ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 12 - 21.12.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

ספר בית עולמים – ורשה תרמ"ט | 1889

ספר בית עולמים, ביאור על האדרא רבא, מרבי יצחק אייזיק חבר (תקמ"ט – תרי"ג | 1789-1853) פוסק הלכה ומקובל ליטאי תלמידו של רבי מנחם מנדל משקלוב, [תלמידו של הגאון מווילנה]. נזקי עש. שער מודבק. המקום והשנה באותיות קריליות בתחתית השער.
החל מ $500
פריט מס' : 077

לוט 2 ספרים על התורה ב-3 כרכים

1-2. ספר המדרש והמעשה מרבי יחזקאל ליבשיטץ מפלאצק [פולין], נשיא אגודת הרבנים בפולין. דרשות על חמישה חומשי תורה. בראשית עד במדבר כרוכים בשני כרכים. כריכות מנותקות. פגעי זמן, נקבי עש וכתמי מים. מצב כללי טוב. 3. ספר תבואות אדמה, דרשות על התורה מרבי אלטר משה אהרן לוי אב"ד דאמבראווא – גורני [פולין]. חלקים בראשית עד במדבר כרוכים בכרך אחד. פגעי זמן, נקבי עש וכתמי מים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 078

לוט ספרי החפץ חיים מהדורות ראשונות.

לוט מספריו של מרן החפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן מראדין. 1. ליקוטי הלכות חלקים א', ב' ו-ג' פיעטרקוב תורת כהנים - פיעטרקוב תרע"א. משנה ברורה חלק ב' וחלק ד' ורשה תרנ"ה - תרס"ב | 1895-1902. נקבי עש, פגימות קלות בחלק מהכריכות. מצבים שונים.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $120
פריט מס' : 079

ספר נצח ישראל מהדורה יחידה – ורשה תרע"ד | 1914

ספר נצח ישראל – מאמרים על אודות דברים העומדים ברומו של עולם מטרותיה של תנועת אגודת ישראל. מהרב ליהו מאיר פייבלזון אב"ד בקופישאק. כריכה ודפים מנותקים, כתמי זמן, מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 080

ויעש אברהם מהדורה יחידה – וילנה 1871

ספר ויעש אברהם, חידושי תורה ושו"ת בנושאים שונים. מהדורה יחידה של ספרו של רבי אברהם זוסמן בר יוסף אברהמס (תק"ס – תרל"ט | 1800-1879) מחכמי ארץ ישראל שבאו מאנגליה. כ-40 שנה היה שו"ב בלונדון. ובשנת תרל"ט (1879) עלה ארצה. מחיבוריו: בית אברהם, ברוך מבנים, ויגש אברהם ועוד. ללא כריכה. נזקי עש וכתמי זמן, דפים מנותקים, חתימות בעלות שונות, מצב כללי בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 081

ספר קהלת יעקב (יולס) – לבוב תר"ל | 1870

ספר קהלת יעקב חיבור על פי תורת הקבלה מרבי יעקב צבי יאליש [יוֹלֶס] (ה'תקל"ח – תקפ"ה | 1777-1824) כיהן כאב"ד דינוב ועוד, נחשב כאחד מגדולי וחכמי גאוני פולין, נודע יותר בשל ספרו "מלוא הרועים", נודע בגאונותו הרבה ובשליטתו בתורת הנסתר. הספר קהלת יעקב נדפס בלבוב (לעמברג) בשנת תר"ל | 1870 עם הסכמותיהם של רבי יוסף שאול נתנזון רבה של לבוב, רבי חיים הלברשטאם "הדברי חיים" מצאנז, רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב (מצוין שהיה מחותנו של המחבר), ועוד. העותק של המקובל רבי שמעון אנגלנדר שחתום בדף הראשון ובשער. נקבי עש ונזקי זמן, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 082

לוט 9 חוברות "חומשים של נערים" – קלויזנבורג תרפ"ו | 1926

חומשים של נערים – חומש עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י, כל פרשה מפרשיות התורה נדפסה בחוברת נפרדת. לכל חוברת מעטפת ומעבר לה ברכות ההפטרה ושמות הטעמים, בגב מודפסות הסכמות של רבי יואל מסאטמאר, רבי ישראל הגר בעל "אהבת ישראל" מויז'ניץ. ועוד. בלוט שלפנינו 9 חוברות, מהפרשיות: וארא, משפטים, תרומה, תצווה, שמיני, וילך, בחוקותי, שופטים וכי-תצא. קרעים קלים, כתמים וסימני שימוש, מעטפות מנותקות בחלקן. מצב כללי בינוני – טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 083

סט משניות שלם – טשרנוביץ תר"ט-י"ד | 1849-1854

סט שלם של משניות שנדפסו בין השנים תר"ט-י"ד | 1849-1854 בטשרנוביץ. שערים בדיו שחורה ואדומה. שוליים רחבים נדפס בחלקו על דפים תכולים. 6 כרכים - סדר זרעים: [2] קל"ב דף. סדר מועד: קע"ג דף. סדר נשים: ק"ס דף. סדר נזיקין: [1] קצ"ו דף. סדר קדשים: קס"ג דף. סדר טהרות: (מספור בדפים ראשונים שגוי) רכ"ד דף. נקבי עש, כתמים ופגעי זמן קלים. הדבקות שונות. חתימות וחותמות בעלות. מצב כללי טוב-טוב מאד. כריכה חדשה מוטבעת.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $400
פריט מס' : 084

לוט 4 מהדורות שונות של קיצור שולחן ערוך בשישה כרכים.

1. ספר קיצור שלחן ערוך על הלכות שבת והחונה עליו ספר מנחת שבת מרבי שמואל הכהן בורשטיין משיטאווא. וורשה תרס"ה | 1905. עמו נכרך ספר קיצור שלחן ערוך על הלכות יום טוב ונשיאת כפיים וחול המועד וסביב לו ספר מנחת יום טוב מהרב הנ"ל. תרס"ג | 1903. שני שערים. שער נוסף לחלק השני. 2. ספר קיצור שלחן ערוך על הלכות פסח וסביב לו ספר מעדני שמואל מרבי שמואל הכהן בורשטיין משיטאווא. ורשה תר"ע | 1910. 3. ספר מאורי אור והוא קיצור שלחן ערוך יורה דעה, מאת רבי יצחק אייזיק שור אב"ד בוקרשט. לבוב [לעמברג] תרנ"ג | 1893. עמו נכרך ספר חקות הדיינים והוא קיצור שלחן ערוך חושן משפט מהרב הנ"ל. לבוב [לעמברג] תרל"ט | 1879. 4. קיצור שולחן ערוך מבואר ומצויר עם עיר דוד מרבי דוד פלדמן רב קהל יראים בלייפציג. הוצאה שניה. לייפציג תרפ"ד | 1924. 24 ס"מ. רמב עמ'. 5-6. שני מהדורות של ספר שולחן ערוך מהדורת כיס עם פירוש עיר דוד הנ"ל [מס' 4], ללא ציון מקום ושנת הדפסה, שערים שונים לשני הספרים. מצוין: יצא לאור בהוצאת אבנר.
החל מ $150
פריט מס' : 085

ספר שו"ת אבני נזר. או"ח שני חלקים. מהדורה ראשונה. פיעטרקוב. תרע"ב | 1912.

שו"ת אבני נזר על או"ח חלק א' וב' בשערים נפרדים. מר' אברהם מסוכטשוב. מהדורה ראשונה. פיעטרקוב. תרע"ב | 1912. בשער רישום בעלות וחותמות "זה הספר קניתי מהוני לכבוד צורי וקוני יוסף דוד לאנדא זאוויערציע יע"א. כריכה פגומה מעט. קרע בדפים ל' - לא' - ללא פגיעה בטקסט. נקבי עש קלים. כתמי מים. והדבקות במספר מקומות. מצב כללי בנוני טוב. רבי אברהם בורנשטיין מסוכטשוב (תקצ"ט - תר"ע, 1838-1910 - היה האדמו"ר מסוכטשוב, מחבר הספרים: "אגלי טל" ו"אבני נזר". נודע כאחד מגדולי הלמדנים והפוסקים בפולין.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 086

תלמוד בבלי שלם בכרך אחד. ניו יורק תשט"ו - 1955.

ש"ס שלם בכרך אחד הוצאת תלפיות ניו יורק תשט"ו - 1955. בכל עמוד 4 עמודים. פגיעת שריפה לשדרת הכריכה ללא פגיעה בדפים. פגמים לשער ו2 דפים ראשונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 087

לוט 3 ספרים אודות עשרת השבטים

1. ספר מטה אהרן, חידשוים על אגדות חז"ל ובסופו קונטרס "מציאת עשרת השבטים". מאת רבי דוד אהרן וישנביץ, "המתגורר בעיר יוהנסבורג נגב אפריקה", מהדורה ראשונה נדפסה בוילנא בשנת תרס"ט | 1909. שער ודפים ראשונים קרועים מעט. מצב כללי טוב. 2. ספר חידות ההגדות הנפלאות על דבר עשרת השבטים ופתרונן, מאת שמעון מנחם לזר, יצא בהוצאת "מצפה" בדרוהוביץ תרס"ח | 1908. עמו נכרכו: ספר חנניה בן חזקיה, ספר על תולדות עם ישראל באירופה. מהדורה יחידה שיצאה לאור בקראקא [קרקוב] תרס"ג | 1903. והספר יהודי פולין בימי מלחמת נפוליאון, מהדורה יחידה. יצא לאור בדפוס "הצפירה" ורשא תרע"ג | 1912. והחוברת שירי הוד לכבוד נפוליאון. ורשא תקס"ז | 1807. מצב כללי טוב. 3. ספר קול מבש"ר, אודות מציאת עשרת השבטים מאת רבי שמעון צבי הורביץ, מגדולי המקובלים בירושלים. נדפס בדפוס סלומון בירושלים בשנת תרפ"ג | 1923. חותמת בעלות של רבי יעקב משה חרל"פ זצ"ל מירושלים. תוספת השמטה בכתב יד ככה"נ של המחבר. שער מודבק וחסר מעט. כרוך מחדש. מצב כללי טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 088

תלמוד ירושלמי סדר מועד. מהדורה ראשונה – דפוס דניאל בומברגי ונציה רפ"ג | 1523

מהדורה ראשונה של סדר מועד מתלמוד ירושלמי, שנדפס ע"י דניאל בומבירגי ונציה, רפ"ג | 1523. מצב נדיר ביופיו. כרוך מחדש בכריכה בד מוטבעת. נקבי עש וכתמים.
הפריט נמכר ב $3200 החל מ $3200
פריט מס' : 089

ספר אליהו מזרחי – בומברג ונציה ש"ה | 1545 עם מפת ארץ ישראל

ספר אליה מזרחי, פירוש על רש"י על התורה, מרבי אליהו מזרחי. נדפס בדפוס בומברג בונציה, שכ דף, 32 ס"מ. דף אחרון חסר עם השלמות. בעומד השני בדף ר"פ איור מפה סכמטית של ארץ ישראל, הנחשבת לאחת המפות הקדומות של ארץ ישראל. חתימה לא מזוהה על השער יהודה לייב...? נקבי עש, נזקי עבר קלים, מצב כללי טוב.
החל מ $1400
פריט מס' : 090

ספר מכלול – בומברג ונציה, ש"ה | 1545

ספר מכלול, דקדוק לשון הקודש, מרבי דוד קמחי - הרד"ק, עם "נימוקים" מאת רבי אליהו "הבחור" אשכנזי. דפוס דניאל בומבירגי ונציה, ש"ה | 1545. סט דף. שער משוקם. חתימות עתיקות "אברהם צמח" ועוד. דף שער משוקם. נזקי עש קלים. כתמים. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $900
פריט מס' : 091

שו"ת הרשב"א – ונציה ש"ה | 1545 עם הגהות

שאלות ותשובות הרשב"א, שנדפס בדפוס יושטניאן - אדלקינד, קורנילייו בונציה בשנת ש"ה | 1545. חתימות בעלות שונות. קצב דף. שיקומים במספר דפים, הגהות שונות. נקבי עש. כתמים. מצב כללי מעולה.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $900
פריט מס' : 092

רב אלפס. חלק ג'. סביוניטה, שי"ד | 1554.

הלכות רב אלפס להרי"ף ונושאי כליו חלק ג' – על מסכתות בבא קמא ובבא מציעא. [1] קנ"ח דף. סביוניטה, שי"ד - 1554. חסר דף אחרון. 2 דפים אחרונים פגומים עם פגיעה בטקסט. כתמי מים. נקבי עש. חלק מהדפים חתוכים בשולים עם פגיעה בטקסט. דף השער מנותק. ללא כריכה. מצב בינוני - גרוע.
החל מ $500
פריט מס' : 093

ספר הלכות גדולות. מהדורה ראשונה. ויניציאה. ש"ח | 1548.

ספר הלכות גדולות. "מחובר ומיוסד להלכות כפי סדר שתא סדרי תלמוד בבלי" מהדורה ראשונה. ויניציאה. ש"ח | 1548. כריכה חדשה עם נייר שיש. שער משוקם מקצועית. נקבי עש. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $450
פריט מס' : 094

ספר גינת אגוז – האנווא [הנאו] שע"ה 1614

ספר גינת אגוז, ספר קבלה חשוב מרבי יוסף בן אברהם ג'יקטיליא (מהר"י ג'יקטיליה, ה'ח' – ס"ה | 1248-1323 לערך) שהיה מגדולי המקובלים בספרד במאה ה-13, תלמידו של רבי אברהם אבולעפיה, שכתב אודותיו בספרו "אוצר עדן הגנוז": "והוא בלא ספק הצליח הצלחה מופלאה במה שלמד לפני, והוסיף מכוחו ומדעתו וה' היה עמו". בהיותו כבן 24 חיבר את ספרו זה שלפנינו. לא כרוך. מצב כללי ירוד קרעים ופגעי מים.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $250
פריט מס' : 095

ספר תורה כתוב ביד על עור גוויל אדום, תימן, המאה ה - 18 לערך.

ספר תורה כתוב ביד בכתב אחיד לכל אורכו על עור גוויל אדום. בהמה גסה כפי שהיה נהוג בתימן להשתמש בכל חלקי העור. על פי צורת האותיות "פ" המלופפות, וכן בחלק מהאותיות העקומות הכתיבה שלפנינו נעשתה בתימן לפני כ- 250/300 שנה לערך, כתיבה זאת נעשתה על פי מסורת הרמב"ם (למחקר מקיף ניתן לראות את מחקרו של פרופסור אהרון גימני בספרו "תמורות במורשת יהדות תימן" עמוד 21 ,וכן בספרו "חבצלת השרון" עמודים 29-34) גודל היריעה: 50 ס"מ, 51 שורות, תימן המאה -18 לערך. אינו נמכר ככשר!
החל מ $2500
פריט מס' : 096

ספר תורה עתיק בכתיבה אשכנזית קדומה, גרמניה - פולין . המאה ה - 16/17 לערך. ספר תורה קטן כ 35 ס"מ

ספר תורה עתיק בכתיבה אשכנזית קדומה, עם תיוג מרובה ואותיות משונות ולפופות כולל מופעים נדירים של אותיות לפי מנהג סופרים קדמונים – לרבות תיוגים נדירים ומסולסלים: אותיות פ"א לפופות (לפוף פנימי של העוקץ שבאמצע האות), אותיות חי"ת דפתיות (פִּשׂוּק רגלי החי"ת ולפי מסורת אשכנז גם עיטורים בשתי קצות הרגלים), עיטורים מיוחדים לאותיות למ"ד, נו"ן של "זכור" הפוכה, וכן באותיות נוספות. כתיבת הספר הינה לפי מסורת אשכנז הקדומה לרבות בנושאי אותיות חסרות ויתרות, פרשיות פתוחות וסתומות, אותיות גדולות וקטנות, אותיות נקודות (ניקוד מיוחד מעל רשימת אותיות נבחרת) בספר קדמון המכונה "ספר תאגי", על מסורת זו מביא הרמב"ם בהלכות ספר תורה פרק ז', הלכה ח' הכותב: "... ויזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות ובאותיות הנקודות ואותיות המשונות, כגון הפאי"ן הלפופות והאותיות העקומות, כמו שהעתיקו הסופרים איש מפי איש. ויזהר בתגין ובמניינן יש אות שיש עליה תג אחד ויש אות שיש עליה שבעה..."כפי שמופיע בספר זה במילה "והעזניה" ובמקומות נוספים. צורת כתיבה זו נעלמה בהדרגה במהלך הדורות, עקב אי האחידות שבגרסאות השונות למסורה זאת ובהסתמך על תשובת הרמב"ם לפיה ספר תורה איננו נפסל בהעדר התיוג המרובה והאותיות המשונות. מסורת התיוג המרובה והאותיות המשונות עדיין נשמרה בחלק מספרי התורה האשכנזיים גם בתקופה מאוחרת יותר. בדורות האחרונים לא נכתבים ספרי התורה עם תיוג מרובה ואותיות משונות. כל הנכתב הוא על פי מאמר חוות-דעת מפורט (19 דף) מאת חוקר העוסק בתחום התיוג המרובה והאותיות המשונות, עם פירוט השינויים הרבים. על פי ממצאי המחקר והבדיקה - חלק ממופעי התיוג המרובה והאותיות המשונות בלתי ידועים כלל ממקורות אחרים. יש משערים כי הספר נכתב בגרמניה ויש משערים כי הוא בפולין, אך הדבר אינו ברור. 52 שורות. גובה הקלף: 35 ס"מ. מצב: ביחס לשנים הספר במצב טוב הכתיבה מחזיקה על הקלף לאורך כל הספר אך בחלק מהמקומות דהוי באותיות חומות. נתון בתוך עצי חיים מקוריים [שנות הת' לערך, המאה ה-16/17].. היריעות כולן בכתב אחיד מקוריות ושלמות. אינו נמכר ככשר.
הפריט נמכר ב $2500 החל מ $2500
פריט מס' : 097

ספר תורה כתוב ביד על קלף גוויל. מרוקו. כנראה המאה ה - 19

ספר תורה כתוב ביד על קלף גוויל. מרוקו. כנראה המאה ה - 19 הכיסוי מאוחר יותר. כתב אחיד קריא ושלם . מצב כללי טוב מאוד. גובה 54 ס"מ + עציי חיים ממרוקו. אינו נמכר ככשר!
החל מ $2000
פריט מס' : 098

ספר תורה כתוב ביד על קלף. אירופה. המאה ה - 19.

ספר תורה כתוב ביד על קלף בכתיבה אשכנזית נאה. כתב אחיד לכל אורכו. שלם וקריא. דיו דהוי. 45 ס"מ. נתון בתוך עצי חיים מהתקופה. אירופה. המאה ה- 19. מצב כללי טוב. אינו נמכר ככשר!
הפריט נמכר ב $1200 החל מ $1200
פריט מס' : 099

חלק מספר תורה על קלף בתיק מתכת – ישראל. שנות ה-70-80. נדיר

תיק מתכת לספר תורה עבודת יציקה כנראה לילדים, ישראל שנות ה-70-80, סביב התיק עיטורי צמחים וכיתובים: וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל", שלום על ישראל. עם זוג רימוני מתכת תואמים. גובה: 55 ס"מ, כולל בתוכו חלק מספר תורה כתוב על קלף 30 ס"מ, בכתב אשכנזי, מתחיל מאמצע פרשת בראשית עד אמצע פרשת מצורע. מצב בינוני טוב. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
הפריט נמכר ב $1000 החל מ $1000
פריט מס' : 100

חלק מספר תורה מיניאטורי כתוב ביד על קלף

חלק מספר תורה מיניאטורי כתוב ביד על קלף 16 ס"מ גודל כתב: 13.5 ס"מ. מתחיל בסוף חומש בראשית פרשת ויחי (פרק מ"ט פסוק ח')."יְהוּדָה אַתָּה יוֹדוּךָ אַחֶיךָ יָדְךָ בְּעֹרֶף אֹיְבֶיךָ יִשְׁתַּחֲוּוּ לְךָ בְּנֵי אָבִיךָ." עד ויקרא פרשת תזריע. (פרק י"ג פסוק ל"ה). "וְאִם-פָּשֹׂה יִפְשֶׂה הַנֶּתֶק, בָּעוֹר, אַחֲרֵי, טָהֳרָתוֹ". מחיקות. כתב דהוי בחלק מהמקומות. אינו נמכר ככשר. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500