1] דף. נקבי עש ופגמים שונים בכריכה. רישומי בעלות והגהות בכתב יד עתיק במספר מקומות בספר, לא נבדקו לעומק. נזקי עש, כתמים וקרעים שונים, במס' מקומות עם פגיעות קלות בטקסט. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 009

נביאים אחרונים עם תרגום ומפרשים באזיליאה [באזל] שע"ט | 1619

ספר נביאים אחרונים, הכולל בתוכו גם תרגום ומסורה ופירושיהם של רש"י, רד"ק ואבן עזרא - באזל שע"ט | 1619. [1], תמב-תרצה, תקיא-תקכ [נכרכו בטעות בסוף במקום במקומם], תרצו-תשה דף. 41 ס"מ. כריכת עץ עם חיפוי עור עתיקה ומפוארת עם הטבעת עיטורים נאים, ללא אבזמים עם נקבי עש ופגמים שונים. בספר נקבי עש, כתמים, פגמים בשולי חלק מהדפים [בדפים תקיא-תקכ עם פגיעות בטקסט], מצב כללי בינוני - טוב. בדף השער רישומי בעלות: "אילת אהבים מעלת חן לאא"מ אשר נתן לי זה... במתנה נאם הצעיר אהרן בן מהור"ר שמואל שליט צב"י חתמתי זאת תי"ב לפ"ק". "מינק [?] בת הר"ר שמחה שליט א"ס [אמן סלה]". רישום נוסף: "שמואל בר משה שמואל ז"ל".
החל מ $180
פריט מס' : 010

לוט עותקים חסרים מדפוסי ויניציאה שנות הר' עד תחילת הת'

1. ספר התרומה, לרבינו ברוך ב"ר יצחק מגרמיזא, תלמיד ר"י הזקן מבעלי התוספות - מהדורה ראשונה דפוס דניאל בומבירגי ויניציאה רפ"ג | 1523. 102 דף מתוך 139 דף במקור. 2. ספר חדושי גמרא, לרבינו יוסף [מהרימ"ט] בן המבי"ט [רבינו משה מטראני] - מהדורה ראשונה ונציה ת"ה | 1645. חסר שער וכ-5 דפים בסופו. 3. ספר שאלות ותשובות מהרי"ט, לרבינו יוסף [מהרימ"ט] בן המבי"ט [רבינו משה מטראני] - מהדורה ראשונה ונציה ת"ה | 1645. יש רק שער אחד לחלק יורה דעה והוא פגום, חסרים דפים רבים בתחילה, בסוף ובאמצע, לא נבדק לעומק. כ-220 דף. 4. ספר יפה תואר, פירוש על בראשית רבה לרבינו שמואל יפה אשכנזי - מהדורה ראשונה דפוס די גארה שנ"ז | 1597. קלב-תקיח דף (חסרים מס' דפים ביניהם, במקור: תקם,[4] דף). 5. חלק מחמש מגילות כולל מגילת אסתר מתוך תנ"ך עם פירוש רש"י - ויניציאה ת"ז | 1647. כ-20 דף + כפולים במגילת אסתר. מצבים משתנים, פגעי זמן שונים, נזקי עש, רטיבות ועוד. מצב כללי בינוני - גרוע.
החל מ $180
פריט מס' : 011

ב' חלקים של שו"ת פרח מטה אהרן - מהדורה יחידה אמשטרדם תס"ג | 1703

שו"ת פרח מטה אהרן, מאת רבי אהרן בן חיים אברהם הכהן משאלוניקי - מהדורה יחידה אמשטרדם תס"ג | 1703. שערים עם תחריטים של משה ואהרן, עבודת הכהנים ועוד. חלק ראשון: [3], רמט דף. שער קרוע בפינות עם הדבקות. נזקי עש לאורך הספר, כריכה מנותקת חלקית. כתמים. מצב כללי בינוני. חלק שני: [1], קסח דף. כריכה חדשה מוטבעת. כתמים. מצב כללי טוב. חותמת בעלות בשער בהבלטה בלי צבע: "טודרוס טיקטין" - כיהן כרב ביהמ"ד הגדול בני יעקב בשיקאגו.
החל מ $120
פריט מס' : 012

שפתי חכמים על פירוש רש"י על התורה וחמש מגילות - מהדורה ראשונה פרנקפורט תע"ב | 1712 עותק יפה

ספר שפתי חכמים, פירוש מקיף לדברי רש"י על התורה, והוא כמפתח להבנת דבריו, שהם לפעמים כסתומים וחתומים. המחבר רבי שבתי משורר בס (ת"א - תע"ח) יליד קאליש בפולין שעבר לפראג שם קיבל את הכינויים "משורר" ו"בס", לאחר ששימש כחזן באחד מבתי הכנסת בעיר. אסף וליקט ממפרשים שקדמו לו ובעיקר מהרא"ם, ואף הוסיף משלו. בחיבורו הוא דן ומדייק בדבריו, ומתרץ קושיות רבות. החיבור התקבל בכל תפוצות ישראל, וכיום אין בנמצא חומש שהוא לא מודפס בצמוד לרש"י, או לפחות עיקר שפתי חכמים. [1] קמג דף [במספור נרשם בטעות קלג]. כתמים פגמים קלים מאד בעיקר בקצוות. מצב כללי טוב. עותק יפה. רישום בעלות בשער: "גרשון בלום [?] מוורמש". כריכה חדשה יחסית עם פגמים קלים.
החל מ $100
פריט מס' : 013

טור אורח חיים - ווילהרמרשדורף תפ"ז | 1727 חתימות בעלות ומס' הגהות מעניינות

טור אורח חיים, מארבעה טורים, עם הפירושים בית יוסף, דרכי משה, בדק הבית דרישה ופרישה ועוד - ווילהרמרשדורף תפ"ז | 1727. [2], שכא דף. כריכת עץ מקורית עם שרידי אבזמים. כריכה קדמית מנותקת. כתמים, נקבי עש ופגמים שונים. מצב כללי טוב. חתימות בעלות עתיקות ומס' הגהות בכתב יד שלא נבדקו.
החל מ $120
פריט מס' : 014

שו"ת התשב"ץ - מהדורה ראשונה אמשטרדם תצ"ח-ט | 1738-9 עם הכריכה המקורית!

ספר התשב"ץ ארבעה חלקים, שאלות ותשובות מאת רבי שמעון בר צמח דוראן - מהדורה ראשונה אמשטרדם תצ"ח - תצ"ט | 1738-1739. עם הכריכה המקורית הנדירה שנעשתה בעבודת יד ומכאן ייחודיותה שאין אחת נראית במדויק כחברתה, במיוחד בעיטורים בהטבעות זהב שעל גביה. עפ"י מסורת יהודי אמשטרדם הכריכה נעשתה מעור דג, אולם יש מערערים על כך. בספרו יפה ללב כתב רבי רחמים ניסים יצחק בן רבי חיים פלאג'י: "ואני שמעתי על הרב הגדול הרשב"ץ דמה שזכה לספר שו"ת גדול הנקרא תשב"ץ בדפוס וכריכה נאה - אין כמוה, לפי שהיה נזהר לפרוש מטפחת יפה נאה וחשובה על הספרים שהיו פתוחים לפניו ללמוד בהם". שער נפרד לכל חלק, בעותק שלפנינו חסר שער אחד לחלק הראשון. ח"א: [11], צא. ח"ב: [1], סט, [1]. ח"ג: [1], סח, [1]. ח"ד: [1], קא, [1] דף. 31 ס"מ. בחלק רביעי שער נפרד לכל שלשת ה'טורים'. [ראה: נ. בן-מנחם, בסוד ספרים, סיני, כרך טז, תש"ה, עמ’ שכד-שכו. וראה, ד. ירדני, סדר הדפסתו של ה'תשבץ', עלי ספר, י, עמ’ 119-132, תיאור מפורט של סדר ההדפסה, בשתי הצורות העיקריות והשינויים בשערים בעותקים השונים]. סטפנסקי ספרי יסוד 270. נקבי עש. בחלק רביעי דפים ג-יא קרועים וחסרים, מצורפים 4 דפים מתוכם מעותק אחר להשלמה. כתמים שונים. מצב כללי טוב. פגמים בכריכה.
החל מ $1300
פריט מס' : 015

תיקון שובבים (כולל כוונות) - ויניציאה תצ"ט | 1739

ספר "תקון שובבים - נזכרים ונעשים דברים המתנדבים ברוב עם להתענות בימי השובבים ומשכימים ובאים בתפלת מנחה המעריבים בבית הכנסת להתחנות לפני האל בתפלות ובוידויים חברים מקשיבים" סדר תפילת לנוהגים להתענות בימי שני וחמישי בפרשיות השובבי"ם, עם תפלת מנחה וקריאת "ויחל", "והוא מסודר כפי המקובל האלקי כמוהר"ר משה זכות זצ"ל המורה חטאים בדרך, ונתוספו בו התרת נדרים ומסירת מודעא ככמוהר"ר שמואל דוד אוטולינגי, נדפס לתשוקת גד בן יצחק פואה" - דפוס בראגאדין ונציה תצ"ט | 1739. מה, מז-מט דף. 17 ס"מ. נקבי עש, פגמים קלים וסימני רטיבות. מצב כללי טוב. כריכה חדשה.
החל מ $100
פריט מס' : 016

לוט ספרי חידושים על הש"ס: פתח האוהל - זולצבאך תנ"א | 1691 / שם אנוש - ווארשא תרס"ב | 1902 / קונטרס ר' חיים יונה - לעמברג תקס"ז | 1807 ספר הישר לרבינו תם - וינה תקע"א | 1811

ספר פתח האוהל מהדורה ראשונה זולצבאך - תנ"א |1691. חיבור מיוחד בנושאים שונים מסודרים לפי סדר א' ב', מאת רבי אברהם בן רבי יהודה ליב מפרעמסלא. בדף אחרון חתימה מעניינת: אברהם שניאור[?]..[?]. ובמספר מקומות חותמת בעלות בלועזית 'ד. פלדמאן ראבינער'. [1] ל דף כולל מראה הפסוקים. בסופו חיבור נוסף מאת המחבר עם שער נפרד, נקרא גם הוא בשם 'פתח האוהל'. בו יבוארו כללי הש"ס וסיכום פלוגתות המובאות בו. [2], לג דף. מעט נקבי עש, מצב כללי טוב. ספר שם אנוש "לזכר נשמת שם אנוש ז"ל. ווארשא - תרס"ב | 1902 מהדורה ראשונה. "והוא פתח הספר מספרי אשר יצא בעזר השם בעוד איזה ימים מבית הדפוס..." המחבר הרב יוסף אהרן רבינוביץ (תרי"ג - תרפ"ב) היה רב ליטאי-חסידי, נכד הגאון ר' דובער מנישוויעז מי שכונה ה'ראש הברזל' למד בוולאז'ין מפי ה'בית הלוי' אבי שיטת בריסק ודבק בו בכל מסעותיו, חיבר כמה ספרים נוספים המפורסם שבהם 'פרי דוד'. עוד בצעירותו החל להתלבש בלבוש חסידי ובוורשה אף התפרסם כבעל מופת, שם גם החל לערוך טישים כמנהג האדמור"ים, ולפיכך נודע בכינוי 'דער ליטווישער רבי' או 'דער מתנגדישער רבי'. החיבור הזה עוסק בקבלה מתובל בדרוש, בו מבאר המחבר דברים עמוקים מתוך אגדות חז"ל, ובסופו יבוארו כמה פסוקים ותפילות. דפוס ווארשא דובערוש טורש. מדבקה מהספריה המרכזית בווארשא שמעידה שהעותק הינו "מספרי ישראל בפולין שנצלו מן ההשמדה... תש"ח-1947". חותמות בעלות מבית עקד הספרים של 'ישיבת חכמי לובלין'. [1], כד דף, 48 עמוד כולל לוח הטעות. קרע קטן בדף הראשון וקרע גדול בלוח הטעות, ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב. קונטרס ר' חיים יונה 'המכונה עלה דיונה' מאת הגאון החריף מוהר"ר חיים יונה תאומים אב"ד ברעסלא (ת"נ - תפ"ח). המחבר נפטר בגיל צעיר לימים והוא בן 38 שנים בלבד. התפרסם בעיקר בזכות ספרו זה העוסק בענייני הלכה - חושן משפט. על מצבתו נכתב בזה הלשון:"פה נטמן וספון חלקת מחוקק כנפי יונה נחפה בכסף מזוקק הלא הוא החכם השלם במדות תרומיות מוהר"ר חיים יונה זצ"ל אב"ד בעיר ברעסלא אשר הרביץ תורה בישראל וחיבר כמה חיבורים ונפטר בשם טוב בברעסלא ג' י"ז תמוז". [8], ט-כד דף. חתימת בעלות לא נבדקה. קרעים קלים, מצב כללי טוב. ספר הישר לרבינו יעקב תם בעל התוספות זצ"ל. וינה תקע"א | 1811. העותק שלפנינו, מלא בהגהות ותיקונים כת"י חלקם משמעותיים מאד. לאורך הספר סוגים שונים של כתב כך שנראה שנכתבו ע"י מספר אנשים. בעמוד השער תחת שם המחבר נרשם בכת"י, 'גדולת רבינו תחזק בשו"ת ריב"ש בריש ס"י שצ"ד'. [שם מפליג הריב"ש בשבחים ותוארים נכבדים על גודל מעלת רבינו תם. כמו למשל: מסתימת התלמוד אין כמוהו בפלפול..]. חתימת בעלות שלא נבדקה. [2],פז דף. קרע בדף השער ללא פגיעה בטקסט, מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 017

לוט ספרי קבלה חשובים: משנת חסידים אמשטרדם - ת"ק | 1740 פת לחם ליוורנו - תקנ"ד | 1794 קל"ח פתחי חכמה יוהנסבורג - תרי"ז | 1857

ספר משנת חסידים. "זה ספר משנת חסידים שחיבר הרב הגדול בקי בנגלה ובנסתר לו עשר ידות ה"ה מוה"רר עמנואל חי בן אברהם ריקי בעיר ליוורנו" אמשטרדם - ת"ק | 1740. המחבר רבי רפאל עמנואל חי ריקי (תמ"ח - תק"ג). היה רב מקובל ופייטן איטלקי. כשהיה בן שלושים, עלה לארץ ישראל והתיישב בצפת, בה למד את חכמת הקבלה ועסק בכתבי האריז"ל. לאחר כשנתיים עזב את צפת עקב מגפה שפרצה בגליל העליון ויצא חזרה לחוץ לארץ. על הספינה בה נסע התנפלו שודדים ושבו אותו עם משפחתו. לאחר ארבעים יום נפדה ובא לאיטליה לעיר ליוורנו. בתקופה זו חיבר את חיבורו זה 'משנת חסידים' שהוא למעשה חיבורו העיקרי העוסק בביאורים עמוקים בתורת הקבלה. [6], קלב דף. חתימות שלא נבדקו. כתמים בדפים, נקבי עש מועטים, נכרך מחדש. מצב כללי טוב. ספר פת לחם מהדורה ראשונה ליוורנו - תקנ"ד | 1794. מאת רבי אלישע חבאבילייו נר"ו "בדפוס השותפים החכם כמוהר"ר יעקב נוניס נר"ו ואיס והמשכיל כמה"ר רפאל מילדולה נר"ו". המחבר רבי אלישע חאביליו (תע"ט - תק"ס) מרבני איטליה, היה תלמידו המובהק של רבי דוד פרדו, החיבור הזה עוסק בפירוש וכוונת ברכות הנהנין עפ"י הקבלה. בדף השער חתימה מעניינת במיוחד: "מרדכי חיים ן עטר". ועוד חתימה שלא נבדקה כראוי. [3], עז דף. כתמים קלים, נכרך מחדש מצב כללי טוב. ספר קל"ח פתחי חכמה "והמה פתיחות לספר הקדוש עץ חיים מהאר"י ז"ל חברו הרב הגדול מש"ה איש האלהים קדוש יאמר לו כמהור"ר משה חיים לוצאטו זלה"ה" [הרמח"ל] ע"י המדפיס חיים ארי'. יוהנסבורג - תרי"ז | 1857. עם הקדמת המביא לבית הדפוס, ו'ספר דרך עץ חיים' "והוא הקדמה לספר פתחי החכמה" [הנלמד גם כחיבור בפני עצמו אפילו לעוסקים רק בתורת הנגלה]. קמב דף. חתימת בעלות לא נבדקה, כריכה מקורית בלויה שדרת עור פגומה, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 018

קרבן נתנאל - מהדורה ראשונה קארלסרוא תקט"ו | 1755 עם חתימות והגהות חשובות

ספר קרבן נתנאל, על פסקי הרא"ש מסדרי מועד נשים, להגאון רבי נתנאל וויל אב"ד קארלסרוא, ספר יסוד חשוב שלאחר הוצאה זו בה נדפס בנפרד הוא נכנס למהדורות השונות של התלמוד בבלי עד ימינו אנו. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר, שער מאויר בתחריט נחושת בראשו ציור של ציפור עם הכיתוב "ק"ן [קרבן נתנאל] ציפור" - קרלסרואה תקט"ו | 1755. סטפנסקי, ספרי יסוד 211. [2], קמח, [3] דף. נקבי עש רבים מאד. מצב כללי בינוני. בשער הספר חתימה עתיקה: הק' יהודה משה באמ"ב סג"ל. חותמת רבי "בן ציון בלא"א מ"ו הרב מהור"ר יעקב עטטלינגער נר"ו" - בנו של רבי יעקב אטלינגר בעל "ערוך לנר" וחתן הגביר הידוע ר' שמריהו צוקרמן. בספר שלוש הגהות למדניות בכתב יד אשכנזי הנראות מתקופת ההדפסה.
החל מ $120
פריט מס' : 019

סט שלם עם ארבעת כרכי חמדת ימים - וינציאה תקכ"ג - 1763 עם הגהות מעניינות

סט שלם של הספר הפולמסי חמדת ימים, ספר שעוסק במנהגים והלכות, עם תוכחות מוסר על פי הקבלה, הספר שנכתב בלשון מיוחדת ובהירה, המלהיבה את לב הקורא לעבודת השם, נדפס לראשונה באזמיר שנת תצ"א ע"י רבי ישראל יעקב אלגאזי שכתב שהעתיקו מכתב יד ישן עלום שם שרכש בקרבת העיר צפת. זהות מחברו אינה ידועה, היעב"ץ סבר כי מחברו הוא נתן העזתי שהיה שבתאי ולכן יצא נגד הספר הזה. ארבעה כרכים, ונציה תקכ"ג | 1763. חלק א - לשבת קודש. קט דף. חלק ב - לראש חדש. קכח, [1]. חלק ג - למועדי ה’. צו [צ"ל צז] דף. חלק ד - לחדש אלול ולימים נוראים. קג דף. מספר הגהות מעניינות בכת"י ספרדי בסוף הספר. 27 ס"מ. חתימת בעלים 'אברהם יוסף ישעיה הלל פואה' - כנראה ממשפחת המדפיסים המפורסמת. ללא כריכות. נזקי עש. מצב כללי גרוע.
החל מ $150
פריט מס' : 020

נדיר! ספר ליקוטי תורה נביאים וכתובים [מהרח"ו] - מהדורה ראשונה זולקווא תקל"ה | 1775 עם חתימות בעלות מעניינות

ספר ליקוטי תורה נביאים וכתובים, ונסמך לו ספר טעמי מצוות, מהדורה ראשונה של ספר הקבלה החשוב של רבי חיים ויטאל תלמידו הגדול של האר"י הקדוש, ספר נדיר ובלתי מצוי - זולקווא תקל"ה | 1775. דף השער חסר. [8], קטז, קיח-קך, [1]; כח, כח-לא דף. כתמים ופגמים שונים. נזקי עש בעיקר בדפים הראשונים ואחרונים מעבר לכך מצב כללי טוב - בינוני. חתימות בעלות: 1. חותמות הרב שמואל דוד הכהן מונק (נפטר תשמ"א), בן רבי רפאל שלום שאול, מצאצאי בעל 'הרוקח'. עלה ארצה בגיל ט"ו ולמד בישיבת קול תורה, מתלמידיו המובהקים של רבי אליהו דושניצר. הוסמך לרבנות ע"י רבי חנוך העניך דב פאדווא וראב"ד ירושלים רבי ישראל יצחק רייזמאן. מראשי הקהילה החרדית בחיפה ייסד בה את ביהמ"ד להוראה ע"ש ר' אבדימי דמן חיפה. בעל מחבר "פאת שדך" ועוד ספרים רבים. 2. רבי משה חר"ג [חתן ר' גרשון], במוה"ר יעקב יוסף [צייגר], , עלה לארץ בשנת תקצ"ט והתיישב בעיה"ק צפת, ממונה כולל ויז'ניץ בצפת מטעמו של האדמו"ר רבי מנחם מענדיל הגר ה"צמח צדיק" מויז'ניץ. ראש החברה קדישא בעיר. ראה עוד אודותיו ב"ארץ הצבי" [איילבוים - וינה תרמ"ג]. 3. הק' אהרן אריה במו"ה מנחם מענדל. 4. הק' יצחק ....[?] 5. בדף מא השלמת אותיות העמוד ל"מאיר ליב". 6. אברהם שלמה.
החל מ $100
פריט מס' : 021

לוט 3 ספרי שו"ת חשובים שנות הת"ק: מים עמוקים - ברלין תקמ"ח | 1778 / יד יוסף - ירושלם תרנ"ח | 1898 / זרע יעקב - ליוורנו תקמ"ד | 1784

1. ספר שאולות ותשובות מים עמוקים, "דלה דלו לנו שני צנתרות הזהב הגאונים המפורסמים. אשר לאמת הוציאו משפט. ... רבינו חיים אליה מזרחי ... ואחריו יאיר נתיב אליהו... רבינו אליה ן' חיים...", שו"ת מאת רבי אליהו מזרחי - הרא"ם (קצ"ה - רפ"ו) פוסק הלכה, איש מדע, ומדינאי יהודי-טורקי. רבה הראשי של יהדות האימפריה העות'מאנית ומנהיגה, ראש ישיבה ואחד משלושת פרשניו העיקריים של פירוש רש"י לתורה. עם חיבור נוסף מרבי רבי אליהו בן חיים - הראנ"ח (ר"צ בערך - שע"ג) מרבני טורקיה, חכם באשי, ומראשוני האחרונים. - מהדורה שניה ברלין תקל"ח | 1778. קד דף. כריכה חדשה, דף שער משוקם, קרעים בדפים האחרונים, לרוב לא בגוף הטקסט. כתמים בחלק מקומות. מצב כללי בינוני. חתימת בעלות: חנני אלוקים בזה הספר ישראל.. [?] וחתימה נוספת לא מפוענחת. 2. 'ספר שאלות ותשובות יד יוסף חלק ראשון אורח חיים, להרב יוסף יהודה בה"ר דב הלוי שטראזבערג [שטרסברג] המכונה 'הדיין מקאסוב' (תקפ"א-תרע"א) - בשנת תרנ"ו כשהיה בן 75, עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר העתיקה בירושלים, בחצר שגבלה בבית הכנסת תפארת ישראל ובסמוך לביתו של הרב יהושע לייב דיסקין. כשהוקם בית הדין של החסידים בירושלים בשנת תרס"א, צורף הרב להרכב בית הדין, בראשותו של רבי דוד ליפמן [דובצ'ה] שובקס תלמידו של רבי מנחם מנדל מקוצק. הדיין השלישי בבית הדין היה הרב טוביה אריה גולדברגר. הדיין מקוסוב שימש כחבר בית הדין עד פטירתו בכ"ז בחשוון תרע"א - מהדורה יחידה ונדירה ירושלים תרנ"ח | 1898. יז דף כולל שער מעטפת נוסף. חותמת בעלות מעניינת עם השם "מרדכי ברבי יעקב ז"ל פרידמאן במעזריטש". הערה למדנית אחת בכתב יד. ללא כריכה. קרעים קלים בשדרה. מצב כללי טוב. 3. שו"ת זרע יעקב, 'זה שפ"ר ספר זרע יעקב... הוא האור הרב המובהק מאיר כברק כמוהר"ר יעקב ן' נאים .. בדפוס השותפים החכם כמוה"רר אברהם יצחק קאשטילו נר"ו והמשכיל כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו'. רבי יעקב חיים בן נאים (נפטר תקס"ד) מחכמי צפון-אפריקה וממנהיגיה במאה ה-18. רב, מקובל ופוסק. בתקופת הנהגתו של רבי יעקב חיים אירע חג הפורים של יהודי אלג'יר, שנחגג בעקבות הניצחון על הספרדים. בעקבות כך, חיבר רבי יעקב פיוטים לכבוד חג זה. רבי יעקב נטמן, ככל הנראה, בליוורנו שבאיטליה, העיר האחרונה ברשימת נדודיו, שם גם הדפיס את ספרו זה. בקרב יהודי אלג'יר נהגו לכנותו בשם "שליח ירושלים, היות ועלה לארץ ישראל ולאחר מכן חזר לגולה - מהדורה ראשונה ליוורנו תקמ"ד | 1784. [4], ס', [1] דף. כרוך עם ספר ישועות יעקב להרב הנ"ל. דרושים לספר בראשית ובסופם דרוש לשבת כלה ושבת תשובה, ופיוט נשגב לכבוד שבת - מהדורה ראשונה ליוורנו תקמ"ד | 1784. [1], מג דף. כריכה חדשה, כתמים קלים בדפים ראשונים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 022

לוט 2 ספרי שו"ת שנדפסו בשאלוניקי מהדורות ראשונות: ברך יצחק - תקס"ג | 1803 / אשדות הפסגה - תק"ן | 1790

1. שו"ת ברך יצחק, שאלות ותשובות בהלכה מאת רבי יצחק בן רבי משה די פאס, השו"ת עוסק בשאלות מגוונות בכל ד' חלקי השולחן ערוך, הקדמה של בן המחבר רבי אברהם די פאס ס"ט - מהדורה ראשונה שאלוניקי תקס"ג | 1803. [4], ע דף. כריכה חדשה. דף שער משוקם. כתמים בקצוות. מצב כללי טוב. חתימת בעלות "ף אהרן חיים [?]". 2. שו"ת אשדות הפסגה, 'והוא משאלות ותשובות נכבדות על סדר ארבע טורים ... כמה"ר יוסף נחמולי זלה"ה' ובסופו ביאור כמה שרשים וסוגיות מורכבות שבש"ס. וביאור כמה לשונות מוקשים שברמב"ם, בנוסף יש חיבור על כמה פרקים ממסכת בבא מציעא, בסוף הספר יש מספור חדש שמתחיל מאות ז', ונראה שמתחיל באמצע נושא ומכאן ואילך כמה עניינים ממהרח"א זלה"ה [ככל הנראה רבי חיים בן רבי דוד אבולעפייא], ביניהם קונטרס מעניין הנקרא 'מדות המזבח', סימני הסדר ופי' על הגדה של פסח - מהדורה ראשונה שאלוניקי תק"ן | 1790. [4] קנב דף. כד דף [מתחיל באות ז' כאמור לעיל]. הגהות לשון בכת"י, מספר חתימות בעלות מעניינות, לא נבדקו. מצב כללי טוב מאד.
החל מ $100
פריט מס' : 023

משניות סדר נזיקין - מאהלוב תקע"ח | 1818 נדיר!

משניות, סדר נזיקין עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורה, עיקר תוספות יום טוב ועוד תוספות - מאהלוב תקע"ח | 1818. [2], רמד דף 17 ס"מ. נזקי עש וכתמים רבים. קרעים ופגמים שונים, גם בדף השער. כריכה מקורית עם שדרה עור בלויה ופגומה. מצב כללי בינוני - גרוע. בספריה הלאומית מקוטלג במדור נדירים. בשער חתימה עתיקה "הק' בנימין זאב", בדף האחרון רישום בכתב יד עתיק: "זה אשר יאמר אחר הדלקת נרות חנוכה..." עם רישום תפילות שונות כנראה עפ"י חסידות. חתימות נוספות בעפרון: "הק' נתן נטע בן ר' בנימין זאב הכהן ש"ם [?]". אודות דפוס מאהלוב ראה מאמרו של פרידברג על דפוס זה בספרו על הדפוס העברי בפולין, נצטט כאן פסקה אודות חשיבות דפוס זה אצל חסידים מתוך מאמרו של אברהם יערי "הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר" מתוך קרית ספר שנה כ"ג: המדפיס ר' צבי היה תלמיד חכם וגם דייקן, ולקצת ספרים הוסיף פירוש מלוקט מספרים שונים ובכללם כתבי יד, או נוסחאות על פי ספרים מדויקים. כך הוסיף פירוש "אספת אמרים" למדרש רבה ופירוש תוספות מרובה למשניוץ. ר' צבי זאב המדפיס ממאהלוב היה חסיד והיה מקורב לר' לוי יצחק מברדיטשוב ולר' אברהם יהושע העשיל מאפטא [האוהב ישראל] בשעה שישב ביאס ובמעזיבוז. הסכמותיהם מופיעות בכמה ספרים שנדפסו במאהלוב. הרבי מאפטא הוא גם שעורר את המדפיס להדפיס את ה"מעמדות" ואף מסר לו את "סדר אמירת הקטורת" שסידר, לשם הדפסה בסוף המעמדות. על היחסים שבין הרבי מאפטא והמדפיס ממאהלוב מספרים ההסידים סיפור מעשה זה: "פעם אחת קצף מאד הרה"ק מאפטא על המדפיס ממאהלוב, שהדפיס ספרי קדשו של הגאון הצדיק מוהר"ח [מורנו הרב ר' חיים] מטשערניוויץ ס' סידורו של שבת ובאר מים חיים, יען שהדפיס בדפוסו ספרים שאין רוח חכמים נוחה מהם, ואחר שנודע לו פקד עליו בל ידרוך על מפתן ביתו. אחר זמן הודיעו להרה"ק שהמדפיס הנ"ל הדפיס אח הספר הקדוש שער התפלה מהבאמ"ח [מהמחבר באר מים חיים] שלח אליו לומר, שמוחל לו הכל בזה שהדפיס את הספר הקדוש הזה והרשיהו לבוא אל ביתו".
החל מ $100
פריט מס' : 024

אלה דברי הברית [חיבור נגד הרפורמים] - אלטונא תקע"ט | 1819 עם תשובות מגדולי רבני התקופה

אלה דברי הברית, "פסק דין אשר יצא מפי בית דין צדק דק"ק המבורג יע"א, ועל ידם החזיקו הגאונים הגדולים אשר במדינת אשכנז, פולין, צאפת ואיטעליען, ומדינת בעהמען, מעהררען ואונגארן, כולם כאחד עונים ואומרים בגזירת עירין פתגמא... להפר דת חדשה (אשר בדו מלבם איזה יחידים הדיוטים שאינם בני תורה) ליסד מנהגים שלא כדת משה וישראל...". חיבור נגד התנועה הרפורמית על האיסור לשנות מנוסח התפילה, שלא להתפלל בלשון אחר חוץ מלשון הקודש, ושלא לנגן בכלי שיר בבתי הכנסת אפילו ע"י נכרים, פרצות אלו שניצניה הראשונים נראו באותה עת בגרמניה, החלו מכרסמים בכרם ישראל בגלוי עם הוצאת הספר "נוגה הצדק - אור נוגה" (דסאו תקע"ח) המצדיק תיקונים ושינויים אלו ע"י רבני הרפורמים, "תיקונים" שונים שהוכנסו בנוסח התפילה ב"היכל" בהמבורג, בו גם הונהגו תפילות בשפה הגרמנית ותפילות בליווי עוגב שהוצב בהיכל. בספר זה שמבוסס על פסק דין של בית הדין בהמבורג צורפו 22 תשובות הלכתיות בנושא מגדולי אותו הדור, בהם ה'חתם סופר' - שאמנם התנגד בתחילה להדפסת הספר, כי חשש שהעיסוק והויכוח עם הרפורמים יתן להם כוח ויחזק את מעמדם, אולם בסופו של דבר הסכים על הוצאתו לאור וכתב: "בק"ק המבורג הדפיסו קובץ אגרות מגאוני הזמן וקראוהו ספר דברי הברית ותלי"ת [ותודה לה' יתברך] פעל ישועות בקרב הארץ", רבי עקיבא איגר, רבי מרדכי בנעט, רבי יעקב מליסא 'הנתיבות', רבני פראג ועוד - מהדורה יחידה אלטונא תקע"ט | 1819. XVI , קלב עמ'. 22 ס"מ. נקבי עש וכתמים קלים. כריכה מקורית בלויה. מצב כללי טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 025

ספר בן ימיני [פירוש על האבן עזרא] - מהדורה יחידה וינה תקפ"ד | 1824 נדיר!

ספר בן ימיני, ביאור לפירושו של רבי אברהם אבן עזרא על התורה, עם פתרון חידותיו, מאת רבי בנימין זאב וואלף מפרערוי (חבל מורביה בצ'כיה). כידוע דברי רבי אברהם אבן עזרא בפירושו על התורה עמוקים מאוד, במשך הדורות נדפסו ספרים רבים לבאר את פירושיו של ה'אבן עזרא'. בתחילת הספר נדפסו הסכמות הרבנים מהם: רבי מרדכי בנט, רבי ברוך פרענקל תאומים ה'ברוך טעם' מלייפניק [חמיו של "הדברי חיים" מצאנז] שכותב על הביאור: "..והוא גילה מצפוניו באמת לאמתו..", והוספה של רבי דוד דייטש "האהל דוד", ורבי משה סופר "החתם סופר" שכותב "הריני בעה"ח [בא על החתום] ליקח ס' אחד במחיר... משה סופר מפ"פ דמיין" - מהדורה יחידה ונדירה ווין תקפ"ד | 1824. קפ"ו [3] דף. 17.5 ס"מ. כתמים קלים. מצב כללי מצוין. כריכה מקורית עם קרע בשדרה. עותק יפה.
החל מ $120