Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-2-5029020
Get new auction alerts!

22.11.2018 - Auction 21

Auction no. 21

Will be held on Will be held on Monday the 18th of Kislev 5769

November 26. 2018

At 18:00 (Israel time)

Preview days

Tuesday - Wednesday - Thursday - 20-21-22 / 11/18
Sunday, 25/11/18

Between 12:00-20:00

   At 43 King George Street, Jerusalem

We will be happy to see you

The English translation will be available in the coming days

ou can participate in the sales process on-line through the BidSpeed website 

https://moreshet.bidspirit.com/

(pre-registration required)

 

Tel: 02-5029020 • Fax: 02-5029021 • moreshet.auctions@gmail.com

Assaf: 054-3053055 • Nissim: 052-8861994

Filter by
View as
Display per page
LOT: 301

שטר של 5 דולר מהרבי מאת הרבי מליובאוויטש

שטר בערך נקוב של 5 דולר, שהתקבל מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מלויבאוויטש. בראש השטר הכיתוב "שטר לברכה מהרבי תשרי תשנ"א". | האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון [תרס"ב-תשנ"ד, 1902-1994]. השביעי בשושלת אדמור"י ליובאוויטש, ומהגדולים שבאדמור"י הדור האחרון. נודע כגאון מופלג בנגלה ובנסתר וכבעל זיכרון נדיר. החל מי"א בניסן ה'תשמ"ו [1986] ועד כ"ו באדר א' ה'תשנ"ב [1992] התקיים מעמד "חלוקת הדולרים לצדקה", שבמסגרתו חילק מדי יום ראשון שטרות של דולר אחד למבקריו על מנת שיתנום לצדקה. במעמד חלוקת הדולרים נהג לעתים להוסיף מילות ברכה או מענה קצר לשאלות, כתחליף מקוצר ל'יחידות'. מקבלי הדולרים המתינו בתור ארוך שלעתים ארך כשש שעות. רבים ממקבלי הדולרים נתנו שטר אחר במקומו לצדקה והם שומרים את הדולר שקיבלו ממנו כסגולה | שטר נדיר יחסית, מכיוון שמרבית השטרות שחולקו היו בני דולר אחד. כתמי זמן. סימני קיפול. מצב כללי: טוב.
Starting at $300
LOT: 302

שטר של 5 דולר מאת הרבי מאת הרבי מליובאוויטש

שטר בערך נקוב של 5 דולר, שהתקבל מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מלויבאוויטש. בראש השטר הכיתוב "שטר לברכה מהרבי תשרי תשנ"א". | ראה פריט זהה במכירה זו. | שטר נדיר יחסית, מכיוון שמרבית השטרות שחולקו היו בני דולר אחד. כתמי זמן. סימני קיפול. מצב כללי: טוב.
Starting at $300
LOT: 303

לוט מטבעות, שטרות מציון הרבי ועוד

1. ששה מארזים ובהם מטבעות לברכה ולהצלחה מאת הרבי מליובאוויטש, באירועים שונים, עם כיתובים | 2. שני שטרות של דולר בתוך מארז לימנציה ומאחור הכיתוב "דולר לברכה מהציון של הרבי לתושבי קרית גת להצלחה בגשמיות ורוחניות..." | 3. שטר דמוי דולר הנושא את תמונתם של הרבי הריי"ץ וחתנו הרבי מליובאוויטש. | 4. [2] כרטיסי ביקור של מזכירות 770 וכפר חב"ד. | גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
Starting at $100
LOT: 304

כתב-יד מאמרי חב"ד. מרוקו, תשי"ב | 1952 בערך

כתב-יד - מאמרים של האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש. כתוב בכתיבה מזרחית נאה ומסודרת על גבי מחברת דפים משובצים וכרוכים בכריכת קרטון קשיחה. כתב היד כולל: קונטרסי מאמרי פורים, בין השנים תש"ח-תשי"ב. קונטרסי חג הפסח, תש"י-תשי"א. קונטרס ל"ג בעומר, תש"י. קונטרס באתי לגני, ובו המאמר האחרון של הריי"צ ומאמר היושבת בגנים. [בשנת תש"י חל להיות י' שבט בשבת. לקראת יום זה יצא לאור הקונטרס הנוכחי 'קונטרס י'-י"ג שבט', ובו מאמר חסידות על הפסוק 'באתי לגני אחותי כלה', והמשכו מאמר 'היושבת בגנים'. בעצם יום השבת הסתלק הריי"צ, ומאמר 'באתי לגני' התברר כמאמר אותו הוציא ליום ההסתלקות-הילולא שלו]. לחלק מהמאמרים הקדמה של האדמו"ר רבי מנחם מנדל מליובאוויטש. לכל קונטרס שער נפרד | זמן קצר לפני הסתלקות הרבי הריי"צ אמר "מקום יש להתגדר בו. לכו אל יהודי מרוקו שצריכים למלמדים ומורים והרביצו תורה ביניהם. אין חילוק בין בני ישראל אם אשכנזים או ספרדים המה. כולנו בני אברהם יצחק ויעקב אנחנו, ולנו א-ל אחד בשמים ותורה אחת בארץ". על יסוד דברים אלה החלה עבודת החינוך והרבצת התורה במדינות אפריקה הצפונית | כריכה מנותקת חלקית. סימני עש זעירים. חותמת בעלות בעמוד אחרון | 252 דף. 17 ס"מ | מצב כללי: טוב-טוב מאוד.
Starting at $250
LOT: 305

קבלה חתומה של ישיבת תורת אמת הכללית - ירושלם, פלשתינה, ראשית המאה ה-20

קבלה של ישיבת תורת אמת הכללית בירושלים. דפוס התחיה, ירושלם - פלשתינה. הקבלה נדפסה בחיי הרבי הריי"צ מליובאוויטש למען בנין ישיבת תורת אמת בירושלים, [הישיבה הוקמה בירושלים בשנת תרפ"ב]. מצדה הקדמי קבלה מפוארת האופינית לתקופה, עשויה צבעי אדום וכחול, וכתובה בשלוש שפות. חתומה בחותמת ישיבת תורת אמת. ובצדה האחורי, ברכות מאת "מרן האדמו"ר [הריי"צ] מליובאוויטש שליט"א [זצ"ל]... לטוב להם ולכב"ב שי' כל הימים מנפש ועד בשר ידידם הדו"ש ומברכם בברכת אבות ק' והחפץ בטובם והצלחתם יוסף יצחק שניאורסאהן". | נקבי עש. קרעים זעירים בשולים הלבנים | 25X26 ס"מ. מצב כללי: טוב.
Starting at $100
LOT: 306

לוט, לוחות שנה, כרטיס ברכה ותקנות הצדקות המאוחדות

1. כרטיס ברכה, מודפס בדיו אדומה וכחולה בשלוש שפות, על גבי גליון נייר. מאת ישיבת הבחורים 'עטור רבנים', ירושלם. | 2. [6] כרזות קרטון לתליה על הקיר, ובהם לוחות שנה המורים את זמן הדלקת נרות שבת ויציאת השבת, בין השנים: תרפ"ד-תש"ז [1924-1947], הלוחות היוו תוספת ללוח השנה המפורסם של רבי יחיאל מיכל טוקצינסקי. 3. חוברת ובה [38] עותקים של דף תקנות 'הצדקות המאוחדות' - המוסד שאיגד את שני המוסדות החשובים ביותר בירושלים: ישיבת עץ חיים ובית החולים ביקור חולים, הדף כולל: את התקנות בשלוש שפות, ותמונה של רבנים בישיבת עץ חיים. גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי: טוב.
Starting at $100
LOT: 307

גובלן 'משפט שלמה'. ישראל. המאה ה-20.

גובלן בד גדול עבודת יד עם סצינת משפט שלמה המלך. "וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ: קְחוּ לִי חָרֶב; וַיָּבִאוּ הַחֶרֶב לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ. וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ: גִּזְרוּ אֶת הַיֶּלֶד הַחַי לִשְׁנָיִם, וּתְנוּ אֶת הַחֲצִי לְאַחַת וְאֶת הַחֲצִי לְאֶחָת. וַתֹּאמֶר הָאִשָּׁה אֲשֶׁר בְּנָהּ הַחַי אֶל הַמֶּלֶךְ, כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמֶיהָ עַל בְּנָהּ, וַתֹּאמֶר: בִּי אֲדֹנִי, תְּנוּ לָהּ אֶת הַיָּלוּד הַחַי, וְהָמֵת אַל תְּמִיתֻהוּ; וְזֹאת אֹמֶרֶת: גַּם לִי גַם לָךְ לֹא יִהְיֶה, גְּזֹרוּ. וַיַּעַן הַמֶּלֶךְ וַיֹּאמֶר: תְּנוּ לָהּ אֶת הַיָּלוּד הַחַי, וְהָמֵת לֹא תְמִיתֻהוּ; הִיא אִמּוֹ. וַיִּשְׁמְעוּ כָל יִשְׂרָאֵל אֶת הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר שָׁפַט הַמֶּלֶךְ וַיִּרְאוּ מִפְּנֵי הַמֶּלֶךְ, כִּי רָאוּ כִּי חָכְמַת אֱלֹהִים בְּקִרְבּוֹ לַעֲשׂוֹת מִשְׁפָּט. — ספר מלכים א', פרק ג', פסוקים ט"ז-כ"ח. מידות: 84X56 ס"מ. מסגרת פגומה. מצב כללי בינוני טוב.
Starting at $100
LOT: 308

אגם טכניקה גמוגרף.

גמוגרף מגן דוד תלת מימד נתון בתוך שתי מסגרות גודל נטו 16 ס"מ על 13 ס"מ 56 מתוך 59 חתום.
Starting at $500
LOT: 309

עמוס ישכיל עבודת נוף על קרטון.

גואש בצבע אקרילי על קרטון צבעים בוהקים נוף ארץ ישראלי מודרני 77 ס"מ על 77 ס"מ ללא מסגרת.
Starting at $700
LOT: 310

סלודור דאלי אדישן.

ליטוגרפיה אדישן חתום ביד 17\150 נדפס בצרפת נתון בתוך מסגרת גודל נטו 75 ס"מ על 55 ס"מ.
Starting at $300
LOT: 311

וסארלי קנטיקה.

אומנות של תנועה ליטוגרפיה 154\300 גודל 78 ס"מ על 76 ס"מ ללא מסגרת חתום מאחור מספר סידורי 1987.
Starting at $350
LOT: 312

ספר צילום זיו קורן.

זיו קורן מהתערוכה ז.ק. הצלם משגרירי קניון העולמי נייר צילום פלייקס ספר הצילום הראשון בעולם ללא תפרים.
Starting at $1000