ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 10 - 18.07.2016

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 076

ספר מעשה בראשית, סוסה, תרפ"ה. מהדורה יחידה

ספר מעשה בראשית 720 צרופים על מלת בראשית וכל צרוף ירמז על מצווה אחת מתרי"ג מצוות ועל שבע מצוות דרבנן מאת ר' יוסף בן אדאהן. ב' חלקים, סוסא, תרפ"ה. מהדורה יחידה. 23 ס"מ. מצב כללי טוב, נקבי עש וכתמים, חלק ב' שער פגום עם הדבקת נייר דבק.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 077

ספר כל בו הקטן, אלג'יר, תש"ח - 1948.

ספר כל בו הקטן-תפילות ופירושים על תפילות השנה ומצוות התורה, מאת ISAAC SENANES ,אלג'יר, 1948. בלאי בכריכה ובשדרה,כתמים, מצב כללי טוב מאוד-טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 078

לוט 4 פריטים מטוניס

1.תפלת הדרך, "סדר תפילת שחרית של חול ור"ח, תבנית קטן של כיס". (גודל:6.5 ס"מ) ג'רבה. 2.תפלה קטנה, "סדר מנחה וערבית חול ושבת, תבנית קטן של כיס". (גודל: 7 ס"מ). ג'רבה. 3.ספר שנה טובה, ג'רבה. (כתמים וסמני עפרון בספר). 4. עלי בן בכאר מעה שמם א-לנהאר, טוניס. כיתובים בכתב יד על הכריכה הקידמית והאחורית, כריכה מעט פגומה. גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 079

לוט ספרי החיד"א, פיסא

1.כרך עם 4 מספרי החיד"א: מורה באצבע,פיסא, תקע"ו. בדף מאחורי השער "למנצח" בצורת מנורה בכתב יד.צפורן שמיר,פיסא, תקע"ו. קשר גודל,פיסא, תקע"ו. כף אחת, פיסא, תקע"ו. בלאי בכריכה, כריכה ו-2 דפים ראשונים ואחרונים מנותקים, נקבי עש, כתמים. 2. כרך עם 3מספרי החיד"א:צפורן שמיר,פיסא, תקע"ו. קשר גודל,פיסא, תקע"ו. כף אחת,פיסא, תקע"ו. חתימות בעלות, בלאי בכריכה, נקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמים.
החל מ $150
פריט מס' : 080

ספר אור לעת ערב, האלע, תפ"ח - 1728. הוצאה ראשונה

ספר אור לעת ערב, להאיר עיני ישראל ... על הגאולה ועל התשובה ... נמצא בכתבי בעל המחבר יוחנן קמחי – יאהן מילר. נכתב בצורה של דיאלוג,‬ הטקסט ביידיש. האלע, תפ"ח-1728. הוצאה ראשונה. ישנם מספר הגהות בספר. עותק חסר, כריכה מעט פגומה, נקבי עש בודדים, כתמים ובלאי, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 081

לוט 3 ספרים שנדפסו בפיורדא

ספר תרומת הדשן, פיורדא תקל"ח-1778. (נקבי עש, כריכה מנותקת חלקית). חתימת בעלים. ושני ספרי ים של שלמה, על מסכת ביצה ומסכת חולין. פיורדא, תקכ"ו-1766. (שערים מעט משוקמים). חתימת בעלים. גדלים ומצבים שונים, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 082

ספר הגלגולים, זאלקווא, תקל"ד - 1774.

ספר הגלגולים, "שער דרושי הנשמות והגלגולים והעיבור והייבום", מאת רבינו חיים וויטאל, מפי רבינו יצחק לוריא - האר"י הקדוש. זאלקווא, תקל"ד-1774. כריכה חדשה, שער מעט פגום בשוליים, במספר דפים טקסט חתוך בתחתית הדף, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי בינוני.
החל מ $180
פריט מס' : 083

Uxor Ebraica ,seu de Nuptiis&Divortiis .הלכות אישות,לונדון, 1646.מהדורה ראשונה

הלכות נישואין וגירושין, Uxor Ebraica , seu de Nuptiis&Divortiis. לונדון, ת"ו - 1646. מהדורה ראשונה. טקסט בלטינית עם קצת עברית. כותרת מודפסת באדום ושחור. כריכה חדשה, 19 ס"מ. מעט נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $425 החל מ $400
פריט מס' : 084

ספר ויקהל משה, דעסוי, תנ"ט - 1698. מהדורה ראשונה

ספר ויקהל משה, "מי האיש החפץ חיים לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ...ילמוד ויעסוק בספר ויקהל משה..."- עניני קבלה ומאמרי זוהר מרבי משה בן מנחם (גראף) מפראג. דעסוי, תנ"ט 1698. מהדורה ראשונה עם הסכמות גדולי הדור רבי דוד אופנהיים ורבי שמשון וורטהיימר מווינה ועוד. איורים קבליים. באמצע מאמר "אדם דאצילות" לוח אילן "הזקן הקודש" מצוייר של "י"ג תיקוני דיקנא... דמהימנותא". (שינויים טיפוגרפיים בעימוד ההסכמות ובנוסח הכותרות. ראה תקליטור מפעל הביבליוגרפיה רשומה 0177430(. יד, נח דף. 19.5 ס"מ. כריכה פגומה, שער ודף ראשון עם הדבקה בצד לאורך הדף, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $400
פריט מס' : 085

ספר ברכת יוסף, ניוארק, תרע"ט - 1919.

ספר ברכת יוסף, חידושים יקרים על התורה ועל המועדים מאת האדמו"ר ר' ברוך יוסף ז"קמקאברין. כולל "המגלת יוחסין של אדמו"ר... וספוריו הנפלאים של אבותינו הקדושים...". שני שערים, ניו-יורק, תרע"ט-1919.120 עמ, 25 ס"מ. כריכת בד חדשה, שער מעט פגום בשוליים, מעט כתמים, מצב כללי טוב מאוד.
החל מ $150
פריט מס' : 086

לוט 3 ספרי רזיאל המלאך.

1.ספר רזיאל המלאך, אמשטרדם, תס"א. מהדורה ראשונה. כריכה חדשה, שער ודפים משוקמים עם מילוי נייר והשלמה בצילום של הטקסט שנפגע. חסרון דפים ודפים מצולמים במקומם. 2.ספר רזיאל המלאך, ללא שער כנראה נדפס בלמברג. כריכת בד חדשה. 3.ספר רזיאל המלאך, גראסווארדיין, תש"ד. כריכה מנותקת. ספר הקבלה הקדוש "רזיאל המלאך" הוא המקור להרבה סגולות ידועות ולזכרון הלימוד. איורים קבליים וקמיעות שמירה ליולדת, ועוד. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה ומנוסה להצלה מפגעים ומשריפות, כמפורש בשער הספר. גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $1250
פריט מס' : 087

דף אינקונבולה - מנורה. הרטמן שדל, נירנברג, 1493

דף אינקונבולה בודד מתוך ספרו של הרטמן שדל )כרוניקת נירנברג). נירנברג, 1493. הדף נושא מ-2 צדדיו איור (חיתוך עץ) של מנורה. גודל:27/39 ס"מ. כתמים, קרעים קטנים בצדדים, הדבקת נייר בצד.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 088

ספר תניא, מנטובה, רע"ד - 1514. מהדורה ראשונה

ספר תניא, מנהגים והלכות, מאת רבי יחיאל בן יקותיאל עניו. מנטובה, רע"ד- 1514. דפוס שמואל לטיף. מהדורה ראשונה. נדפס ללא שער ושמו נקרא על שם המלה הראשונה בספר. הספר "תניא רבתי" נערך כחיבור הלכתי המלווה את סידור התפלה כמנהג איטליה, עבוד מקוצר של הספר "שבלי הלקט", עם הוספות רבות. נדפס בעילום שמו של המחבר, ובמהדורות שונות ייחסו את הספר לרבי יחיאל ב"ר אשר (הרא"ש) או לרבי יחיאל ב"רצדקיהבקולופון: "נשלם מנהג אבות ספר התניא בחדש סיון שנת חמשת אלפים (ומאתיים) ושבעים וארבע לבריאת עולם...". כריכת עור חדשה, דף הסימנים משוחזר, דפים ראשונים משוקמים עם מילוי נייר והשלמה בצילום של הטקסט שנפגע, דפים בודדים בהמשך הספר משוקמים, מס' מחיקות בספר, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $2000
פריט מס' : 089

מזרחי על התורה, ויניציאה, ש"ה - 1545.

ספר אליה מזרחי, פירוש על "פירוש רבינו שלמה יצחקי (רש"י)" על התורה, מהגאון מאור הגולה הרב הגדול מוהר"ר אליה מזרחי. ויניציאה, ש"ה-1545. מהדורה שניה.בדף רפ2, איור מודפס של מפת ארץ ישראל. חתימת בעלים בשער. שדרה חדשה ופגומה, השער ומס' דפים משוקמים רק בדף אחד חסרון טקסט, ובדף אחרון חסרון טקסט עם השלמה בכתב יד, נקבי עש, כתמים ובלאי, מצב כללי בינוני.
החל מ $1400
פריט מס' : 090

ספר ראש אמנה, ויניציאה, ש"ה - 1545.

ספר ראש אמנה בו שרשי וראשי האמונות, "חברו שר וגדול בישראל אדון יצחק אברבנאל". ויניציאה, ש"ה 1545. דפוס מארקו אנטוניו יושטיניאן. מעבר לשער "שירים שעשה החכם ה"ר יהודה אברבנאל בן השר המחבר". חתימה מסולסלת לא מזוהה בדף ראשון בדף האחרון חתימה "אני הצעיר אברהם בן כבוד רבי עמרם זלה"ה בגילי", לד דף, 21 ס"מ. שער משוקם עם פגיעה בטקסט, דפים משוקמים, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $500
פריט מס' : 091

שו"ת הריב"ש, קושטא, ש"ו – ש"ז, 1547 – 1546. מהדורה ראשונה

תשובות הרב, שאלות ותשבות מאת רבי יצחק ב"ר ששת- הריב"ש. קושטא, ש"ו-ש"ז, 1546-1547. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים. הערות בכתב יד. הספר נדפס בקונטרסים וחולק לקונים בשבתות בבית הכנסת, כנהוג בקושטא באותה תקופה. דיון הלכתי התקיים בעניין בקרב רבני קושטא שהתנגדו למנהג זה, ראה: אברהם יערי, הדפוס העברי בקושטא, ירושלים תשכ"ז, עמ' 103, מס' 145. לפנינו עותק כולל קונטרסי המפתחות שבאו בראש הספר אחרי השער. (יש עותקים שהשער נכרך אחרי המפתחות) . כריכה חדשה, נקבי עש ודפים משוקמים בעיקר בדפים ראשונים ואחרונים, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $1800 החל מ $1800
פריט מס' : 092

ספר קיצור מלאכת המספר, לר' אליהו מזרחי. חסר שער. (כנראה הודפס בבאזל בתחילת שנת הש').

ספר קיצור מלאכת המספר- ספר אלגברה שמטרתו ללמד כל אדם את יסודות החשבון לר' אליהו מזרחי (הרא"ם). חסר שער (כנראה הודפס בבאזל בתחילת שנת הש'). 19 ס"מ, כריכה חדשה, דפים משוקמים ללא פגיעה בטקסט, עמ' 273 פגום עם מעט חסרון טקסט, שוליים פגומים, נקבי עש בודדים, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי בינוני.
החל מ $300
פריט מס' : 093

ספר מכלל יופי, קושטא, ש"ט - 1549. מהדורה ראשונה. עשרות הגהות בכתב יד מתקופת ההדפסה!

ספר מכלל יופי, פירושים ועיונים בעניני ניקוד ודקדוק, על התורה נביאים וכתובים מאת רבי שלמה אבן מלך. קושטא, ש"ט- 1549. דפוס משה בן אלעזר פרנס הרופא. מהדורה ראשונה. עם עשרות הגהות בכתב יד מתקופת ההדפסה וחתימת בעלים. כריכת עור חדשה, שער דפים ראשונים ואחרונים משוקמים בשיקום מקצועי, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב- בינוני.
החל מ $2000
פריט מס' : 094

מקראות גדולות חמשה חומשי תורה. בדפוס דניאל בומברגי. וונציאה ש"ט

מקראות גדולות חמשה חומשי תורה עם פירוש האבן עזרא, רש"י, בעל הטורים, בדפוס דניאל בומברגי בוונציאה. בדף אחרי השער ובדף האחרון כיתובים בכתב יד. לאורך הספר מספר הגהות עתיקות בכתב יד מהתקופה לא נבדק כותב ותוכן. שער מפואר והכיתוב "שער בית ה' הקדמוני". עותק שלם. כתמי רטיבות. דפים לג-לד פגיעת שריפה עם פגיעה בטקסט. כריכה מקורית רק בצד אחד. דף אחרון קרוע ומנותק וחסרון טקסט. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $500
פריט מס' : 095

סט משניות סביוניטה - מנטובה, שי"ט - שכ"ב - (1559 -1562).

סט משניות עם פירוש הרמב"ם והרע"ב. 1.זרעים, סביוניטה,שי"ט. (שער ודף אחד מהקדמת הרמב"ם מצולמים). 2.מועד, סביוניטה, שי"ט. 3.נשים, מנטובה, שכ"א. 4.נזיקין, מנטובה, שכ"ב. 5.קדשים, מנטובה, שכ"ב. עם איורים של המנורה לחם הפנים ועוד. 6.טהרות, מנטובה, שכ"ב. 6 כרכים כרוכים בכריכת עור חדשה, 21 ס"מ. מצבים שונים, חלק מהשערים משוקמים ללא פגיעה בטקסט, דפים משוקמים עם השלמת נייר ופגיעה קלה בטקסט, מעט נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי בינוני.
החל מ $6000
פריט מס' : 096

ספר תניא, קרימונה, שכ"ה - 1565.

ספר תניא רבתי, דינים ומנהגים (קיצור שבלי הלקט). קרימונה, שכ"ה- 1565. עם חתימות בעלים בשער ובסוף הספר. כריכה חדשה מעט פגומה, שער ודף אחרון משוקמים ללא פגיעה בטקסט, הדבקת נייר דבק מצדו השני של השער, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, מצב כללי טוב.
החל מ $1000
פריט מס' : 097

מדרש רבה, ויניציאה, שכ"ו - 1566. חתימות רבני משפ' לניאדו.

מדרש רבה על חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, ויניציאה, שכ"ו. חתימות בעלים "הצעיר משה לניאדו" "עזרא לניאדו" ורישומי לידה רבים. שער ראשון חסר והושלם בצילום, כריכה חדשה, דפים ראשונים ואחרונים משוקמים עם מילוי נייר עם פגיעה קלה בטקסט, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי בשוליים, מצב כללי טוב- בינוני.
החל מ $1800
פריט מס' : 098

ספר "משנה תורה" להרמב"ם, עם "כסף משנה" חלק שני למרן הבית יוסף – מהדורה ראשונה. ויניציאה של"ד.

ספר "משנה תורה" מאת רבינו משה בן מימון - הרמב"ם, עם השגות הראב"ד, ומגיד משנה, ועם 'כסף משנה' לגאון המופלא כמהר"ר יוסף קארו נר"ו. עם כמה תיקונים בכתב יד מהתקופה. המהדורה הראשונה של החיבור 'כסף משנה' על הרמב"ם שהדפיס מרן הבית יוסף בחייו. מרן רבינו יוסף קארו בעל ה'בית יוסף' ו'השלחן ערוך', בנוסף לחיבוריו אלו, חיבר את ה'כסף משנה' על הרמב"ם שלא ציין מקורות לספרו הגדול ואוצרו הנפלא ה'יד החזקה', ועל כך קמו עוררין ולוחמים נגד הרמב"ם, מרן קרא לספרו 'כסף משנה' מקביל ל'מגיד משנה' שבו מסיר טענות הראב"ד ומפשט עמקות את הרמב"ם. חלק שני עותק שלם ספירת דפים משובשת. פגעי עש רבים. כריכה ודפים מנותקים. מצב כללי גרוע.
החל מ $500
פריט מס' : 099

ספר מנות הלוי, ויניציאה, שמ"ה - 1585. מהדורה ראשונה

ספר מנות הלוי, פירוש על מגילת אסתר מאת המקובל לרבינו שלמה הלוי אלקבץ. וניציאה, שמ"ה-1585. מהדורה ראשונה. הגהה בכתב יד. כריכה חדשה, שער מעט פגום, שער דף ראשון ודפים אחרונים משוקמים מעט בשוליים, שוליים מעט פגומים, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי בינוני.
החל מ $500
פריט מס' : 100

לוט 2 שו"ת מהרשד"ם. כנראה שאלוניקי, שנ"ד - 1594.

לוט 2 שאלות ותשובות רבי שמואל די מדינה (מהרשד"ם), חלק א - טור אורח חיים ויורה דעה. ללא שערים כנראה שאלוניקי, שנ"ד-1594. 2 הספרים ללא כריכות ושערים מיועדים להשלמות. עותק 1 מתחיל במפתחות בדף ג, עותק שני בדף ה, בעותק זה חסר גם דף אחרון, ודף ראשון ודפים אחרונים מנותקים. בעותק זה יש הערה בכתב יד. מצב כללי בינוני-גרוע, דפים פגומים, נקבי עש עם פגיעה בטקסט, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי.
החל מ $200