ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 109

ספר סגולה "בני חיי ומזוני" בהסכמת ה'ייטב לב': מנחם ציון [רימנוב] - לעמברג תרל"ח | 1878 כרוך עם שפתי קדושים - לעמברג תרמ"ד | 1884

ספר שפתי קדושים, על התורה ותהלים בדרך החסידות, מאת רבי צבי הירש "המגיד מנדבורנה", מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש והמגיד מזלאטשוב. על תלמידיו נמנו בין היתר רבי צבי הירש מזידיטשוב, רבי אברהם דוד מבוטשאטש ורבי מנחם מענדיל מקוסוב אבי שושלת קוסוב ויז'ניץ ועוד - מהדורה שניה ונדירה לעמברג תרמ"ד | 1884. טז דף. כרוך עם ספר מנחם ציון, דרושים על התורה ומועדים בדרך החסידות, מאת רבי מנחם מענדיל מרימנוב, אשר נכתבו ע"י תלמידו הגדול רבי יחזקאל פאנעט אבי שושלת דעעש ובעל "מראה יחזקאל", הרה"ק מרימנוב לא העלה על הכתב את דברי תורתו, ואלו נשארו לדורות עולם בספר זה בזכות כתביו של הרה"ק מדעעש [ראה עוד באגרת שנדפסה במראה יחזקאל ס' ק"ד] - לעמברג תרל"ח | 1878. [83] עמ'. עם הגהות והערות בכתב יד. מהדורה זו נחשבת לספר סגולה בשל ההסכמה שמופיעה בה לראשונה של ה"ייטב לב" מסיגעט ובה הוא כותב: "וכל מי שיקנה הספר הקדוש שיפתח לו מן השמים שפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני". וכן בהסכמת רבי מנחם מענדיל מדעעש: "בפרט כי נודע לכל בעת שכאדמו"ר הנ"ל [רבי מנחם מענדיל מרימנוב] אמר תורה על פרשת המן השפיע השפעות טובות על בני ישראל, ויה"ר שיתעורר הזכות של אדמו"ר להשפיע לנו ולכל ישראל השפעות טובות בני חיי ומזוני". יצוין עוד כי בספר "החכמה מאין" מביא בשם נכדו של הייטב לב רבי יצחק הורוויץ מסטוטשין: "רוב הספר מנחם ציון מהרה"ק מרימנוב זצ"ל נסוב על פרשת המן [כך כבר כתב הרה"ק מדעעש בהקדמה לספר: "עשרים ושתים שנה דרוש דרש מידי שבת בשבתו על פרשת המן"], משום שהרב הקדוש מרימנוב הרבה להתפלל על הפרנסה בעד כלל ישראל". וכבר נודעה בשערים מזה שנים רבות סגולת אמירת "פרשת המן" מתקנתו של רבי מנחם מנדל מרימנוב בימי שלישי של פרשת בשלח וכך גם נוהגים הפוקדים את ציונו הקדוש לומר שם פרשת המן כסגולה לפרנסה. מצבים משתנים. פגמים בשערים, קרעים וכתמים שונים. הדבקות במספר מקומות, בחלקם עם פגיעות בטקסט. כריכה ישנה בלויה. מצב כללי בינוני. חתימות וחותמות בעלות של רבי אלעזר אלימלך וואלדמאן מברדיוב - בן רבי ישראל שמעון מאיר וולדמן מבארשא [בן רבי יעקב צבי וולדמן אב"ד בארשא, מגדולי תלמידי "הדברי חיים" מצאנז וחתן רבי שמואל שפירא מפרמישלא בנו של רבי צבי אלימלך מדינוב "הבני יששכר"], חתן רבי משולם זלמן פרנקל נכד לבית בעלזא, אפטא, ליז'ענסק ועוד. חמיו של רבי אהרן אריה לייפער האדמו"ר מנדבורנה טמשוואר.
החל מ
$600

תן הצעה