ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 21 - 26.11.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 202

'בית אברהם' מאת האדמו"ר הגה"ק רבי אברהם מטשכנוב, מהדורה ראשונה - עם מכתב ושיר בכתב יד מאת נכד המחבר

ספר בית אברהם, חידושי הלכות וסוגיות בש"ס, ברמב"ם ושאר פוסקים, מאת האדמו"ר הגה"ק רבי אברהם מטשכנוב. מהדורה ראשונה. דפוס א. שריפטגיססער, ווארשא, תרנ"ט-1899. בדף הפורזץ שיר ארוך בכתב-יד עם אקרוסטיכון וחתימת: "אברהם לנדא נין ונכד ה"בית אברהם". בין דפי הספר נמצא מכתב משנת תרפ"ז [1927], חתום על-ידי הנ"ל ובו הקדשת הספר לידידו לרגל נישואיו. | רבי אברהם לנדא [תקמ"ד-תרל"ה], רבה של טשכנוב. פוסק, אדמו"ר ואבי שושלת חסידות סטריקוב. נחשב מגאוני התורה ומחשובי הרבנים בדורו, ולדעתו ההלכתית היה משקל רב. רבי עקיבא איגר העיד עליו שהוא "אריה דבי עילאי", ומרוב הוקרתו אותו היה קם ממקומו כל פעם שהזכיר אותו בדיבורו. הרבי מקוצק אמר עליו: "הרב מטשכנוב ורבי יצחק מאיר מגור הם שני שרי התורה בדורנו". | שלושה שערים , אחד מהם על גבי נייר בצבע ירוק. נקבי עש. | צה דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 203

תלמוד בבלי בכרך אחד "ברדיטשוב" הוצאת שעפטיל" ווארשא תרנ"ז | 1896.

תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות עם מפרשים. ש"ס שלם בבכרך אחד, בדפוס ובהוצאת חיים יעקב שעפטיל. ווארשא לפי דפוס ברדיטשוב. דפים מנותקים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 204

סידור דרך החיים, עותק חסר - הגהות

סידור דרך החיים, עם פירושי דרך החיים ועיון תפלה. בשולי גיליונות הדפים מאות הגהות בכתב-יד, ובהם מקורות מן התנ"ך והתלמוד לסידור התפלה. עותק חסר. | ללא כריכה. קרעים ובלאי. נקבי עש. | כו-רצא דף. 22 ס"מ. מצב כללי: גרוע.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 205

זכרון משה מהדורה ראשונה - אמשטרדם, תקכ"ה | 1765

זכרון משה - מוסר. מאת רבי משה דעסוי. שער מאוייר - אחד השערים המקסימים בדפוס העברי, בחלקו העליון של השער איור של אריה קורא בספר. ובחלקו התחתון איור יוסף ואחיו? מהדורה ראשונה. דפוס ליב זוסמאנש, אמשטרדם, תקכ"ה [1765]. | הרב משה דעסוי דיין דק"ק גלויגא, ואח"כ היה מיושבי בהמ"ד באמסטרדם מחבר הספרים: "זכרון משה", "עבודת מקדש", חדושים והגהות על ספר "השערים" או "שערי דורא". | שיקום בדף השער. נקבי עש בודדים. כריכה חדשה. | [2], לב דף. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 206

מרפא לשון מהדורה ראשונה - אלטונה, תק"ן | 1790. העותק של הגאון רבי תנחום מהרודנא

ספר מרפא לשון - מוסר. מאת רבי רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהן כ"ץ (רבי רפאל המבורגר). רב העיר המבורג בגרמניה (קהילות אה"ו). תלמיד הגר"א, אך היה מקורב בדעתו לחסידות. מהדורה ראשונה. דפוס משה בון סג"ל, אלטונה, תק"ן [1790]. בעמוד השער חתימת בעלות: "תנחום מהוראדנא יצ"ו" הלא הוא רבי תנחום גאב"ד הורודנא [תק"ו-תקע"ט]. מחבר הספרים מנוחת אמת, מנוחת שלום, נחמת ציון. על מצבתו נחקק "מבוע הדעת". | חותמות. כריכה מנותקת חלקית. נקבי עש בודדים. כתמי זמן. | [4], קכה, 1 דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 207

סדר עולם רבא - ירושלים, תשט"ו | 1955. העותק של הגאון רבי אריה ליב מאלין

סדר עולם רבא, מאת התנא רבי יוסי בן חלפתא. עם ביאור הגר"א מווילנא. יחד עם סדר עולם זוטא וסדר הקבלה להראב"ד. דפוס המסורה, ירושלים, תשט"ו [1955]. בדף שלפני השער חתימת בעלות של הגאון רבי "אריה ליב מאלין". | הגאון רבי אריה ליב מאלין [תרס"ו-תשכ"ב], ראש ישיבת "בית התלמוד" ומגדולי ראשי הישיבות באמריקה, לצידו של רבי אהרן קוטלר. תלמידם של כפירי האריות דליטא רבי שמעון שקופ, רבי אלחנן וסרמן, רבי ברוך בער ורבי ירוחם לייבוביץ'. הוא אף ערך את חלקו השני של ספרו של הרב לייבוביץ', "דעת חכמה ומוסר", כמובא בהקדמה לספר. וכן למד אצל מרן הגרי"ז סולובייצ'יק בבריסק ורבים משיעוריו של הרב מבריסק שיצאו לאור אחר כך במהדורת סטנסיל נכתבו על ידו. כמו כן למד בחברותא עם בן-עירו רבי משה שמואל שפירא. חידושי תורתו של הרב מאלין - "חידושי רבי אריה לייב", נערכו ויצאו על ידי אחיינו של הרב מאלין, הרב ברוך דב פוברסקי והפכו לנכס צאן ברזל בעולם הישיבות. בין תלמידיו נמנים: הרב מרדכי אליפנט, הרב שמשון דוד פינקוס והרב אהרן פלדמן. | [12], קיד; נג עמ'. 15 ס"מ. מצב כללי: טוב
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 208

פרי חדש העותק של בעל ה'פורת יוסף' על הש"ס

ספר פרי חדש על יורה דעה לר' חזקיה די סילוא, בדפוס איצק ב"ר ליב, פיורדא, תקכ"ט [1769]. בעמוד שלפני השער כיתוב: "זה שייך להרב המאה"ג חו"ב מ' ר' יוסף מו"ץ ווילנא". | רבי יוסף סאַקאָוויץ [תקע"ה-תר"ן], דיין ומו"צ בווילנה, מחבר הגהות "פורת יוסף" על התלמוד הבבלי שנדפסו בש"ס וילנא. היה מכונה "זקן ההוראה", ונהג להתהלך עטור בטלית ובתפילין לאורך כל היום. די אם נציין שתי עובדות: האחת, שהוא היה בין הבודדים בדורו שחידושיהם נדפסו בתוך ש"ס ווילנא. והשניה, שהוא נמנה בין ששת נותני ההסכמות לספר 'משנה ברורה' מאת החפץ חיים. | רישומים בדף הפורזץ. פגעי עש. | קכט דף. 33 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $200
פריט מס' : 209

ספר תניא רבתא - זולקווא, תק"ס | 1800. העותק של הגאון רבי עקיבא איגר כולל הגהה בכתב יד קודשו. עדות בכתב יד בסוף הספר

ספר תניא רבתא. העותק של גאון ישראל רבי עקיבא איגר, כולל הגהה בכתב יד קודשו. בדף האחרון עדות בכתב יד: "דכמ"ה במתנה מאת כבוד... הגאון והחסיד האמיתי המפורסם רשכב"ה נ"י ע"ה פ"ה מ"ה עקיבא... ". וכן בעמוד שאחריו: "ה"ה הרב הגאון הגדול החריף רשכבה"ג מוהר"ר עקיבא". בדף [ב/1] הגהה 5 שורות ככל הנראה בכתב יד קדשו של הגאון רבי עקיבא איגר. | רבי עֲקִיבָא (גינְז) אֵיגֶר (ה'תקכ"ב-1761 – ה'תקצ"ח, -1837) מגדולי התורה הבולטים בתקופת האחרונים. סמל של למדנות וגאונות בבתי המדרש. רבי עקיבא איגר זי"ע היה מגדולי הלמדנים ומהבולטים שבהם. שמו הפך למילה נרדפת לגאונות למדנית. ותורתו נלמדת בבתי המדרשות של הישיבות בנות זמננו. לבד מהשפעתו העצומה על צורת ניתוח התלמוד ודברי הראשונים, הייתה לרבי עקיבא איגר השפעה מכריעה בתחום ההלכה, והגהותיו הנדפסות על גיליון השולחן ערוך וכן פסקיו בספרי השו"ת שלו הם אבן יסוד בעולם הפסיקה היומיומית ובעולם הדיינות. בראשית דרכו נמנע מלקבל על עצמו משרת רבנות שבכללה פסיקת הלכה, אך לא נמנע מלשמש כראש ישיבה. שימש 24 שנים כרבה של העיירה מרקיש-פרידלנד. עיקר פעילותו הציבורית באה כאשר לאחר פעילות של חתנו המפורסם, החת"ם סופר, נבחר לשמש כרבה של עיר המחוז הפולנית פוזנא, משרה שבה החזיק 23 שנים, עד יום פטירתו. | כתמים. מעט נקבי עש. חותמות וחתימות בעלים נוספות. | [40], לח דף. 23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $1900 החל מ $1800
פריט מס' : 210

סט הלכות רב אלפס, ארבעה כרכים. ווילנא, תר"ם-תרמ"ו | 1880-1886. העותק של רבה של בני ברק רבי יעקב לנדא זצ"ל

סט הלכות רב אלפס [רי"ף], ארבעה כרכים. [1. זרעים מועד. 2. נשים. 3. נזיקין. 4. קדשים טהרות]. עם נושאי כליו והמפרשים: מרדכי, רש"י, ר"ן, נימוקי יוסף, רבינו יונה, רבי זרחיה הלוי, הרמב"ן ועוד רבים. ועם הלכות בכורות וחלה להרמב"ן. בדפוס האלמנה והאחים ראם, ווילנא, תר"ם-תרמ"ו - 1880-1886. מאת רבי יצחק אלפסי [ד'תשע"ג-ד'תתס"ד], גדול הפוסקים הראשונים. אשר גדולי הראשונים כרמב"ם, הראב"ד, הרמב"ן ורבי יצחק בעל התוספות התייחסו אליו בהערצה מופלגת, ורוב הפוסקים מתייחסים אליו כאל סמכות העל בפסיקות ההלכה. | כל הכרכים חתומים בחותמתו של הרב "יעקב לנדא רב דבני ברק א"י". ובכרך זרעים מועד בעמוד השער, מופיע כיתוב בכתב ידו: "קניתי ממנו [מהבעלים] באה"ק". | הרב יעקב לנדא [תרנ"ג-תשמ"ו], רב ואב"ד בני ברק. מגדולי חסידי ליובאוויטש. בגיל 20 נתמנה כרבה של קורניץ, על פי הוראתו של האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, אשר חיבבו ביותר, והוא אף זכה לכינוי 'רב החצר'. | רישומי בעלים. כריכות מקוריות. 40 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 211

משנה ברורה – חלק שלישי. עם הכיתוב "מוגה" בכתב יד קדשו של מרן ה'חפץ חיים' - ווארשא, תרנ"ח | 1898

ספר 'משנה ברורה' – חלק שלישי. מאת רבן של ישראל הכהן הגדול מאחיו רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. בדף שלפני השער רשומה המילה "מוגה" בכתב יד קדשו של המחבר. | ה'חפץ חיים', היה מקפיד לבדוק כל ספר שהוציא למכירה משגיאות דפוס, מחשש גזל והונאה. כל ספר שנבדק זכה לרישום בכתב ידו בדפי השער "מוגה". [הוא היה מקפיד לרשום זאת בעצמו, מחשש, שמא אחרים יכתבו "מוגה" ללא בדיקה מספקת]. רבים מרישומים אלו נעלמו במשך השנים, עקב כריכה מחודשת של הספרים או מחיקת הכיתוב שנכתב דרך כלל בעיפרון [ככל הנראה, גם כן מחמת הקפדה בדיני ממונות]. | רבי ישראל מאיר הכהן מראדין [תקצ"ח-תרצ"ג], מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים, אשר כל בית ישראל נשען עליו. למד בוילנא, לימד בואסילישוק, והקים את ישיבתו בראדין. ממייסדי אגו"י, השתתף בכנסיה הגדולה בווינה-תרפ"ג ונבחר לנשיא העולמי של מועצת גדולי התורה. | כריכה מקורית מחופה בד. כריכה אחורית מנותקת. שדרה חסרה. דף אחרון מנותק. חתימות בעלות. | קצה דף. 23 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $100
פריט מס' : 212

ספר חסד לאברהם מאת רבי אהרן הכהן חתן החפץ חיים - ירושלים, תרפ"ח. עם חותמת המחבר

ספר חסד לאברהם - מוסר. מאת רבי אהרן הכהן חתן החפץ חיים. מהדורה ראשונה. ירושלים, תרפ"ח [1928]. עם חותמת המחבר: "הרב אהרן הכהן יפו תו"ת א"י". | רבי אהרן הכהן [תרכ"ה – תרצ"ו] רבן של ביאליסטוק, ומיכלישוק, חתנו של החפץ חיים, עלה ליפו בשנת תרפ"א וכיהן כרב העיר. | חותמות. נקבי עש בודדים. | [3], נח, [2] דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 213

ספר זרע אפרים – העותק של המלבי"ם ושל הגאון רבי חיים ברלין. עם הגהה בכתב יד

ספר זרע אפרים, על פסיקתא רבתי דרב כהנא. מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות - ה"בית אפרים", מחכמי ברודי ומגדולי חכמי דורו, תלמיד קרובו בעל "ברית כהונת עולם". למברג, תרי"ג - 1853. חותמות בעלות של: רבי "מאיר ליבוש מלבים אב"ד דק"ק בוקארעשט והמדינה" - חותמת נדירה של המלבי"ם, עם צורת נשר ושמו הפרטי בלועזית. ושל רבי "חיים ברלין בהגאון אדמו"ר הנצי"ב זצ"ל לפנים רב במאסקווא וראב"ד ור"ש בואלאזין ועתה בירושלם עה"ק ת"ו". בדף פו/2 הגהה בכתב-יד. | הגאון רבי מאיר ליבוש מלבי"ם [תקס"ט – תר"מ], מגדולי חכמי הדורות לחם בעוז ובתוקף במשכילי דורו, זכה לפרסומו בעיקר בפירושו על התנ"ך. | הגאון רבי חיים ברלין, בן הנצי"ב, שימש כרבה הראשי של מוסקבה, וכראש הישיבה המפורסמת ביותר בעולם, ישיבת וולוז'ין המכונה 'אם הישיבות', בשנת תרס"ו עלה לירושלים, ולאחר פטירת ר' שמואל מסלנט הוכר בסמכותו וגדולתו התורנית כרבה של העדה האשכנזית בירושלים, למרות שסירב לקבלה באופן רשמי. | כריכה מקורית מהודרת, שדרת עור. | [1], צז, [2] דף. 25 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $250
פריט מס' : 214

ספר מעבר יבק עם הקדשה בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי חיים סולובייציק - הגר"ח מבריסק

ספר מעבר יבק, מאת רבי ברכיה ב"ר משה ממודינה. דפוס ר' יוסף ראובן ראם, ווילנא, תר"כ - 1860. בעמוד האחרון (מס' 452) הקדשה בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי חיים סולובייציק - הגר"ח מבריסק: "מנחה היא שלוחה למען שלום ירושלים מאתי חיים הלוי". | רבי חיים הלוי סולובייצ'יק - הגר"ח מבריסק [תרי"ג-תרע"ח], מגדולי הדמויות הרבניות שבכל הדורות, גדול ראשי הישיבות בליטא, ומחולל שיטת הלימוד העיונית הליטאית, אשר לאורה צועדים עד היום כל בני הישיבות. ראש אם הישיבות - ישיבת וולוז'ין, רבה של בריסק, ומחבר הספר 'חידושי רבי חיים הלוי' שהפך לאחד מספרי היסוד העיוניים. בנו של רבי יוסף דב הלוי סלובייצ'יק בעל 'בית הלוי'. ואביו של מרן הגרי"ז סולובייצ'יק - 'הרב מבריסק'. | דף השער ודפים א-ו משוקמים. כתמי זמן. | 452 עמ'. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 215

העמק שאלה מהדורה ראשונה מאת הנצי"ב מוולאז'ין – ווילנא, תרכ"א | 1861. העותק של רבי יעקב ברלין אבי המחבר בחתימת יד קודשו

ספר שאילתות דרב אחאי גאון מאור הגולה, חלק ראשון - על חומשים בראשית ושמות. עם פירוש "העמק שאלה" מאת הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי"ב מוולאז'ין. מהדורה ראשונה. דפוס ראם, ווילנא, תרכ"א-1861, בשני השערים ובדף האחרון חתימת ידו של אבי המחבר רבי "יעקב ברלין". בשער הראשון הקדשה. | רבי יעקב ברלין [תקנ"ד-תר"ל], אביו של הנצי"ב מוולוזין. מיוחס לרבי אלחנן מברלין, מבעלי התוספות. היה עשיר ותלמיד חכם ומראשי קהלת מיר. עלה לירושלים בשנת תרי"ב, והיה מראשי הקהלה האשכנזית בירושלים ואחד מארבעת גבאי "חורבת רבי יהודה החסיד". | חותמות בעלות. כתמי רטיבות ועובש. | ז, קכג דף. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $300
פריט מס' : 216

פלא יועץ - וינה, תר"ך | 1860. העותק של הנצי"ב מוולאז'ין

פלא יועץ - מוסר, מאת הרה"ק רבי אליעזר פאפו. בהוצאת בן המחבר רבי יהודה יעלה, [וינה], תר"ך [1860]. בדף שאחרי השער חותמת מוטבעת של רבי "נפתלי צבי יהודה ברלין ר"מ בק"ק וולאזין". חותמות בעלות נוספות של בנו רבי חיים ברלין. | הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין [תקע"ז -תרנ"ג], מגדולי התורה הנודעים ביותר. במשך כארבעים שנה עמד בראשות אם הישיבות - ישיבת וולוז'ין. חתנו של רבי איצלה מוולאז'ין וחותנו זקנו של הגר"ח מבריסק. מחבר הספרים: 'העמק שאלה', 'העמק דבר' ועוד. בנו רבי חיים ברלין, שימש כרבה הראשי של מוסקבה וכראש ישיבת וולאז'ין, בשנת תרס"ו עלה לירושלים ולאחר פטירת ר' שמואל מסלנט הוכר בסמכותו וגדולתו התורנית כרבה של העדה האשכנזית בירושלים, למרות שסירב לקבלה באופן רשמי. | כריכה מפורקת ומנותקת. מספר דפים מנותקים. רישומי בעלים. | [4], שז דף. 22 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $250
פריט מס' : 217

לוט, פרקי דרבי אליעזר ותוצאות חיים כרוכים יחדיו - עם הקדשה בכתב-יד קדשו של רבי זונדל מסלאנט

1. פרקי רבי אליעזר - מדרשים. בדפוס ישראל ב"ק, ברדיטשוב, תקע"ח [1818]. חסר שער. | 2. תוצאות חיים - מוסר. (גדולי החסידות החשיבו מאוד את ספר תוצאות חיים וציוו על החסידים ללמוד בו - ובתגובה כמה ממתנגדי החסידות אסרו ללמוד בו כדי להתרחק מהחסידים). מאת רבי אליהו די וידאש בעל "ראשית חכמה". תלמיד הרמ"ק, בסוף ימיו עבר לחברון והיה שם ראש הרבנים. [חש"מ], מינקוביץ, תקע"ז [1817]. שער משוקם. | בראש הספר [דף ב/1] הקדשה ארוכה, בת 3 שורות, מחוקה במקצת, בכתב יד-קדשו של רבי יוסף זונדל מסלנט [שהיה אחראי על ספרית ביהמ"ד מנחם ציון]: "נתרם מאיש אחד הי"ו לביהמ"ד שערי ציון... חמור שלא יוציאו... ברשות המשגיחים... הספרים". | הגאון רבי יוסף זונדל מסלנט [תקמ"ו-תרכ"ה], היה חמיו של ר' שמואל סלאנט ותלמידו של ר' חיים מוולוזין. היה מייסד תנועת המוסר ורבו של ר' ישראל מסלנט שכתב עליו: "וכשלמד סעיף השולחן ערוך... היה הציור לפניו כמו שבא הדין לפניו למעשה. ועיין וחקר היטב משפטו עד אשר העמידו לפסק ניצב. ואז חקר פעמים רבות עד שהיו בידו כמונח בקופסה". חתנו ר' שמואל סלאנט כתב עליו. "כרב גדלו במידות - כך גודלו בתורה, וכרוב בקיאותו בנגלה, כך הייתה בקיאותו בנסתר, היה גדול הדור בתורה כמו במידות, אלא בענוותנותו הגדולה והנפלאה עלה בידו להעלים את גדולתו מבני אדם‏" באחרית ימיו שימש כמורה הוראה של העדה האשכנזית בירושלים. | חותמות. פגעי עש במספר דפים. כתמים ובלאי. | ב-נט דף; [76] עמ'. 17 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 218

מאמר מרדכי מהדורה ראשונה - למברג, תרי"ב | 1852. העותק של 'מרא דארעא דישראל' רבי שמואל סלאנט

שו"ת מאמר מרדכי מהדורה ראשונה. דפוס ויניארז, למברג [לבוב], תרי"ב - 1852. מאת רבי מרדכי זאב איטינגא מלבוב [תקס"ד-תרכ"ג], מגדולי גאוני גליציה, תלמיד ה'ישועות יעקב' וגיסו של ה'שואל ומשיב', אשר כתב עמו ביחד את 'מפרשי הים, ו'נר המערבי'. היה "נשיא ארץ ישראל" של כולל עסטרייך-גאליציא. בדף השער שתי סוגי חותמות בעלות של רבי שמואל סלאנט [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. | חותמות. כתמי זמן. כריכה קדמית מנותקת. נקבי עש. | קנב דף. 34 ס"מ. מצב כללי: בינוני- טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 219

דברי משפט - קראטאשין, תקצ"ה | 1835. העותק של 'מרא דארעא דישראל' רבי שמואל סלאנט. חותמות וחתימה

דברי משפט, שו"ת וחידושים, מאת רבי חיים אוירבאך. דפוס מונאש, קראטאשין, תקצ"ה [1835]. שלוש חותמות בעלות שונות של רבי שמואל סלאנט, וחתימה בראשי תיבות בכתב יד קדשו. | הגאון רבי שמואל סלאנט [תקע"ו – תרס"ט, 1816-1909], רבה הנערץ של ירושלים במשך כשבעים שנה, ומנהיג כל קהילות האשכנזים בארץ ישראל. התפרסם כגאון ועילוי כבר בילדותו, בהיותו נער בגיל בר מצוה קיבל מכתב מרבו הגאון רבי אבלי פאסוואלער ראב"ד ווילנא בשאלה מסובכת של סידור גט, בו ניכר כי כבר מאז סמך רבו על הוראותיו כהוראת רב מופלג בתורה. בצעירותו למד בחברותא עם הגאון רבי ישראל מסלנט [אבי תנועת המוסר]. בשנת תר"א הוזמן לארץ ישראל לכהן פאר ברבנות ירושלים ובהנהגת עדת הפרושים, והקים את מוסדות החינוך והחסד בעיר, וכן ייסד בית דין וביסס את הקהילה האשכנזית. נודע במיוחד בפקחותו הגאונית. | סימני עש. כריכה מנותקת חלקית. כתמי זמן. חותמות. | [2], קעא, יד [23] דף. 38 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 220

ספר לי לישועה מהדורה ראשונה - ירושלם, תרמ"ג | 1883. העותק של 'מרא דארעא דישראל' רבי שמואל סלאנט

ספר לי לישועה חידושים על סוגיות התלמוד, התנ"ך ופירוש על הגדה של פסח. מאת המקובל רבי ישועה ב"ר יצחק הלוי מחכמי טיטואן שבמרוקו. מהדורה ראשונה. דפוס צוקערמאן, ירושלם, תרמ"ג [1883]. בדף השער חותמת בעלות של רבי שמואל סלאנט [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. | [1], קלב דף. 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 221

ספר כליל תפארת מהדורה ראשונה. זולקווא, תרכ"ה | 1865. העותק של 'מרא דארעא דישראל' רבי שמואל סלאנט

ספר כליל תפארת על חמשה חומשי תורה. מאת הרה"ק רבי ישעיה שור, רבן של הורודנקה, יאסי ועוד. תלמיד הרה"ק רבי מרדכי מקרמניץ, ורבו של רבי ישראל אברהם פורטוגל מסקולען. מהדורה ראשונה. דפוס שטיללער, זולקווא, תרכ"ה [1865]. בדף השער חותמת בעלות של רבי שמואל סלאנט. [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו] | כתמי זמן. תיקון בנייר דבק בעמוד שאחרי השער. | טז, נד דף. 28 ס"מ. | מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 222

צל"ח - למברג, תרנ"ט | 1899 - העותק של הגאון הצדיק רבי זאב וולף הלוי טירנואר

ספר צל"ח על מסכתות: ברכות, פסחים וביצה. שער נפרד לכל אחת מן המסכתות. מאת רבי יחזקאל לנדא בעל הנודע ביהודה. למברג, תרנ"ט [1899]. בדף השער חתימה וחותמת בכתב יד קדשו של רבי זאב וולף הלוי טירנואר. חתימות חוזרות בכל אחד משלושת השערים. | הגאון הצדיק רבי זאב וולף הלוי טירנואר [תרל"ט - תשי"ט], רבן של הערים לספז, שאמקוט, סוצ'אבה ופלטיצ'ן. מחבר הספר "ט"ל אורות" על הלכות שבת. תלמידם של הרב יהודה גרינוולד, ראב"ד סטמר, ושל הרב משה גרינוולד, רבה של קהילת חוסט ומחבר ספר "ערוגות הבושם". היה נוסע לצדיקי הדור כמו רבי ישכר דב רוקח מבלז, רבי ישראל צבי רוטנברג מקאסאני, רבי ישראל הגר מויז'ניץ (ישב בשנותיו האחרונות בגרוסוורדיין). בסוף ימיו עלה לישראל וישב בצפת וכיהן כרב בית-הכנסת "שארית הפליטה". היה חותנו של רבי אהרן יחיאל לייפר, הרבי מנדבורנה-באניה-צפת. התפרסם כבעל מופת. | שיקום בשולי דף השער והדפים הראשונים. כתמי רטיבות. | מז; סח; לח דף. 35 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 223

Copy of אומר השכחה מהדורה ראשונה - קניגסרברג, תרכ"א | 1861. הגהות

אומר השכחה - השמטות מנוסח התלמוד בבלי. מאת רבי ישעיה ברלין. מהדורה ראשונה. חש"מ. קניגסרברג, תרכ"א [1861]. בדפים האחרונים שתי הגהות למדניות, ארוכות במיוחד וחתומות. תוכנן לא נבדק. | רבי ישעיה פיק ברלין [תפ"ה-תקנ"ט], סירב לרבנות ורק בגיל 75 הסכים לכהן כרב בברסלוי, בעל ההגהות המפורסמות על הש"ס שנדפסים עד היום בגיליוני המסכתות. | כריכה מפורקת. כתמי זמן. | [2], יח דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 223

אומר השכחה מהדורה ראשונה - קניגסרברג, תרכ"א | 1861. הגהות

אומר השכחה - השמטות מנוסח התלמוד בבלי. מאת רבי ישעיה ברלין. מהדורה ראשונה. חש"מ. קניגסרברג, תרכ"א [1861]. בדפים האחרונים שתי הגהות למדניות, ארוכות במיוחד וחתומות. תוכנן לא נבדק. | רבי ישעיה פיק ברלין [תפ"ה-תקנ"ט], סירב לרבנות ורק בגיל 75 הסכים לכהן כרב בברסלוי, בעל ההגהות המפורסמות על הש"ס שנדפסים עד היום בגיליוני המסכתות. | כריכה מפורקת. כתמי זמן. | [2], יח דף. 33 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 224

מדרש שוחר טוב - אמשטרדם. ת"צ | 1730.

מדרש שוחר טוב. והוא מדרש על תהלים, משלי רבתי, עם מדרש שמואל. לרב יצחק בן שמשון הכהן. [1] ב - עא' דף. 33 ס"מ. שער משוקם מעט. נקבי עש קלים. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 225

ספר יביע אומר עם הקדשה בכתב-יד קדשו וחתימתו של מרן הרב עובדיה יוסף. עם ברכה נדירה

'יביע אומר', ספרו המונומנטלי של מרן הרב עובדיה יוסף, הנחשב ליצירתו העיקרית והחשובה ביותר. בראש דף השער הקדשה בכתב-יד קדשו וחתימתו של מרן הרב עובדיה יוסף עם ברכה נדירה "ללמוד וללמד לשמור ולעשות בעושר וכבוד וכל טוב". | רבי עובדיה יוסף [תרפ"א-תשע"ד, 1920-2013], הרב הראשי לישראל - 'הראשון לציון', עמד בראש "מועצת חכמי התורה" והנהיג את תנועת ש"ס העולמית. בכיר הרבנים הספרדים בדורו וכונה 'פוסק הדור'. תקופתו הייתה תור הזהב של יהדות ספרד בארץ ישראל. בהלווייתו השתתפו כחצי מיליון איש, וזו הייתה בשעתה הלוויה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. כריכה מנותקת חלקית. | [8], שעו עמ'. 35 ס"מ. | מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100