ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 12 - 21.12.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 051

ספר ליקוטי הגר"א – ורשה תרמ"ט | 1889

ספר ליקוטי הגר"א, ספר על דרך הקבלה מהגאון רבי אליהו מוילנא, עם ביאור באר יצחק מרבי יצחק אייזיק חבר. בסוף נמצא ביאורי הגר"א וגם חידושי הגר"א. דף שער ודפים נוספים מנותקים, נקבי עש, מצב כללי בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 052

לוט 4 ספרי תולדות הגאון מווילנא ותלמידיו

1. ספר חזון ציון, שקלוב וירושלים. תולדות עליית תלמידי הגר"א ומפעליהם ביסוד הישוב בארץ ישראל. עם הקדשה "למר פ. [פסח] ברנשטיין יו"ר הסתדרות הציונים הכלליים. בהוקרה ח. ריבלין [עורך הספר]". דפוס מוזס תל אביב תש"ז | 1947. מצב טוב. 2. חוברת רבנו אליהו הגון מוילנה ותקופתו מאת הרב ד"ר יצחק אונא. הוצאת ראובן מס ירושלים תש"ז | 1947. 36 עמ'. נקבי עש. מצב כללי טוב. 3. חוברת הגר"א מווילנא. למלאת מאה וחמישים שנה לפטירתו, מאת מרדכי גימפל בארג. הוצאת ספערא תש"ח | 1948. 36 עמ'. כריכה פגועה מעט. כתמים. חתימת בעלות בעט: ברנשטיין. שרבוטי עט כחולה על השער. מצב כללי טוב. 4. ספר אבן שלמה תוספאה. ביאורים על דברי הגאון מוילנה מרבי שמואל מלצן. וילנה תרפ"ז | 1927. הקדשה. מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 053

ספר ברית יצחק מהדורה יחידה – ווארשא תרמ"ח | 1888

ספר ברית יצחק, ביאור על קבלה מרבי יצחק אייזיק חבר (תקמ"ט – תרי"ג | 1789-1853) פוסק הלכה ומקובל ליטאי תלמידו של רבי מנחם מנדל משקלוב, [תלמידו של הגאון מווילנה]. ללא כריכה. נקבי עש וקרעים קלים בדף השער. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 054

לוט 3 ספרי הגאון מוילנא

1. סידור הגר"א מהדורה ראשונה – ירושלים תרנ"ה | 1895. סידור תפילה "יכיל בתוכו שני חלקים חלק הנגלה וחלק הנסתר", יצא לאור על ידי רבה האשכנזי הראשון יפו, רבי נפתלי הערץ הלוי (תרי"ג-תרס"ב). שער ראשון חסר. 2. מגילת שיר השירים עם פירוש הגר"א וקיצור כוונות שיר השירים, וורשה תרמ"ז | 1887. 3. ספר דברי אליהו, ליקוטים מתורת הגר"א – הגאון מווילנא. ירושלים תש"ח | 1948. מצבים משתנים.
החל מ $100
פריט מס' : 055

לוט 5 ספרים במהדורת סטנסיל של ספרי "בעל הסולם" – מהדורה ראשונה

מהדורת סטנסיל של ספרי רבי יהודה לייב אשלג בעל הסולם, כפי שהכין לחוג תלמידיו ומקורביו במהדורה ניסיונית לפני מסירתם לדפוס. לספרים יש שער מודפס והפנים בסטנסיל. 1-2. ספר תלמוד עשר הספירות, שני כרכים שיעורים א-י"ג, עם הקדמה והסכמות של הראי"ה קוק, הרי"ח זוננפלד, רבי חיים שאול הכהן דוויך ומקובלים נוספים. ירושלים תרצ"ז | 1937. 3. ספר תלמוד עשר הספירות, שיעור ט"ז, הוצאה שניה - תרצ"ט | 1939 4. ספר פתיחה לחכמת הקבלה ונלווה אליו בסופו ספר האילן הקדוש. מהדורה יחידה, עפ"י וינוגרד: " בשכפול. לא הופיע יותר" ירושלים תש"ג | 1943 5. ספר בית שער הכוונות להאריז"ל עם ביאור אור פשוט לבעל הסולם, חלק א' – ירושלים תש"א. מצבים משתנים, כריכות בלויות ומנותקות. מצב כללי בינוני.
החל מ $600
פריט מס' : 056

ספר אילן הגדול – ורשה תרנ"ג | 1893

ספר אילן הגדול עפ"י קבלת האריז"ל, מהמקובל מפיץ תורת האר"י ומהרח"ו - רבי מאיר פופרש בן יהודה לייב הכהן (ה'שפ"ד – תכ"ב | 1624-1662). העותק שלפנינו נדפס רק על צד אחד של כל דף, 12 עמודים מלבד שלשת עמודי ההקדמה. 40.5 ס"מ. נקבי עש קלים, קרעים בצידי הדפים. הדפים והכריכה כולם מנותקים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 057

ספר עצי לבונה – לבוב [לעמברג] תרל"ה | 1874

ספר עצי לבונה על שולחן ערוך יורה דעה מרבי ניסן בן רבי אהרן מו"צ בקהילת דובנא רבתי. בעל מחבר הספר "מעיין גנים". נדפס בדפוס יעקב משולם ניק בלבוב [לעמברג] תרל"ה | 1874. חתימות בעלות רבות בהם גם "נחום בימל". נקבי עש, כתמים ופגעי זמן, כריכה מנותקת ובלויה, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $250
פריט מס' : 058

לוט 4 ספרי קבלה מרבי שלמה אלישיב בעל ה"לשם"

1. ספר הקדמות ושערים והוא ענף אחד מהספר לשם שבו ואחלמה, מהמקובל רבי שלמה אלישיב. פיעטרקוב תרס"ט | 1909 2. ספר לשם שבו ואחלמה וכאן הוא חלק אחד מהדרושים הנקרא בשם "ספר הדע"ה – ה'וא ד'רושי ע'ולם ה'תוהו", ב' חלקים. פיעטרקוב תרע"ב | 1911. 3. ספר לשם שבו ואחלמה חלק ג' מחלקי הדרושים הנקרא בשם "ספר הכללים". ירושלים תרפ"ד | 1924 [תרפ"ו | 1926]. 4. ספר לשם שבו ואחלמה, חלק הביאורים חלק שני. פירוש וביאור על ספר עץ חיים להאריז"ל. ירושלים תש"ח | 1948 נקבחי עש, פגעי זמן שונים, מצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120
פריט מס' : 059

לוט 4 ספרי הרב הקדוש רפאל עמנואל חי ריקי

1. ספר יושר לבב, פירוש על דרך הקבלה. קרקוב [קראקא] תר"ן | 1890 2. ספר משנת חסידים, פירוש על דרך הקבלה. לבוב [לעמברג] תרי"ח | 1858 3. ספר משנת חסידים. אמסטרדם תק"ב | 1742 4. ספר חושב מחשבות, על ענייני נידה ומקוואות. מונקאטש תרנ"ו | 1896 מצבים משתנים, כריכות חסרות.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $150
פריט מס' : 060

ספר שפת אמת ( רבי אליהו משען) – ירושלים תרס"ד | 1904 / ספר עלי נהר – ירושלים תרס"ג | 1903

ספר שפת אמת חידושים בקבלה מהמקובל רבי אליהו משען המכונה זגיר, מחכמי ארם צובה. עמו נכרך ספר עלי נהר, ביאור על ספר נהר שלום מרבי ניסים הררי – רפול. נזקי עש. כתמי מים, דפים מנותקים. מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 061

שלשה ספרי קבלה כרוכים בכרך אחד

1. ספר מעיין החכמה. קבלה. נדפס בצ'רנוביץ תרכ"ד | 1864 2. ספר מעיין החכמה. כתבי האריז"ל. צפת תרל"ה | 1875 3. ספר כנפי יונה. לרמ"ע מפאנו. קבלה. העותק של המקובל רבי שמעון אנגלנדר. לבוב [לעמברג] תרמ"ד | 1884 מעט נקבי עש. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 062

לוט 3 ספרי קבלה דפוס ראשון בכרך אחד דפוסים: אמשטרדם / ליוורנו

1. ספרא דצניעותא דיעקב, ספר קבלה מרבי יעקב בן אליעזר תעמירלש, נדפס באמשטרדם תכ"ט | 1669. 2. ספר אגרות הרמ"ז, אגרות תשובה על דרך הקבלה מרבי משה זכות. נדפס בליוורנו תק"מ | 1780. 3. ספר ושב הכהן, ספר קבלה מרבי אברהם בן יחיאל מיכל כץ מלאסק [פולין]. נדפס בליוורנו תקמ"ח | 1788 חותמת וחתימת בעלות בשער. דפים מנותקים. נקבי עש. כתמי מים וסימני זמן. ללא כריכה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $400
פריט מס' : 063

לוט 5 ספרי קבלה

1. ספר בניהו בן יהוידע, תיקונים ע"פ כתבי האריז"ל, מרבי חיים שאול הכהן דוויך. ירושלים תרע"א | 1911. 2. ספר קרניים של רבי אהרן הזקן מקרדינה, עם פירושו של המקובל האלוקי רבי שמשון מאוסטרופולי. סאטמר תרס"ה | 1905. 3. ספר מסילות חכמה, ל"ב כללים מרבי מאיר פופרש, מפיץ תורת הארריז"ל ומהרח"ו, עם ביאור מנחה לה'. ירושלים תרע"ד | 1914 4. ספר שר שלום, כוונות האר"י על הגדה של פסח, מרבי חיים שאול הכהן דוויך. ירושלים תרע"ב | 1912 5. ספר נגיד ומצווה, הנהגות על דרך הקבלה מהמקובל רבי יעקב צמח. לובלין תרס"א | 1901. מצבים משתנים.
החל מ $100
פריט מס' : 064

לוט 3 ספרי קבלה קדומים

1. ספר הקנה על המצוות, ספר קבלה קדום על תרי"ג המצוות "ושם המחבר כבר נודע בכל הקצוות, והוא זה בעל ספר הפליאה..." קרקוב [קראקא תרנ"ד | 1894. כריכה מנותקת. כתמי שעווה ומעט קרעים על דף השער. נקבי עש. מצב כללי טוב. 2. ספר התמונה. ספר קבלה המיוחס לר' נחוניא בן הקנה ור' ישמעאל כהן גדול, "עם פירוש ממקובל גדול הנכתב בצידו". לבוב [לעמברג] תרנ"ב | 1892. ללא כריכה. נקבי עש וכתמי זמן. דף אחרון קרוע בשולים אולם אינו חסר. מצב כללי טוב – טוב מאד. 3. ספר הפליאה על פ' בראשית. "והוא ספר הקנה... לאיש קדוש מדבר דברי אלקים ושמו פלאי ובעל עשרה מאמרות מייחסו לרבי אביגדור קרא מפראג". נדפס בפשמשיל תרמ"ד | 1883. כתמי זמן. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 065

ספר טועמיה חיים זכו – ירושלים תרפ"ד - תרפ"ז | 1924 - 1927.

ספר טועמיה חיים זכו, פירוש על דרך הקבלה על ספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל, מרבי אהרן שלמה מהריל (? - תרצ"ט | ?-1939) רב ומקובל שעלה ירושלימה מזאגר שבליטא, תלמיד חבר לבעל ה"לשם שבו ואחלמה" - הרב שלמה אלישיב, לידו גם נטמן בהר הזיתים. שלשה חלקים בשלשה כרכים. שחלק ראשון שני שערים וחותמת של רבי יהושע אלטר ווילדמאן אב"ד קאנסיקוואליא [פולין], בעל מחבר הספרים: בנין יהושע, עמק יהושע ועוד. מצבים משתנים. מצב כללי בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 066

לוט 5 ספרים כרוכים יחדיו

1. ספר חבל נביאים – פירוש על שירי השבת של האר"י, ענייני שבת ומאמר המילואים מהרמ"ע מפאנו, פירוש האר"י על מסכת אבות. ורשה תרמ"ג | 1883. 2. ספר בית המלכות – פירוש על מגילת רות מרבי ישעיה יעקב הלוי אב"ד אלעסק. קראקא [קרקוב] תרנ"ב | 1891. 3. ספר שער השירים פיוטים לשבת מרבי משה שלמה מטולצ'ין, תלמיד חבר של הגאון מוילנא. ורשה תר"נ | 1889. 4. ספר שירה לחיים על מניין וטעמי תרי"ג מצוות עפ"י תורת הגר"א מאת חיים בן זבולון אב"ד דק"ק סטארופאליא. ברדיוב תרס"ח | 1908. 5. קונטרס לשון צדיק – צוואתו של הגאון רבי שלמה קלוגר. ד דף. ללא שער. נקבי עש. דפים קרועים ומודבקים בספר חבל נביאים, שערים ודפים מנותקים. מצב כללי בינוני- טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 067

ספר אור החמה ד' חלקים – פשמישל תרנ"ו-ז | 1896-7

ספר אור החמה, והוא חלק השני מספר קרית ארבע. פירוש על הזוהר מרבי אברהם אזולאי בעל "החסד לאברהם". סט שלם. 1. חלק א' ספר בראשית. 2. חלק ב' ספר שמות. 3. חלק ג' ספר ויקרא עמו נדפס חלק ד' ספר במדבר ודברים. מצבים משתנים, כריכות מקוריות בלויות ומנותקות, דף שער חלק ב' מנותק, נקבי עש, כתמים ופגעי זמן. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $200
פריט מס' : 068

לוט ספרי קבלה כרוכים בכרך אחד

1. ספר מעיין החכמה, קבלת האריז"ל. עמו נדפס ונכרך שבר יוסף לרבי ישראל סרוג. נדפס בקוריץ תקמ"ד-ה | 1784-5. [1], לח דף. 20 ס"מ. 2. ספר שומר אמונים וספר מבוא פתחים, מבוא לקבלה מרבי יוסף אירגס, נדפס בזוולקווא תקכ"ו | 1766. שער נפרד למבוא פתחים. קרעים והדבקות. נזקי עש. כתמים ופגעי עבר. מצב כללי טוב – בינוני. כריכה מחודשת. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
הפריט נמכר ב $160 החל מ $100
פריט מס' : 069

סדר אדרא רבא מיניאטורי – ירושלים תר"ע | 1910

ספר סדר אדרא רבא, "והיא נסדרה לליל שבועות בק"ק להקל מעל הקורא", נפדס בדפוס מוריה בירושלים בשנת עת"ר [תר"ע | 1910]. מיניאטורי 8 ס"מ. חסרים דפים י"ג-י"ז. חתימות בעלות. מצב כללי טוב מאד. כריכה מקורית עם הקדשה מוזהבת: "יעקב משה".
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 070

ספר פנים יפות (ההפלאה) כרך אחד עם ב"ח אוסטרואה תרי"א | 1851

ספר פנים יפות, חידושים על התורה "הוא חלק שלישי מספר הפלאה", ב' כרכים מכורכים יחדיו (חלק א' על בראשית ושמות, חלק ב' על ויקרא במדבר ודברים) . (אוסטרהא) [למברג], תרי"א. מהדורה שניה, הדפסה ראשונה כספר בפני עצמו ללא החומש. ספרו על התורה של רבי פנחס הלוי איש הורוביץ (תצ"א – תקס"ה | 1731-1805) בעל "ההפלאה" אחיו של רבי שמואל שמעלקא הורביץ מניקלשבורג, מתלמידיו של רבי דוב בער "המגיד ממעזריטש" ורבו של רבי משה סופר "החתם סופר". שער ראשון 2 עמודים ראשונים ועמוד אחרון חסרים ומודבקים, חתימות וחותמות בעלות. כריכה מנותקת ופגומה. נקבי עש וסימני מים קלים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 071

ספר פתחי שערים מהדורה יחידה – ווארשא תרמ"ח | 1888

ספר פתחי שערים, ביאור על קבלה מרבי יצחק אייזיק חבר (תקמ"ט – תרי"ג | 1789-1853) פוסק הלכה ומקובל ליטאי תלמידו של רבי מנחם מנדל משקלוב, [תלמידו של הגאון מווילנה]. חתימת בעלות המקובל רבי שמעון אנגלנדר. נקבי עש. שער ודפים נוספים מנותקים. כריכה בלויה. מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $150
פריט מס' : 072

לוט 3 ספרים מספרייתו של רבי יוסף קליין ראב"ד סערדאהעלי

1. ספר זבחי רצון, על הלכות שחיטה מרבי שרגא פייביש פרנקל. קראקא תרמ"ב | 1882. חותמת בעלות של רבי יוסף קליין ראב"ד סערדאהעלי המכונה "רבי יוסף טשאבא". כתמים. מצב כללי טוב. 2. ספר בית אפרים, דרשות והספדים מרבי נפתלי סופר. נדפס בפרשבורג תרל"ב | 1872. חותמת בעלות רבי יוסף קליין ראב"ד סערדאהעלי הנ"ל. כתמים ופגעי זמן קלים. מצב כללי טוב. 3. ספר אהבת ציון, חידושים על מסכת כתובות מרבי יוסף קליין ראב"ד סערדאהעלי. נדפס בקראקא תרנ"ב | 1892. שער פגום מעט. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 073

ספר ערוגת הבשם, ב' חלקים, חוסט, תרע"ג – 1913. מהדורה ראשונה

ספר ערוגת הבשם, חדושי אגדה על חמשה חומשי תורה מאת רבי משה ב"ר עמרם גרינוואלד. ב' חלקים. חוסט, תרע"ג – 1913. מהדורה ראשונה. רישום "מוגה" בשער הספר. (4) רנב, רסג-רעד, (8) קפד דף. 24 ס"מ. כריכה ודפים ראשונים מנותקים חלקית, דף ההקדמה האחרון ודף האחרון בספר מודבקים לספר בנייר דבק, קרע בדף האחרון, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב – בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 074

לוט 3 ספרי ליוורנו

1-2. ספר הלולא רבא, תיקונים לל"ג בעומר, מהדורה שניה שנדפסה בליוורנו בשנת תר"ז | 1847. יחד עמו נדפס ונכרך ספר ישועות יעקב חידושים ופלפולים על מאמרי חז"ל מרבי יעקב בן יוסף אנהורי, שער נפרד. נקבי עש מועטים, מצב כללי טוב מאד. 3. ספר שלחן קטן, דיני שולחן ערוך אורח חיים, "אשר מקדם קדמתה נדפס באופן זה על ידי הרב ועצום בישראל כמוהר"ר שמואל יהודה אשכנזי זצוק"ל.." נדפס בדפוס של רבי אליהו בן אמוזג בליוורנו בשנת תרל"א | 1871. חתימה על שער הספר: דוד אשכנזי [?] אולי קשור לרב המדפיס הראשון. כתמים ונקבי עש מועטים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 075

חוברת פזמונים לפורים. פראור. הודו. תש"ט | 1949.

חוברת 5 דפים. דפוס סטנסיל. פזמונים לאומרם אחר קריאת המגילה בפורים. נדפס בפראור. הודו. תש"ט - 1949. דפים מנותקים. קרעים קלים וקיפולים. מצב כללי טוב.
החל מ $120