ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 12 - 21.12.2016

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר פרי חדש - יורה דעה. אמסטרדם. תנ"ב | 1692.

ספר פרי חדש על טור יורה דעה שער עם תחריט מפואר. אמסטרדם. תנ"ב - 1692. כריכה חדשה עם נייר שיש. שיקום קל לדף השער. מצב כללי טוב מאוד.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 027

ספר אמתחת בנימין. וילהרמדורף. תע"ו | 1716. מהדורה יחידה.

ספר אמתחת בנימין, תפילות, רפואות וסגולות על פי הקבלה, מאת רבי בנימין בינוש ב"ר יהודה ליב הכהן מקרוטושין. מהדורה יחידה. וילהרמשדורף, תע"ו - 1716. [2] ה-לח דף. 20 ס"מ. בלאי לכריכה. נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $150
פריט מס' : 028

ספר כוס ישועות. פרנקפורט דמיין. תע"א | 1711.

ספר כוס ישועות מהרש"שך הרב שמואל בן יוסף שטין חידושים ופילפולים על מסכתות סנדרין. מכות. שבועות ועבודה זרה. מהדורה ראשונה. [2] קנ"ט דפים. פרנקפורט דמיין. תע"א - 1711. ללא כריכה. נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 029

ספר מקראי קדש. מהדורה ראשונה. אזמיר. תפ"ט | 1729.

ספר מקראי קדש על הלכות יום טוב מרבי חיים אבולעפיה. אזמיר. תפ"ט - 1729. בדף קנ"א הגה בכתב יד מהתקופה לא מזוהה. (דפים חלקים עם השמטת הטקסט מהדפסה בדפים צ"ז ב' צ"ח א' צ"ט ב' ק' א'). שער עם תחריט חתוך (למעלה ולמטה). קרע בדף האחרון. ללא כריכה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $220 החל מ $150
פריט מס' : 030

ספר שומר אמונים - מבוא פתחים. אמסטרדם. תצ"ו | 1736.

ספר שומר אמונים - מבוא פתחים. אמסטרדם מהמקובל ר' יוסף אירגאס זצוק"ל. תצ"ו - 1736. [2] פ' דפים כולל השער למבוא פתחים. בעותק שלפנינו חסר שער ראשון לשומר אמונים. ללא כריכה. שיקום ל - 2 הדפים הראשונים. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 031

ספר בגדי אהרן, פרנקפורט דמיין, ת"ע - 1710 . מהדורה יחידה

ספר בגדי אהרן, דרושים על חמישה חומשי תורה מאת רבי אהרן תאומים הי"ד אב"ד וורמייזא וקראקא. עם הסכמות רבי נפתלי כ"ץ ורבי דוד אופנהיים. שער מצוייר. וראנקפורט דמיין (פרנקפורט דמיין), ת"ע -1710. מהדורה יחידה. (2), מ, כא, כ, טו, יא (צ"ל:יח) דף. 28.5 ס"מ. השדרה פגומה, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמי רטיבות וכתמים, חיתוך דפים בודדים על גבול הטקסט. מצב טוב-בינוני.
החל מ $200
פריט מס' : 032

ספר פתח השער שמן זית זך מהדורה יחידה – שאלוניקי תקל"ט | 1779 ספר נדיר

פתח השער זה ספר שמן זית זך. הספר "שמן זית זך" מהמקובל רבי שלמה מולכו, ביאורים על הספר רחובות הנהר - נהר שלום מהמקובל ר' שלום שרעבי הרש"ש). ספר נדיר. [5], קנד, [1] דף. 22 ס"מ. נקבי עש. כתמי מים ופגעי זמן. מצב כללי טוב.
החל מ $400
פריט מס' : 033

ספר תולדות אדם וחוה לרבינו ירוחם חלק ראשון וספר מישרים – קאפוסט תקס"ח | 1808 עם הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי חיים מוואלוזין

ספר תולדות אדם וחוה, "חיברו רבינו הגדול וקדוש שמו רבינו ירוחם בר ר' משולם זצוק"ל מעיר פרובינצה". יחד עם ספר מישרים [חלק ג' מספר תולדות אדם וחוה]. ספר הלכתי חשוב לרבינו ירוחם (מהרי"ו; 1290-1350 לערך), מגדולי הראשונים. קפח; פב דף. 33 ס"מ. עם הסכמותיהם של רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי חיים מוולאז'ין ועוד. חתימות בעלות שונות. נקבי עש, נדפס בחלקו על דפים תכולים. כתמים ופגעי עבר שונים, מצב כללי טוב. כרוך בכריכה חדשה מוטבעת.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $240
פריט מס' : 034

ספר קצות החושן חלק ראשון מהדורה ראשונה – לבוב [לעמברג] תקמ"ח | 1788

מהדורה ראשונה של הספר קצות החושן חלק ראשון, חידושים על שו"ע חו"מ מרבי אריה לייב בן רבי יוסף הכהן הלר (ה'תק"ה - תקע"ג, 1745-1812), שנדפסה בחיי המחבר. [2],קכט,טו דף. 33 ס"מ. קרעים בעיקר בפינות העמודים. הדבקות. כתמים. כריכה חדשה מוטבעת. חתימות בעלות: "יואל בן דוד אבד"ק הערץ" ו"נפתלי ונתן דוד פרידמן". מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $300
פריט מס' : 035

ספר נחמד ונעים מהדורה יחידה – יסניץ תק"ג | 1743 כולל הדפים בלטיניים בסופו

ספר נחמד ונעים, על אסטרונומיה, קידוש החודש וחכמת התכונה, שחובר ע"י רבי דוד גנז (ה'ש"א – שע"ג | 1541-1613), מגדולי חכמי פראג, תלמידם של הרמ"א והמהר"ל מפראג. ידיו רב לו באסטרונומיה, במתמטיקה ובגיאוגרפיה. מראשוני אנשי המדע היהודים בעת החדשה. בספר שרטוטים אסטרונומיים. כרוך בכריכת עור מעט בלויה ושדרה חסרה. חתימות בעלות שונות, 20 עמ' בלטינית, פב דף בעברית. 21 ס"מ. מצב כללי מצוין.
הפריט נמכר ב $300 החל מ $300
פריט מס' : 036

סדר הדורות מהדורה ראשונה - קארלסרוא, תקכ"ט | 1769

ספר סדר הדורות, סדר ימות עולם תולדות אישים ומאורעות מאז בריאת העולם ועד סמוך לדורו של המחבר; סדר התנאים ואמוראים; שמות ספרים ומחבריהם. מרבי יחיאל היילפרין אב"ד מינסק. מהדורה ראשונה שנדפסה בקארלסרוא, תקכ"ט | 1769. מהדורה ראשונה. [13], קף דף. 34 ס"מ. נקבי עש קלים. קרעים מעטים. מצב כללי טוב. כריכת עור חדשה מפוארת ומטבעת. חתימת בעלות לא מזוהה בשער.
הפריט נמכר ב $325 החל מ $325
פריט מס' : 037

שו"ת אור ישראל, קליווא, תק"ל – 1770. עותק נדיר ביותר כולל כל התשובות ללא מחיקות

שו"ת אור ישראל מרבי ישראל ליפשיץ, נדפס בדפוס חדש פה ק"ק קליווא, תק"ל-1770. הרקע לכתיבתו והדפסתו של ספר זה הוא פרשת "הגט מקליווא" בעקבות הגט שסידר הגאון רבי ישראל ליפשיץ רבה של העיר קליווא סבו של בעל "התפארת ישראל", לזוג מהעיר בון. הבעל שהיה מעט מעורער בנפשו, נמלט מגרמניה לאנגליה מאימת מוות, ובדרכו גירש את אשתו בעיר קליווא שבגרמניה. חכמי פרנקפורט ומנהיים פסלו את הגט בטענה שהבעל אינו כשיר לגרש ("גט שוטה") ויצאו בכרוזים חריפים נגד הרב מקליווא. לעומתם רוב גדולי הדור: ה"שאגת אריה", רבי יצחק מהמבורג, רבי שאול מאמשטרדם ודודו רבי יעקב עמדין, ה"נודע מיהודה" ועוד, פסקו כדעת הרב ליפשיץ, שהבעל נחשב לאדם שפוי הראוי לגרש. הספר עוסק ברובו בפרשה זו וספיחיה, בהקדמה מתאר רבי ישראל ליפשיץ בפירוט את המלחמה שהכריזו עליו מתנגדי הגט ובספר מביא את כל הצדדים שהניעוהו להכשיר את הגט והתשובות השונות בעניין. בדפים לא-לב נדפסו תשובות מרבי אריה ליב אב"ד הנובר, רבי יצחק מהמבורג ומאמר עם ביטויים חריפים ביותר נגד חכמי פרנקפורט. ברוב העותקים נשמטו דפים אלו בגלל הדברים החריפים שנכתבו בהם ונדפסו חלקית בשינויים בדף אחד, בעותק הנדיר שלפנינו נמצאים שני הדפים הללו ללא מחיקות. זהו הספר העברי היחיד שנדפס בעיירה קליווא שבגרמניה היות וכל בתי הדפוס באשכנז סרבו להדפיס את הספר כדי לא לנקוט צד בפרשה. (לכריכה האחורית מודבק דף לב ע"א ורואים רק את ע"ב דף זה מהמהדורה המצונזרת כנראה הכינו דף זה כדי להחליפו בספר אך לא החליפוהו.) סו, סט-קכ דף. 20 ס"מ. ללא כריכה קדמית והשדרה, כריכה אחורית ומספר דפים מנותקים, כתמים, מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $1200
פריט מס' : 038

ספר אני' בלב ים (אניה בלב ים), פיורדא, תקכ"ו – 1766. מהדורה יחידה

ספר אני' בלב ים (אניה בלב ים), ב' חלקים, על י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן ועל י"ג עיקרי האמונה, מאת רבי בועז רפאל רוט שילט (רוטשילד) מאיטינגין, פיורדא, תקכ"ו - 1766. מהדורה יחידה. (2) ד, עח דף. 20 ס"מ. כריכת עור ישנה, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט במילים בודדות, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $100
פריט מס' : 039

ספר בית מאיר עם צלעות הבית, פרנקפורט דאודר, תקמ"ז – 1787. מהדורה ראשונה

ספר בית מאיר, על שלחן ערוך אבן העזר, מאת רבי מאיר פוזנר. יחד עם ספר צלעות הבית, והם וויכוחים הנוגעים אל אבן העזר. בשער נפרד. פרנקפורט דאודר, תקמ"ז – 1787. מהדורה ראשונה. עם חתימת בעלים. (1) קנ, (1) כ דף. 33 ס"מ. כריכה פגומה, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט במילים בודדות, כתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 040

ספר שנות אליהו. לעמבערג. תקנ"ט | 1799.

ספר שנות אליהו על סדר זרעים מהגר"א מהדורה ראשונה. לעמבערג. תקנ"ט | 1799. בשער חותמות מבית המדרש הגדול דק"ק מעזריטש כולל כיתוב "נדבה לביה"מ הגדול מהרבני המופלג זאב וואלף בהרב הגאון אפרים אליעזר צבי חרל"פ זצוקללה" הגאון רבי אפרים אליעזר צבי חרל"פ אב"ד מעזריטש דפוילן ושאר קהלות נולד בעיר טיקטין לאביו ר' זאב, חיבר ספרים "הוד תהלה" "מגדנות אליעזר ועטרת צבי", היה מוקרב להיהודי הק' מפרשיסחא זצ"ל והחוזה מלובלין שלא זזו מלחבבו (מדברי הרה"ק הרבי ר' בונם מפרשיסחא במכתבו) נפטר ה' אלול תר"ט מקדיש הספר הוא בנו בכורו ר' זאב וואלף ז"ל, עלה לארה"ק. כריכה חדשה עם נייר שיש. נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
החל מ $350
פריט מס' : 041

סט חומשים החצר החדשה שער מאויר – אמשטרדם תקכ"ח | 1768

סט חומשי "החצר החדשה" - חמישה חומשי תורה והוא תיקון סופרים עם פירוש רש"י ואברבנאל וחידושים של רבי שאול אב"ד אמשטרדם, קדם שער מאויר על חומש בראשית, עם איורי בית כנסת ופסוקים הרומזים לשמות המדפיסים. 5 כרכים - בראשית: [3], קסה, ה, [1] דף. שמות: קם, ח דף. ויקרא: עו, ה דף. במדבר: עט, ד, [1] דף. דברים: [1], קלא, ו דף. 25 ס"מ. כרוכים בכריכות עור חדשות מפוארות ומוטבעות. רישומים בעלות שונים. נזקי עש קלים, כתמים ופגעי זמן קלים. מצב כללי טוב מאד.
הפריט נמכר ב $500 החל מ $500
פריט מס' : 042

מקדש מלך – זולקווא תקנ"ג-ד | 1793-4

ספר מקדש מלך 4 כרכים (1. בראשית 2. שמות. 3. ויקרא. 4. במדבר ודברים), פירוש על הזוהר מהמקובל רבי שלום בן משה בוזאגלו. ישנם דפים חסרים הושלמו בכתב ידו של המקובל האלוקי, רבי שמעון אנגלנדר (תרל"ד – תש"י | 1874-1950) מחיפה, מצאצאיו של רבי נפתלי כ"ץ בעל ה"סמיכת חכמים", עלה ארצה בשנת תרצ"ג מהעיר ניימרקט (נובי טארג - Nowy Targ) בגליציה. מפורסם בשל ביאורו "שער שמעון", על ספר הקבלה החסידי "ברית כהונת עולם". כריכה חסרות ומנותקות בחלקן, פגעי זמן קלים עש וסימני מים, דפים מנותקים, דפים חסרים שהושלמו בכתב יד מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 043

זה ספר יסוד התשובה / מחבר לא ידוע – לבוב [לעמברג] תקנ"ב | 1792

ספר מוסר חשוב אשר לא נודע מי חיברו, רבי יוסף מזמושץ' כותב בהסכמתו לספר: "ולא ראיתי שם המחבר אך שפתיו שפתי דעת חכמה ובינה...". נקבי עש, כריכה בלויה, חתימות בעלות. מצב כללי בינוני.
החל מ $300
פריט מס' : 044

ספר הוראת שעה – סלוניקי תקע"ח | 1818

ספר הוראת שעה - ביאורים על ספר שער הכוונת מהאר"י הקדוש שנתחברו ע"י המקובל רבי שלמה בן יהודה הכהן (סוף המאה ה-18) בעל מחבר: "יפה שעה", "מזל שעה", "שעת רצון" ועוד. על שער הספר ציין המחבר "קראתי שמו הוראת שעה כמספר שמי [בגימטריה: שעה = שלמה]. נקבי עש. כתמי מים, ללא כריכה. מצב כללי בינוני-טוב
החל מ $200
פריט מס' : 045

ספר זוהר חדש זולקווא תקס"ד | 1803

ספר זהר חדש, "נדפס שנית ע"י הרבני מוהר"ר יעקב נר"ו במוהר"ר נפתלי הירץ זלה"ה מק"ק בראד, בתוספת טוב ההגהה לתקן הטעיות שנפלו בדפוס הקודם באמשטרדם". דפוס אברהם יהודא ליב מאיר האפיר מזולקאווה תקס"ד | 1804. חתימות בעלות: "יוסף דוד ערניצט". כריכה מנותקת, נקבי עש ופגעי זמן שונים. מצב כללי טוב.
החל מ $350
פריט מס' : 046

מהדורה ראשונה, נדיר - ספר מנחם ציון לרבי מנחם מענדל משקלוב עם הסכמות חסידיות – פשמישל תרמ"ה | 1885

ספר מנחם ציון, חלק ראשון פירוש האדרא זוטא, חלק שני פירוש על מגילת רות ומאמרי זוהר ע"ד הסוד. ספר זה הוא הספר מים אדירים של רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמידו של הגאון מוילנא, אשר נדפס בוורשה בשנת תרמ"ו | 1886 כשנה לאחר הדפסה זו עם הגהות באר יצחק מרבי יצחק אייזיק חבר. העותק שלפנינו הוא מהדורה ראשונה שנדפסה בפשמישל [פרמישלא] בשנת תרמ"ה | 1885 כשעל גבי הספר צוין שהספר נכתב ע"י "הרב הקדוש... מנחם מענדיל זצלה"ה אשר מנוחתו כבוד בעיר טברי'...". בטעות יחסו ספר זה לרבי מנחם מענדל מוויטבסק, וכך גם מופיע עוד בשער: "והנה הספר הלז היה חביב מאד בעיני כ"ק אדמו"ר מצאנז [רבי חיים האלברשטם ה"דברי חיים"] כמעט בכל יום היה לומד בספר הזה, לא זז מחבבו ולא היה מש משלחנו...". על הספר ישנם הסכמות מבניו של "הדברי חיים", מרבי צדוק הכהן מלובלין, מרבי אברהם אייגר, מרבי שלמה הלברשטאם הראשון מבאבוב ועוד. עמו נכרכו מהדורה יחידה של הספרים ברכת הנפש, ומתוק לנפש וקונטרס שערי מדע – פירוש על ברכי נפשי וט"ו שירי המעלות ודרשות והערות על יו"ד מרבי גרשון שטרן (תרכ"א – תרצ"ו | 1861-1936) בעל "ילקוט הגרשוני". נדפס בפאקש תרע"א | 1911. נקבי עש. שער ראשון מנותק. כתמים ופגעי זמן. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $120
פריט מס' : 047

שיר השירים עם ביאור הגר"א וגן בשמים – פיעטרקוב תרס"א | 1901

ספר גן בשמים, ביאור הגר"א על שיר השירים עם פירוש גן בשמים על ביאור הגר"א, מרבי שלמה יאנאוונסקי מזעלווא. שיר השירים עם פירוש המילות והעניין ופירוש עברי טייטש – תרגום ליידיש. הסכמות חשובות. חותמת בעלות: יוסף הלוי פאסטאג מוורשה. כתמי מים. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 048

ספר תולדות אדם – וילנא תרפ"ח | 1928

זה ספר תולדות אדם, תולדות חייו של רבי שלמה זלמן [ר' זלמל'ה] ב"ר יצחק מוולוז'ין (תקט"ז – תקמ"ח | 1756-1788), אחיו של רבי חיים מוולוז'ין ותלמידו של הגאון מווילנא. בתוספת חידושי תורה על תנ"ך וש"ס מרבי זלמל'ה והמסדר רבי יחזקאל פייבל מוילנא. ווילנא. תרמ"ד, 1884. ס, לב דף, 17 ס"מ. שער ראשון
החל מ $150
פריט מס' : 049

לוט ספרי הגאון מוילנא

1. ספר סערת אליהו – דברי הספד על הגאון רבי אליהו מוילנא – הגר"א, מאת בנו רבי אברהם זצ"ל. וילנא תרנ"ד | 1894. 2. ספר אדרת אליהו פירוש על התורה מהגר"א. ורשה תרמ"ז | 1888. 3. ספר משלי עם ביאור הגר"א. וילנה תרפ"ה | 1925. 4. ספר קול אליהו, פירוש על התורה מהגאון מווילנא. פיעטרקוב תרס"ה | 1904 5. ספר יד אליהו, חידושים על מסכת ברכות מהגר"א מווילנא. ורשה תרמ"ב | 1882 מצבים משתנים, כתמי זמן ונקבי עש, כריכות חסרות ומנותקות.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 050

תיקוני הזוהר עם ביאור הגר"א – וילנה תרכ"ז | 1867

ספר תיקוני הזוהר עם תיקונים מזוהר חדש עם ביאור הגר"א, שני שערים. שני חלקים בכרך אחד. נקבי עש. פגעי זמן וכתמי מים, מעט דפים מנותקים
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120