ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 21 - 26.11.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 177

"ספר הבחור" - ברלין, תקכ"ז | 1767

"ספר דקדוק אליהו הלוי אשכנזי אשר שמו ספר בחור". הסכמה: ר' אהרן ב"ר משה [מאזעסזאהן] , מגזע צבי. דפוס איצק שפייאר, ברלין, תקכ"ז [1767]. מאת רבי אליהו הלוי האשכנזי [1472-1549], המכונה "רבי אליהו בחור" על שם ספרו זה שלפנינו. רב, מדקדק וחוקר מסורה מפורסם, מחכמי איטליה. חיבר ספרים חשובים בדקדוק. לימד מלומדים נוצרים את השפה העברית. אחד מתלמידיו, שהפך מאוחר יותר לשגריר הצרפתי בוונציה, הזמין אותו, בשם המלך פרנסיס הראשון, להרצות בעברית במכללת קוליג' בפריז. הוא דחה את ההצעה משתי סיבות: הוא לא רצה להיות היהודי היחיד שהורשה לחיות בצרפת, וגם לא חש שבתנאים כאלה הוא יכול לקיים את המצוות הדתיות. לאחר שאיבד את כל רכושו חזר לוונציה, ועבד לפרנסתו כמגיה בבית ההוצאה של דניאל בומברג. | דפים עבים ומשובחים. נקבי עש. | [2], לט, [1] דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 178

ספר הכוזרי ובסופו כתב יד בגרמנית

ספר הכוזרי, עם תרגום גרמני. לייפציג, [תרכ"ג] 1853. ובסופו כתב יד בן 45 עמודים כתובים בצפיפות בכתב יד בשפה הגרמנית. תוכן כתב היד לא נבדק, מחברו אינו ידוע. | חותמות וחתימות בעלות. כריכה מנותקת חלקית. 2 דפים מנותקים. | הספר: XXXV, 439 עמ'. כתב היד: 45 עמ'. 22 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 179

לקסיקון – באזל, 1631. הגהות

Johannis Buxtorfi Lexicon Hebraicum et Chaldaicum. לקסיקון למילים מהתנ"ך. מילים בעברית ובארמית, ופירוש בלטינית. באזל, 1631. הגהות רבות בלועזית, תוכנן לא נבדק. | כריכת קלף עתיקה. חיתוך דפים מושחר. | [8] דף; [974] עמ'; [39] דף. | מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 180

אהלי יהודה מהדורה יחידה – יעסניץ, תע"ט | 1719

ספר אהלי יהודה, שמות בתנ"ך ושורשיהם. מאת רבי יהודה אריה מקארפנטראץ. בטופס שלפנינו הסכמת רבי מנחם מנדל אשכנזי אב"ד באמבורג [יש שינוים בהסכמות בין הטפסים]. מהדורה יחידה. בדפוס ישראל אברהם. יעסניץ, תע"ט, [1719]. בשער הספר חתימת בעלות: "הק' אברהם". | שיקום וקרעים בשולי דף השער. כתמי זמן. כריכה מנותקת חלקית. | [3], נז דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 181

לוט, 2 ספרים כרוכים יחדיו - אופיבאך, המאה ה-18

1. משמיע ישועה אודות ביאת המשיח וענייני גאולה מאת רבי דון יצחק אברבנאל. אופיבאך תקכ"ז [1767]. | 2. צמח דוד שלושה חלקים. היסטוריה יהודית מאז בריאת העולם ועד לשנת ה'תנ"ב. מאת רבי דוד בן שלמה גנז. אופיבאך תקכ"ח [1768]. | דפוס הירש סג"ל. | חותמות וחתימות עתיקות. | [1] קיב'; [1] לח, פג דף. דפים. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 182

פרי דעה מהדורה יחידה - טשרנוביץ, תרכ"א | 1860. חותמת

פרי דעה - הלכות נדה ומקוואות, מאת הרה"ק רבי עזריאל דב מקארסאן. מהדורה יחידה. טשרנוביץ, תרכ"א [1860]. חותמת בעלות: "הרב מרדכי הלוי". | הרה"ק רבי עזריאל דב מקארסאן, כונה "רבי אלתר קארסאנער". תלמידו של רבי משה צבי מסאווראן וכותב תורתו ב"לקוטי שושנים". חיבר "פרי דעה", ו"שמן למאור".| ללא כריכה. | ס, [1] דף. 24 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 183

בית ישראל - וויזשניצער רבי'ס הויף - סיגט, תרצ"ט | 1939

ספר בית ישראל - וויזשניצער רבי'ס הויף [חצר הקודש ויז'ניץ] - סיפורים באידיש על חסידות ואדמור"י ויז'ניץ, מלווים בתמונות. מאת הערצל אפשאַן. דפוס צענטראלא - משה ראזענטאהל, סיגט, תרצ"ט [1939]. כריכה מהודרת, מקושטת ומוטבעת. | 251 עמ'. 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 184

ספר שם טוב קטן – תפילות לשם קבלה מעשית. ברלין, ה'ת"ק | 1740

ספר שם טוב קטן, ייחודים, סגולות ותפילות לשם קבלה מעשית, מלוקטים מדברי האר"י ז"ל והרמב"ן, מאת רבי בנימין בינוש מקרוטושין, מחבר ספר הקבלה 'אמתחת בנימין'. בדפוס אהרן בן משה רופא, ברלין, ת"ק [1740]. כריכת עור חדשה ומפוארת. כתמי זמן. כד דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 185

סט רמב"ם שלם - ברדיטשוב, תקע"ט-תקפ"א | 1819-1821

סט שלם [ארבעה כרכים] של משנה תורה להרמב"ם. עם: השגות הראב"ד, מגיד משנה וכסף משנה למרן רבי יוסף קארו. לחם משנה, משנה למלך ועוד. מאחרי השער נדפסו הסכמותיהם של גדולי החסידות: הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הרב בצלאל מרגליות בנו של המאיר נתיבים והרב אשר צבי מהוסטראה בעל מעין החכמה. בשולי ההסכמות נדפס 'נוסח שטר מכירה' בעברית ובלועזית זה לצד זה בחתימת המדפיס ר' ישראל בק, שהדפיס בברדיטשוב עשרים וששה ספרים ואחר כך עלה לארץ ישראל. עם הסמל של המדפיסים, ברדיטשוב, תקע"ט-תקפ"א [1819-1821]. חתימות וחותמות רבניות. | נייר כחלחל. כריכות עור עתיקות מקוריות. כרכים ג' ד' עם פגעי עש קשים ובלאי בשדרה ובשוליים. | חלק ראשון: [7], רעח דף. חלק שני: [4], רס הדף. חלק שלישי: [2], שפט, [1] דף. חלק רביעי: [2], שי דף. 39 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 186

ספר שמות - 'היכל הברכה' קומרנא . מהדורה ראשונה. תרל"ב | 1872. (ספר סגולה)

חומש שמות עם פירוש היכל הברכה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט, מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא. דפוס פעסיל באלאבן. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר הקדוש, לעמערג תרל"ב - 1872. חומשים "היכל הברכה" להאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא., מספרי היסוד של ספרי החסידות ותורת הקבלה. חומשים אלו זכו לחביבות מיוחדת אצל האדמו"רים מכל החוגים (זידיטשוב, צאנז. הרש"ב מליובאוויטש ועוד). במכתבו של רבינו המחבר לאנשי ארץ אונגארן, אודות הפצת החומשים עם פירושו הקדוש, כתב המחבר את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "... ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים". שמות ומגילת אסתר - [2 שערים], שכ, [46]. השערים ו-7 דפים ראשונים. כריכה מקורית. שדרה מנותקת. משוקמים לא מקצועית עם פגיעה קלה בטקסט. נקבי עש. מצב כללי בינוני טוב.
הפריט נמכר ב $2800 החל מ $180
פריט מס' : 187

לוט 6 הדפסי קמיעות לשמירה לילד וליולדת

1. קמיע לשמירה לילד וליולדת בן זכר, במרכז בתוך מסגרת נוסח קמיע סטנדרטי. ומסביב למסגרת ברכות בעברית ובאנגלית להולדת הילדים. ארה"ב, המאה ה-20. | 2. קמיע שמירה לילד וליולדת בן זכר, פסוקים והשבעות שדים ושמותיהם. בכדי שלא יזיקו לאם ולילד. עם הסברים באידיש-גרמנית. אירופה, המאה ה-19. | 3. קמיע לשמירה ליולדת בת, פרק שיר למעלות, פסוקים, שמות קודש ולהבדיל שדים, שמות האבות והאימהות. המאה ה-20. | 4. קמיע לשמירה לילד וליולדת על גבי נייר בצבע תכלת, ובו: לחש לשמירה מהבעש"ט, וסגולות לשמירה. במרכז העמוד, ציור כף יד ובתוכה שמות קבליים, מתחתיה ריבוע גדול ובתוכו גלגל עם שמות וסמלים קבליים. בקצוות הריבוע ציורי מקומות קדושים בארץ ישראל. המאה ה-20. | 5. קמיע לשמירה לילד וליולדת על גבי נייר בצבע וורוד, ובו: לחש לשמירה מהבעש"ט, סגולות לשמירה וציורים שונים. המאה ה-20. | 6. קמיע לשמירה לילד וליולדת על גבי נייר בצבע ירוק, ובו: לחש לשמירה מהבעש"ט, וסגולות לשמירה. המאה ה-20. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 188

קמיע גדול ממוסגר – ירושלים, תרל"ד | 1874. נדיר

"קמיע ושמירה לשריפה וליולדת ומכל דבר רע", דף מודפס גדול, בדיו על גבי נייר כהה, לתליה על הקיר. ובו קמיעות, השבעות, שמות קדושים ולהבדיל שמות שדים וציורים קבליים לשמירה והגנה. דפוס פרומקין, ירושלים, תרל"ד [1874]. נדיר. | נתון בתוך מסגרת עץ ומחופה בזכוכית. לא נבדק מחוץ למסגרת. | 53X38 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 189

לוט, 2 לוחות שויתי מצויירים ביד

1. לוח שויתי מצויר ביד על גבי נייר בריסטול עבה. מנורת למנצח, בריך שמיה, פסוקים, שמות קודש, כלי המנורה ולוחות הברית. הצבעים השולטים זהב ושחור. | 2. לוח שיויתי ענק, 100X70 ס"מ. מצויר ביד על גבי נייר בריסטול עבה. 3 מנורות: למנצח, שיר למעלות אשא עיני ואנא בכח. שמות קודש, פסוקים ואיורי פרחים צבעוניים. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 190

שויתי מיניאטורי על קלף, ירושלם. המאה ה-19

שויתי מיניאטורי כתב יד סופר על קלף בכתב יד עם עיטורים בצבע אדום. במרכז מזמור למנצח בצורת מנורה, מסביב המנורה שמות הקודש ומסביב מסגרת במילוי כיתוב של פסוקים. בתחתית המנורה שם הסופר: "נתנאל בן רפאל יצ"ו ירושלם". 16X11 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $100
פריט מס' : 191

לוח שויתי גדול על קלף, לבית-הכנסת – המאה ה-20

לוח שויתי גדול. בכתב יד סופר, בדיו על גבי קלף מסורטט. מתחת לפסוק ה"שויתי", מופיע הפסוק "דע את אלה-י אביך ועבדהו", וציטוטים על חובת תפילה בכוונה, מפי חכמי התלמוד והרמב"ם. משני הצדדים רשימת התורמים לבית הכנסת, אף הם בכתב אשורי. | נתון בתוך מסגרת מוזהבת עשויה עץ ומחופה בזכוכית. | פגמים קלים במסגרת. לא נבדק מחוץ למסגרת. | מידות:60X37 , כולל המסגרת: 66X43 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 192

כתב-יד קבלה מעשית

כתב-יד קבלה מעשית, שני דפים (ככל הנראה חלק מפנקס שלם), כתובים בכתיבה מזרחית, בדיו על גבי נייר. בכתב היד שלפנינו סגולות בקבלה מעשית: לפתיחת הלב (שלוק ביצה וכתוב עליה את השמות... ואכול). להוליך שבחך בכל העולם (כתוב בקלף... ותלה עליך). לאהבה (כתוב על חתיכת חרס... ושרוף באש ואמור...) ועוד ועוד. המחבר ושנת הכתיבה אינם ידועים. | כתמי זמן. קרעים. | [2] דפים, 20X15 ס"מ כל אחד. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 193

קמע מטבע עם חתימת הצדיק הנסתר הרב אברהם פיש זצ"ל.

קמע מטבע לשמירה עם חתימת הצדיק הנסתר הרב אברהם פיש זצ"ל, כפי הידוע סגולותיו היו נגד עין הרע, נתונה בתוך מסגרת עץ (פגם למסגרת).
הפריט נמכר ב $800 החל מ $120
פריט מס' : 194

לוח מזרח עבודת רקמה - ירושלם, המאה ה-19

גובלן רקום בשלל צבעים. ועליו רקמת: לוחות הברית, פסוקים, מגני דוד, כתר תורה ועוד. בראש הגובלן רקומה המילה "ירושלם". נתון בתוך מסגרת מעץ ומחופה בזכוכית. לא נבדק מחוץ למסגרת. | קרעים בגובלן. פגמים במסגרת. | מידות: 61X47 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $180
פריט מס' : 195

לוט 20 קמיעות תפילות וסגולות.

לוט של 20 קמיעות חלקם על קלף חלקם על נייר שהיו בשימוש להצלחה לזיווג לפרנסה לשמירה ליולדת חלקם ישנים חלקם מודרנים חלקם נתונים בתוך קרטון חלקם נתונים בתוך נרתיק מעור בגדלים ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 196

אוסף, 49 קמיעות שונים

אוסף המכיל ארבעים ותשע קמיעות שונים, ובהם השבעות, נוסחאות, שמות וצורות קבליות. חלקם לתליה בבית וחלקם לנשיאה על הגוף. 31 מהם כתובים על גבי קלף, 8 על גבי נייר ו-10 סגורים הרמטית. ביניהם קמיע ענקית על גבי יריעת קלף. וקמיע עגולה, אף היא על גבי קלף. | תקופות, מקומות, גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $150
פריט מס' : 197

לוט, קמיעות נדירים ומיוחדים

1. [2] חותמות הנושאים נוסחי קמיעות. עבור יצרני קמיעות. 2. עור נחש – סגולה למזל טוב ושפע בממון ובעסקים. 3. קמיע על גבי ביצה תרנגול (מרוקנת). 4. קמיע, אבני החושן על גבי טס כסף עם שמות קבליים. 5. קמיע מצופה זהב 24 קראט, עם שמות קבליים ודיוקן 'בבא סאלי'. 6. מטבע לשמירה, עם תבליטי שמות וסימונים קבליים, ושמות צדיקים. 7. טס מתכת עם חריטת שמות וסימונים קבליים. 8. תליון קמיע לשמירה, מאת זקן המקובלים הרב כדורי. 9. תליון מתכת גדול, עם חריטת שמות קבליים. 10. תליון עם פסוקי שמירה. 11. קמיע בתוך תליון מתכת, על התליון מוטיבים מתורת ברסלב. 12. תליון אומנותי עגול, עם פסוק. 13. תליון מוזהב, ועליו שמות וסימנים קבליים, לזיווג, רפואה ופרנסה. 14. 'חמסה' מנחושת עם שמות וסימנים קבליים. 15. תליון מתכת עגול, עם חריטת שמות קבליים. 16. מטבע גדול לשמירה, עם תבליטי שמות וסימונים קבליים. 17. קערית חימר, עם שמות וסימונים קבליים. 18. 'מפתח פרנסה' מוזהב, ועליו שמות וסימנים קבליים. 19. תליון אומנותי קטן עם המילים 'שמע ישראל'. 20. קמיע, בכתב-יד סופר על גבי דונג [=שעוות דבורים]. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $375 החל מ $120
פריט מס' : 198

קערה נחושת לרפואה קבלה מעשית אסיה מאה ה – 19.

קערה נחושת לרפואה קבלה מעשית אסיה מאה ה – 19 עיטורי פרחים מגן דוד עבודת ריקוע עם הפסוק בן פורת יוסף בן פורת עלי עין קוטר 9 ס"מ אורך 8 ס"מ.
החל מ $200
פריט מס' : 199

ספר ראש יוסף מאת ה'פרי-מגדים' מהדורה ראשונה. למברג תרכ"ג | 1863. העותק של האחים רבי יצחק אייזיק וייס מסוואליווע ורבי שמואל צבי וייס ממונקאטש אביו של האמרי יוסף מספינקא . הגהות

ספר ראש יוסף על מסכתות ברכות, שבת ומגילה. מאת הגאון רבי יוסף תאומים בעל ה'פרי-מגדים' על שולחן ערוך, חיבור שהפך לאבן יסוד בפסיקה היהודית וגדולי הפוסקים כגון החפץ חיים ועוד התבססו עליו בכתבם את ספריהם. מהדורה ראשונה [על מסכתות אלו, חיבורו על מסכת חולין הודפס כמה שנים קודם לכן]. | בדף השער חתימת יד קודשו של רבי שמואל צבי וייס ממונקאטש אביו של האמרי יוסף מספינקא ושתי חותמות בעלות של רבי יצחק אייזיק וייס ראב"ד סוואליווע ומונקאטש. בגוף הספר הגהות כנראה בכתב יד קודשם. רבי שמואל צבי וייס (? - תרל"ט). לאחר שעלה אביו לארץ ישראל מילא את מקומו בראב"ד מונקאטש. היה תלמידם של השר שלום מבעלזא, רבי יהודה צבי מראזלא, רבי יצחק אייזיק מזידטשוב, הבני יששכר. בנישואיו הוא היה מסדר הקידושין ולאחר החופה אמר הבני יששכר "אלמלי לא באתי לכאן אלא בשביל דבר זה די לי". ולפני שנפטר רבי שמואל צבי הוא אמר לבנו האמרי יוסף "אינני מתיימר לדעת בבירור מה היתה כוונת רבינו הקדוש מדינוב, אבל יתכן שנתכוון אז אליך". הוא ערך לדפוס את הספר דעת קדושים של רבו רבי יהודה צבי מראזלא. רבי יצחק אייזיק מסוואליווע כתב בספר בית יצחק על אחיו רבי שמואל צבי שרבי יצחק אייזיק מזידטשוב סמך את שתי ידיו על רבי שמואל-צבי והאציל עליו מכוחו להיות פועל ישועות בקרב הארץ. בכל הימים שישב במונקאטש התלכדו סביבו חסידים ומעריצים. ובנו הוא רבי יוסף מאיר וייס מספינקא בעל האמרי יוסף. רבי יצחק אייזיק וייס [תקפ"ד - תרנ"ד], רבה של סוואליווע ובהמשך ראב"ד מונקאטש. תלמיד ה'בני יששכר', השר שלום מבעלז, רבי יצחק אייזיק מזידטשוב - שאף מינהו לערוך את ספריו, רבי צבי הירש מרימנוב, רבי ישראל מרוז'ין והדברי חיים מצאנז. בין תלמידיו היה אחיינו רבי יוסף מאיר וייס, האדמו"ר הראשון מספינקא בעל האמרי יוסף. והחתן שלו זה האדמו"ר רבי אלימלך מטאש. ספריו: בית יצחק ודברי יצחק ותולדות יצחק. | סימני עש. ללא כריכה. | פה דף. 37 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $500
פריט מס' : 200

ספר ישועה בישראל מהדורה ראשונה - פרנקפורט דמיין, ת"פ | 1720

ספר ישועה בישראל - פירוש על הלכות קידוש החודש שבספר משנה תורה להרמב"ם ועל פרק ג' מהלכות יסודי התורה. עם איורים אסטרונומיים. שער מאויר בדמויות משה ואהרן, דוד ויהונתן. מאת רבי יהונתן ב"ר יוסף מראזינאי. מהדורה ראשונה. דפוס יוהן קעלנער, פרנקפורט דמיין, ת"פ [1720]. | רבי יהונתן מראזינאי מגדולי רבני דורו. שימש ברבנות בגרודנו. בשנת ת"ע פרצה מגפת דבר בעירו, ובמשך שנה שלימה - בקיץ ובחורף - גר בשדה מחוץ לעיר בתוך סוכה עם כל בני ביתו. הוא נדר שאם יינצל מן המגיפה יחבר ספר בתחום התכונה, ולאחר שניצל חיבר את ספרו זה שלפנינו. ובשמו רמז את שאירע לו. לשם הדפסת הספר הגיע לפרנקפורט דמיין בשנת ת"פ הודפס שם הספר. בהקדמת ספרו הוא מספר "את התלאות אשר מצאו את עיר מושבו ומדינתו, דבר וחרב, וכמה שנים עברו אשר עצרוהו למלא את נדרו". | שולים קצוצים. חתימה עתיקה. נקבי עש. | [4], נח דף. 28 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $120
פריט מס' : 201

שו"ת הרדב"ז, העותק של הגה"ק רבי יהושע פריינד מקראלי אבי משפחת פריינד. וסבו של רבי אברהם יהושע מנאסוד.

שו"ת הרדב"ז, מאת רבי דוד בן זימרא. בדפוס ר' איצק מדפיס, פיורדא, תקמ"א [1781]. | בראש דף השער חתימה בכתב יד קדשו של רבי יהושע פריינד: "יהושע פריינד". עוד כתוב בשער: "זה הספר הנכבד שייך ל... הרב... כש"ת מו"ה יהושע פריינד במוהר"ר איצק פריינד" ועוד כתוב בשער שבנו תרם את הספר לבית המדרש שערי ציון. | הרה"ק רבי יהושע פריינד מקראלי - (תקכ"ז|1767 - תר"ח|1848). נולד לרבי יצחק קרוב רבה של פאפא ומשפחת רבנים מיוחסת עד רש"י. רבי יהושע מקראלי היה האהוב על הרבה אדמורי"ם ורבנים ובניהם הישמח משה מסאטמר, והחוזה מלובלין, ועוד. כשהיה תינוק אמו נפטרה וקרה פעם אחת בלבד שינק אצל נכרית ואמר עליו הישמח משה מסאטמר "אלמלא היה רבי יושע יונק אצל ערלית הייתי אני והרבי מלובלין בושים ממנו" והוא קרוי יהושע על שם הפני יהושע שנפטר כמה שנים לפני לידתו וגם היה קרוב משפחתו (דוד של סבא רבא שלו). הוא אבי משפחת פריינד שממנה יצאו רבנים רבים ביניהם נכדו הוא הרב הקדוש רבי אברהם יהושע פריינד מנאסוד שהאריך בשבחו של זקנו בספר גדולת יהושע. ורבי משה אריה פריינד גאב"ד העדה החרדית ועוד. בנו רבי טוביה גדליה פריינד שעלה לירושלים תרם את הספר הזה לבית המדרש שערי ציון ונקבר בהר הזיתים.| כריכה חדשה. כתמי זמן. נקבי עש. | [סו] דף. (ספירת הדפים משובשת). 35 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $3600 החל מ $500