ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 21 - 26.11.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 276

מכתב בחתימת יד קדשם של פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך והגאון רבי ברוך קונשטט ראשי ישיבת קול תורה

מכתב מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי של ישיבת קול תורה, מתאריך י"ט כסלו תשי"ד. המכתב ממוען אל מר טוביה ביר תלמיד הישיבה בעניין מכירת 'פנקס תלושי אבנים' המיועד לצורך חיזוקה וביסוסה של הישיבה. על המכתב חתומים פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך והגאון רבי ברוך קונשטט ראשי ישיבת קול תורה. | רבי שלמה זלמן אוירבך [תר"ע - תשנ"ה] כונה פוסק הדור על שם פסיקותיו שהתקבלו ללא עוררין על ידי כל עם ישראל לכל פלגיו. התפרסם בצניעותו, בעדינותו ובמאור פניו. מעולם לא הסכים לשמש ברבנות רשמית. בהלווייתו השתתפו מאות אלפי אנשים. | הרב ברוך קונשטט [תרמ"ה - תשכ"ז], תלמיד רבי שמחה בונם סופר בעל השבט סופר, ואף הוסמך על ידו לרבנות. אב"ד וראש ישיבה בעיר פולדה וממייסדי וראש ישיבת קול תורה בירושלים. | ישיבת קול תורה נוסדה בירושלים בשנת ה'תרצ"ט על ידי רבנים יוצאי גרמניה והינה מן הישיבות החשובות ביותר בישראל. | סימני קיפול. קרעים ללא חיסרון. כתמים. | 25 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 277

תשובה הלכתית ארוכה ומעניינת בכתב ידו ובחתימתו של פוסק הדור הגרש"ז אוירבך אל בעל ה'ציץ אליעזר' - תשכ"א | 1961. אוטוגרף חתום

תשובה הלכתית ארוכה ומעניינת, המתפרסת על פני ארבעה עמודים כתובים בצפיפות, בכתב ידו ובחתימתו של מרן פוסק הדור רבי שלמה זלמן אוירבך, אל הרב אליעזר יהודה ולדינברג חבר בית הדין הרבני הגדול ובעל ה'ציץ אליעזר', מתאריך כ"ז תשרי תשכ"א [1961], בעניין שימוש במכשיר שמיעה בשבת. רבי שלמה זלמן מראה את כוחו הרב בהבנת דרך פעולת המכשירים האלקטרוניים בני ימינו, והקשתם להלכות שבת במשנה ובגמרא. בראש המכתב מברך הגרש"ז: "והנני בברכה שיברך ה' חילו... ויהי ה' עמו... מתוך הרחבה ורוב נחת". | רבי שלמה זלמן אוירבך [תר"ע-תשנ"ה], מגדולי הפוסקים וראש ישיבת קול תורה. כבר בהיותו בגיל 24 הוציא את ספרו "מאורי אש" העוסק בעניין חשמל בשבת, ומאז נחשב לבר הסמכא הגדול ביותר בענייני הלכה וטכנולוגיה. בערוב ימיו כונה פוסק הדור על שם פסיקותיו שהתקבלו ללא עוררין על ידי כל עם ישראל לכל פלגיו. התפרסם בצניעותו, בעדינותו ובמאור פניו. מעולם לא הסכים לשמש ברבנות רשמית. בהלווייתו השתתפו מאות אלפי אנשים. | סימני קיפול. | גליון נייר מחולק ל-[4] עמ' 21X14 ס"מ כל אחד. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ $550
פריט מס' : 278

תשובה הלכתית ארוכה ומעניינת בכתב ידו ועל גבי נייר מכתבים רשמי של מרן הגאון רבי משה פיינשטיין. ניו יורק, תשי"ט | 1959. אוטוגרף חתום

שתי תשובות הלכתיות ארוכות ומעניינות, המתפרסות על פני ארבעה עמודים גדולים, כתובים בצפיפות על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב ידו של הגאון רבי משה פיינשטיין - "האגרות משה", אל תלמידו הגאון רבי אפרים גרינבלאט בעל "רבבות אפרים". מתאריך ה' אב תשי"ט [1959]. בעניין אשה שיש לה עין תותבת, האם זו מהווה חציצה לטבילה, ובעניין גוי ששוכר דירה מיהודי ורוצה בדווקא שהמשכיר יתלה לו מזוזה על פתחו. רבי משה פיינשטיין כדרכו מפרק את השאלות לגורמים, ומגיע למסקנות ברורות בכל אחת מן השאלות. התשובות שלפנינו נדפסו בשו"ת אגרות משה. בראש המכתב מברך רבי משה פיינשטיין: "וכל הטוב לך ולביתך ולזרעך לעולם". | רבי משה פיינשטיין [תרנ"ה-תשמ"ו], יושב ראש מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, מגדולי פוסקי ההלכה ומנהיגה של יהדות ארצות הברית. ראש ישיבת "מתיבתא תפארת ירושלים" בני-יורק ומחבר סדרת הספרים: שו"ת "אגרות משה" ועוד. | [2] דפי נייר מכתבים רשמי כתובים משני צדיהם, ס"ה 4 עמ', 28 ס"מ כל אחד. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $1700 החל מ $1700
פריט מס' : 279

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ

מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קדשו ובחתימתו של הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ', מתאריך פר' יתרו תשמ"ט [1989] אל קבוצת רבנים בליקווד בעניין נישואי כלה יתומה. רבי מיכל יהודה מברך: "שיתברכו מן הבורא עולם... בכט"ס". נדיר. | רבי מִיכְל יהודה ליפקוביץ [תרע"ד-תשע"א, 2011-1913], חבר מועצת גדולי התורה, ראש ישיבת פוניבז' לצעירים וממנהיגי הציבור הליטאי. הגרי"ש אלישיב אמר עליו: כי הוא היה שומר פך השמן הטהור של הישיבות והחינוך התורני בדורנו. | 21 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $140
פריט מס' : 280

מכתב ארוך ומעניין בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי מרדכי גיפטר ראש ישיבת טלז - תשכ"ב | 1962

מכתב ארוך ומעניין המתפרס על פני שני עמודים כתובים בצפיפות על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב ידו ובחתימתו של הגאון רבי מרדכי גיפטר ראש ישיבת טלז, אל הרב גבריאל ריקליס. מתאריך ה' אייר תשכ"ב [1962]. המכתב הינו בעיקרו מכתב ברכה, אך רבי מרדכי בלשונו המליצית פורס את משנתו על המושג 'אהבה'. מעניין. | הגאון רבי מרדכי גיפטר [תרע"ו-תשס"א], ראש ישיבת טלז בקליבלנד באוהיו שבארצות הברית, חבר מועצת גדולי התורה ומגדולי הרבנים בארצות הברית. יליד ארה"ב, אך גלה למקום תורה לישיבת טלז שבליטא. שם למד תורה אצל הגאון הפלאי רבי מרדכי פוגרמנסקי. בתשל"ו עלה לארץ ישראל והקים את ישיבת טלז בקריית טלז-סטון, אך בתשל"ט חזר לארצות הברית לכהן כראש ישיבת טלז בקליבלנד. | סימני קיפול. | דף נייר כתוב משני צדיו, 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 281

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יוסף אליהו הענקין מארה"ב אל הגאון רבי יחזקאל סרנא

מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב ידו וחתימתו של הגאון רבי יוסף אליהו הענקין, אל הגאון רבי יחזקאל סרנא ראש ישיבת חברון. מתאריך י' אדר תשי"ז [1957]. בעניין חלוקת כספי ביכנ"ס שנמכר. מצב טוב, נקבי תיוק. | הרב יוסף אליהו הענקין [תרמ"א – תשל"ג], מגדולי הפוסקים בארצות הברית, רבים אף החשיבו אותו ל"מרא דאתרא של אמריקה". הוסמך לרבנות על ידי הרב מלצר, וכן על ידי הרידב"ז, הרב ברוך בער לייבוביץ, והרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין, בעל 'ערוך השלחן'. נשיא ארגון 'עזרת תורה' שעזר לאלפים בתמיכות ובבניית דירות. | הרב יחזקאל סרנא - ר' חצקל [תר"נ-תשכ"ט], ראש ישיבת חברון וחבר מועצת גדולי התורה. | חותמת 'נתקבל'. נקבי תיוק. סימני קיפול. | 21 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 282

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי משה שטרן מדברצין

מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קדשו וחתימתו של הגאון רבי משה שטרן מדברצין, אל הרב יחיאל אברהם זילבר. בעניין תמיכה, וספרו באר משה. | רבי משה שטרן רבה של דברצין שבהונגריה, ולאחר מכן מגדולי הפוסקים והמשיבים בארצות הברית. מחבר הספר שו"ת באר משה ז' חלקים. היה מקובל במיוחד בפסיקותיו בציבור החסידי בארה"ב. בנו של רבי אברהם שטרן הי"ד בעל "מליצי אש" [ראה אודותיו שו"ת באר משה, חלק ז', סימן קט]. ואחיו של הגאון רבי בצלאל שטרן בעל ה'בצל החכמה'. | סימני קיפול. | 22 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 283

מכתב בחתימת יד קדשם של גדולי רבני ירושלים. פגום

מכתב מודפס במכונת כתיבה, על גבי נייר מכתבים רשמי של 'ועד העזרה המרכזי האמריקאי' סניף ארץ ישראל. מתאריך ז' תמוז תרפ"ד - 9.7.7924. ובו הזמנה להשתתף בקבלת פנים להרה"ג מאיר ברלין [בר-אילן] בבית היו"ר רבי דובער אברמוביץ שבשכונת זכרון משה. בין החותמים: רבי דובער אברמוביץ ראש ישיבת רבי יצחק אלחנן בארה"ב. רבי ירוחם פישל ברנשטיין [ר' פישל דיין] ראב"ד חסידים בירושלים. רבי יעקב משה חרל"פ ראש ישיבות "מרכז הרב" ובית זבול ורב שכונת שערי חסד בירושלים. הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי ראש ישיבת "עץ חיים", אבי ה"לוח לארץ ישראל" ומחברם של ספרים הלכתיים רבים. הרב זרח אפרים אפשטיין ראש ישיבת תורת חיים בה למדו כל גדולי ירושלים. רבי צבי פסח פְרַנְק היה דיין, אב בית דין, פוסק, ממייסדי הרבנות הראשית, חבר במועצת הרבנות הראשית ורבה הראשי האשכנזי של ירושלים ועוד. | הרב מאיר בר-אילן בנו של הנצי"ב מוולוז'ין, היה רב, ועסקן ציוני, מראשי והציונות הדתית, מייסד האנציקלופדיה התלמודית ועורכה הראשון. כאשר שאלוהו מדוע ויתר על השם "ברלין" המייצג דורות של רבנים מפורסמים, השיב כי ברצונו להיזכר בהיסטוריה כ"בר-אילן" הראשון ולא כ"ברלין" האחרון. | כתמי זמן. חלקו הימני התחתון של המכתב חסר. | 28X22 ס"מ. מצב כללי: בינוני-גרוע.
החל מ $120
פריט מס' : 284

קבלה בחתימת יד קדשם של רבי משה קליערס ראב"ד טבריה ורבי דובער אברמוביץ ראש ישיבת רבי יצחק אלחנן בארה"ב

הוראת תשלום ממוספרת של 'ועד העזרה המרכזי האמריקאי' סניף ארץ ישראל. מתאריך כ"ו אב תרפ"ג - 5.8.1923. מאת רבי דובער אברמוביץ אל רבי משה קליערס [ראה אודותם בקטלוג של מכירה זו], ובה הוראת תשלום ע"ס 860 גרו"מ לישיבת הספרדים בטבריה. בשולי הוראת התשלום חתימת יד קדשם של רבי משה קליערס ראב"ד טבריה רבי דובער אברמוביץ ראש ישיבת רבי יצחק אלחנן בארה"ב. | סימני קיפול. קרעים זעירים. | 20X11 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 285

מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של רבי משה קליערס ראב"ד טבריה

מכתב על גבי נייר משובץ, מתאריך כ"ב תמוז תרפ"ג [1923] בכתב יד קדשו ובחתימתו של רבי משה קליערס ראב"ד טבריה אל רבי דובער אברמוביץ ראש ישיבת רבי יצחק אלחנן בארה"ב. בעניין קבלות לתרומות שהעביר עבור המוסדות השונים בטבריה. | רבי משה קליערס [תרל"ו-תרצ"ד], ראב"ד טבריה ומחשובי חסידות סלונים. נודע בקדושתו ובפרישותו וכן במידותיו ובענוותנותו. ייסד את ישיבת אור תורה בעיר, על יד ציון קברו של רבי מאיר בעל הנס. תלמידי הישיבה היו נשארים בישיבה בכל ימות הישיבה, וחוזרים לבתיהם רק בשבתות, על מנת שעול המשפחה לא יהיה תלוי בצווארם, ואף הוא נהג כך. | הרב דוב בער אריה אברמוביץ [תרכ"ה-תרפ"ו], רב וראש ישיבה אמריקאי ממוצא ליטאי. וראש ישיבת רבינו יצחק אלחנן בניו יורק וממייסדי אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה. | סימני קיפול. | גליון נייר מקופל. | 28X20 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 286

לוט, שני מכתבי שאלה שנשלחו אל הגאון רבי אליעזר יהודה ולדינברג ומכתב תשובה בכתב-ידו ובחתימתו

שני מכתבי שאלה מאת הרב אשר שמואל פנט והרב אברהם קופשיץ רבה של שכונת נוה צבי ותל ארזה בירושלים, שנשלחו אל הגאון רבי אליעזר יהודה ולדינברג בעל ה'ציץ אליעזר'. ובהם שאלה בעניין העלאת עצמות קרוביהם לקבורה בארץ, וקבורתם בקבר משותף. ומכתב תשובה בכתב-ידו ובחתימתו של הגאון רבי אליעזר יהודה ולדינברג, מתאריך י"א אב תשל"א [1971]. | הרב אליעזר יהודה וולדנברג [תרע"ו-תשס"ז], מחבר שו"ת ציץ אליעזר 22 כרכים, חבר בית הדין הרבני הגדול ומחשובי הפוסקים במאה העשרים. | [3] דפי נייר. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 287

לוט 7 מסמכים של ישיבת 'שפת אמת', תשכ"ב-תשכ"ז | 1962-1967

1. חמש קבלות מסוגים שונים, של ישיבת שפת אמת, חתומים בחותמת הישיבה ובחתימות ידי מנהלי הישיבה: רבי חיים אלעזר אלתר ורבי אברהם מרדכי ליכטשיין. הקבלות נתנו למשפחת שרף ולרבי נחמן פפירנה. | 2. שני מכתבים מודפסים במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי של ישיבת שפת אמת אף הם בחתימות הנ"ל, שנשלחו אל משפחת פינצ'בסקי. | ישיבת שפת אמת, ישיבת הדגל של חסידות גור בישראל שפעלה בין השנים תרפ"ה - תשע"ו. ונקראת על שמו של האדמו"ר יהודה אריה ליב אלתר. בחצר הישיבה נמצאים קבריהם של שני אדמו"רי גור, רבי אברהם מרדכי אלתר שנפטר בעת מלחמת העצמאות ובנו רבי פינחס מנחם אלתר ששימש כראש הישיבה עד למינויו לאדמו"ר. | החתומים על המסמכים מנהלי הישיבה: רבי חיים אלעזר אלתר בן הרבי מפיאבניץ ונכד השפת אמת, ורבי אברהם מרדכי ליכטשיין נכד החידושי הרי"ם. | מקבל אחת הקבלות רבי נחנן פפירנה נודע בכתיבת סת"ם, בקדושה ובטהרה. גדולי האדמו"רים הזמינו אצלו תפילין. הריי"צ וחתנו הרבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש, האדמו"ר מסקווירא, הרב מבריסק וכן בעל ה"חזון איש" יעץ כסגולה לבנים לקנות מזוזות אצל רבי נחמן פפירנה. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 288

לוט, 7 מכתבי אדמורי"ם מהדור הקודם - ערלוי, ראדזין ועוד

1. איגרת דואר רשמית, ברכה לשנה טובה בחתימת יד קדשו של האדמו"ר מדעעש רבי צבי מאיר פאנעט זצ"ל. | 2. איגרת דואר בכתב ידו, חתימתו וחותמתו של הרב יהודה י. פרנקל זצ"ל, מתאריך ח' שבט תש"א [1941]. | 3. מכתב בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר רבי אליעזר פיש זצ״ל אבדק״ק מאטא סאלקא - וויליאמסבורג, מתאריך ב' ניסן תשי"ג [1953]. | 4. איגרת אויר בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן סופר זצ"ל, מתאריך ב' בשלח תשכ"ב [1952]. | 5. מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מקליוולנד-נדבורנה רבי יצחק אייזיק רוזנבוים זצ"ל. | 6. מכתב על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קדשו וחתימתו של האדמו"ר מראדזין רבי אברהם ישכר ענגלארד זצ"ל, מתאריך אלול תשנ"ג [1993]. | 7. מכתב מאת רבי אברהם מנחם מנדל ואגשאהל על גבי נייר מכתבים רשמי של 'שינעווער בית המדרש' בורו-פארק, ברוקלין, ניו-יורק. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 289

מכתב ארוך בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר רבי איציק'ל מפשעוורסק - "אריכות ימים ושנים, רפ"ש וזיווג הגון"

מכתב ארוך [18 שורות], על גבי נייר מכתבים רשמי, בכתב יד קדשו ובחתימתו של האדמו"ר הרה"ק רבי איציק'ל מפשעוורסק אל הרבנים רבי ישראל יצחק ורבי דוד יונגרייז, המכתב עוסק בענייני פיקוח נפש ברוחניות ובגשמיות של אנשים מסוימים ששמותיהם נקובים במכתב. הצדיק מעתיר מברכותיו: "אריכות ימים ושנים טובים, השי"ת ישלח עזרו מקודש ברפ"ש ובזיווג הגון בקרוב". הרבי חותם: "הק' משה יצחק נכד רבן של כל ישראל ר"ר אלימלך זצוקללה"ה, זכותו יגן עלינו ועל כל בית ישראל, אמן". | האדמו"ר רבי משה יצחק גבירצמן - רבי איציק'ל מפשעוורסק [תרמ"ב-תשל"ז], מייסד חסידות פשעוורסק ואדמו"רה הראשון באנטוורפן שבבלגיה. דור חמישי לר"ר אלימלך מליז'נסק, (הסיפור הנודע שר"ר אלימלך מליז'נסק בקע בליל הסדר את המים בכוס, היה עם סבתו של רבי איציק'ל - נכדתו של ר"ר אלימלך, והיא בעצמה סיפרה את הסיפור לרבי איציק'ל). נודע בקדושתו ופרישותו ובגודל מעשי צדקתו. מכל קצוות העולם היהודי נהרו אליו לברכה וישועה, ומופתים ורוח הקודש היו דבר רגיל בחצרו, כאחד מן הצדיקים הקדמונים. ידוע שאנשים שהיו מבוקשים על-ידי החוק ולא יכלו לצאת מהארץ, נתן להם הרבי קונטרס "זמירות שבת" השווה בגודלו לדרכון, ועם זה הם היו עוברים בנמלי תעופה ברחבי העולם. ומעולם לא עיכבו אותם. | סימני קיפול. | 21.5 ס"מ. 18 שורות. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $2600 החל מ $2500
פריט מס' : 290

גלויה שנשלחה מגטו ורשא עם חותמת המושל היהודי.

גלויה בלועזית שנשלחה מגטו ורשא עם חותמת המושל היהודי בגטו היודנרט. תוכן לא נבדק ביסודיות. 14.5X10.5 ס"מ. מצב טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 291

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש - ורשא, תרצ"ה | 1935

מכתב ברכה מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי, מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, בחתימת יד קדשו. מתאריך י"ט אלול תרצ"ה [1935]. אל הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש. ובו ברכות לקראת השנה החדשה "הנני מברך אותו ואת בני ביתו... בכתיבה וחתימה טובה על שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות". נכתב בעת שהותו של הרבי בורשא שבפולין לשם הגיע לאחר שחרורו מהכלא הרוסי. | האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש - הריי"ץ; הרב אלכסנדר סנדר יודאסין. ראה אודות שני האישים בקטלוג מכירה זו. | סימני קיפול. קרעים זעירים בקיפולים. | 24 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $700
פריט מס' : 292

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש - פרכטולדסדורף, אוסטריה, תרצ"ז | 1937

מכתב ברכה מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי, מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, בחתימת יד קדשו. מתאריך ג' ניסן תרצ"ז [1937]. אל הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש. ובו ברכות לרגל התמנותו לרב, הרבי מברכו: "והשי"ת יהיה בעזרו ולרגליו יתברכו כל אנשי עדתו הט' בכל מילי דמיטב מנפש עד בשר". מכתב נדיר יחסית שנכתב בעת שהותו של הרבי במעון המרפא בעיירה פרכטולדסדורף (אוסטריה). | האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש - הריי"ץ [תר"ם-תש"י, 1880-1950]. האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, מייסד ישיבות תומכי תמימים יחד עם אביו האדמו"ר הרש"ב. בשנת תר"פ הוכתר כממלא מקום אביו באדמורו"ת חב"ד. בעקבות פעילותו להפצת היהדות נאסר מספר פעמים ע"י השלטון הקומוניסטי, אך הוא לא נרתע והמשיך בכך במסירות נפש. לאחר מכן הגיע לפולין ובשנת ת"ש היגר לברוקלין. | הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש, רב הקהילה החסידית ביפו במשך קרוב ליובל שנים, חבר הבית דין ומחבר ספרים על הש"ס וספר התניא. | נקבי תיוק. סימני קיפול. קרעים זעירים בקיפולים. חיזוק בנייר דבק. | 21X28 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $700 החל מ $700
פריט מס' : 293

מכתב בתוספת כתב-יד קדשו וחתימתו של הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן - ברוקלין, תשכ"ז | 1967

מכתב ברכה מודפס במכונת כתיבה על גבי איגרת אוויר רשמית, בתוספת שתי מילים בכתב-יד קדשו ובחתימתו של הרבי מליובאוויטש. מתאריך ט' אדר תשכ"ז [1967]. אל הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. ובו ברכות ליום הולדתו, הרבי מברכו: "שנת הצלחה... הן בגשמיות והן ברוחניות ויוסיף בלימוד התורה וקיום מצותי' מתוך הרחבה". הרבי מוסיף בכתב-יד קדשו את המילים: "לרפואה ולבשו"ט", וחותם את שמו. | סימני קיפול. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $800 החל מ $400
פריט מס' : 294

מכתב חשוב בחתימת יד קדשו של הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן - ברוקלין, תש"ך | 1960

מכתב ברכה מודפס במכונת כתיבה על גבי איגרת אוויר רשמית, בחתימת יד קדשו של הרבי מליובאוויטש. מתאריך ה' אלול תש"ך [1960]. אל הרבנית חיה בתיה יודאסין. המכתב כתוב בשפת האידיש והרבי מאריך בו מאוד, ופורש את משנתו בענייני אמונה והשגחה פרטית, הרבי אף מציין שהשנה היא שנת ה-200 להסתלקות הבעש"ט. | סימני קיפול. 30 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $350
פריט מס' : 295

מכתב בחתימת יד קדשו של הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן - ברוקלין, תשי"ז | 1957

מכתב ברכה מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי, בחתימת יד קדשו של הרבי מליובאוויטש. מתאריך ימי הסליחות תשי"ז [1957]. אל הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. הרבי מעתיר מברכותיו לקראת השנה החדשה "ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות". | סימני קיפול. 22כתם זמן. | ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $850 החל מ $350
פריט מס' : 296

מכתב בתוספת תיקונים בכתב-יד קדשו, ובחתימתו של הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן - ברוקלין, תשי"ח | 1958

מכתב מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי, בתוספת שבע תיקונים בכתב-יד קדשו, וחתום בחתימת יד קדשו של הרבי מליובאוויטש. מתאריך ה' כסלו תשי"ח [1958]. אל הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. ובו הוראות לחודש כסלו "חודש הגאולה והנצחון" בלשונו של הרבי, הרבי אף מוסיף לתאר בלשון הזהב אשר לו את מעלת י"ט כסלו, והרבי מסיים בברכות: "וכדאית זכות השתדלותו זו להוסיף בברכות השי"ת בהמצטרך לו ולב"ב שיחיו". | סימני קיפול. קרעים זעירים בקיפולים. כתמי זמן. | 27 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $400
פריט מס' : 297

מכתב חשוב ומעניין בחתימת יד קדשו של הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן - ברוקלין, תשכ"ה | 1965

מכתב מודפס במכונת כתיבה על גבי נייר מכתבים רשמי, בחתימת יד קדשו של הרבי מליובאוויטש. מתאריך ערב חג הסוכות תשכ"ה [1965]. אל הרב אלכסנדר סנדר יודאסין, מחשובי רבני חב"ד בארץ הקודש [ראה אודותיו בקטלוג מכירה זו]. הרבי מודה לו על תנחומיו (לפטירת אמו הרבנית שנפטרה כשבוע קודם לכן). המכתב נכתב תיכף לקימתו של הרבי מן השבעה. בשולי המכתב, לאחר חתימת יד קדשו מוסיף הרבי מספר שורות ובהם מראי מקומות מכל חלקי התורה בענייני תחיית המתים. מעניין. | סימני קיפול. כתמי זמן. | 28 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $350
פריט מס' : 298

שטר של דולר מאת הרבי מליובאוויטש - ממוסגר

שטר בערך נקוב של 1 דולר אמריקני שהוענק על ידי האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. מודבק (בדבק סלוטייפ) על גבי לוח עץ מגולף. בחלקו העליון של הלוח תמונת הרבי ועליה ברכת הבית וכיתוב בצבע זהב: "ברכה והצלחה". | שפשופים בקצוות. | 31X23 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150
פריט מס' : 299

לוט 2 שטרות של דולר 1 מהרבי מחב"ד.

לוט 2 שטרות של דולר 1 צמודים (מספרים רצים) שניתנו מאת הרבי הרב מנחם מנדל שניאורסון, אלול התש"נ", מצב טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $180
פריט מס' : 300

שטר בערך 2 דולר מהרבי. נדיר ביותר.

שטר בערך 2 דולר שחולק מידיו הקדושות של הרבי בפורים. נדיר ביותר
הפריט נמכר ב $400 החל מ $300