ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 10 - 18.07.2016

 

 

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

ספר תורת משה-אלשיך על התורה, אמשטרדם, תקל"ז - 1777

ספר תורת משה-אלשיך, פירוש ודרש על חמשה חומשי תורה, כרוכים יחד. אמשטרדם, תקל"ז. חתימות בעלים, כריכת עור חדשה, שערים לבראשית (שער משוקם), ויקרא ובמדבר, בדפי ההקדמה הדגשות והערות בעט, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $200
פריט מס' : 027

נביאים אחרונים וכתובים, אמשטרדם, תס"א - תס"ג. (1701-1703).

נביאים אחרונים:ישעיה ירמיה יחזקאל ותרי עשר, עם פירוש רש"י. אמשטרדם, תס"א. כרוך יחד עם כתובים: תהילים משלי איוב דניאל עזרא ודברי הימים, עם פירוש רש"י. אמשטרדם, תס"ג. 12.8 ס"מ, חתימת בעלים. כריכה ודפים בודדים מנותקים ומודבקים בנייר דבק, כריכה מעט פגומה, כתמים בלאי, מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 028

ספר מנחת יהודא, אמשטרדם, תקכ"ג - 1763. מהדורה ראשונה

ספר מנחת יהודא, ביאור כוונת רש"י במילה "כלומר", במסכת ברכות, מאת רבי יהודה שטאטהאגן. אמשטרדם, תקכ"ג-1763. מהדורה ראשונה. תו-ספר של "יעקב נפתלי הירץ לוי N. H. Van Biema.". מקור: הופיע במכירת אוסף פאן-בימא, אמשטרדם 1905, מאוסף כתבי היד של האספן ההולנדי יעקב נפתלי הירץ לוי, שהיה מצאצאי האשה ציפור אשת רבי בנימין בימא בן רבי נפתלי יצחק סג"ל. כריכת עור מקורית, 20 ס"מ, (4) לד דף. כתמים ובלאי, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $200 החל מ $200
פריט מס' : 029

לוט 5 ספרי שיטה מקובצת על מסכתות שונות שנדפסו בשנגהאי (שנחאי).

1.שיטה מקובצת על מסכת בבא בתרא, בהוצאת בית אוצר הספרים "עזרת תורה" שע"י ישיבת מיר הק', שנגהי- תש"ה. 2.שיטה מקובצת על מסכת בבא מציעא, שנגהאי- תש"ג. הכריכה והשדרה מנותקים. 3.שיטה מקובצת על מסכת בבא קמא. 4-5.שיטה מקובצת על מסכת כתובת, בהוצאת בית אוצר הספרים "עזרת תורה" שע"י ישיבת מיר הק', שנגהי- תש"ה. נקבי עש בכריכות ובדפים ראשונים ואחרונים, מצב כללי טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 030

לוט 7 ספרים של המהר"ל מפראג שנדפסו בשנגהאי (שנחאי)-תש"ו

1.גור אריה על 5 חומשי תורה. 2.באר הגולה. 3.גבורות ה'. 4.נתיבות עולם חלקים א-ב. 5.תפארת ישראל. 6.דרך חיים. 7.נצח ישראל. הספרים כרוכים בכריכת בד חדשה, נקבי עש רבים, מצב כללי טוב-בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 031

לוט 4 ספרים שנדפסו בשנגהאי (שנחאי) –תש"ו

1.ספר קול שמחה מר' שמחה בונם מפרשנסחא, בהוצאת ועד הדפסה "מפיצי אור" אצל ישיבת חכמי לובלין שנגהאי (מדינת כינה)-תש"ו. 2.ספר פרי הארץ, בהוצאת ועד הדפסה "מפיצי אור" אצל ישיבת חכמי לובלין שנגהאי (מדינת כינה)-תש"ו. 3-4.דער תורה = קוואל (מעינה של תורה) מר' אלכסנדר זושא פרידמאן על חמשה חומשי תורה, תרי"ג מצוות ופסח.(הספר מודפס באידיש) בהוצאת אגודת ישראל מגולי פולין, שנגהאי- תש"ו. הספרים כרוכים בכריכת בד חדשה, נקבי עש רבים, מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 032

ש"ס בבלי, שנגהי (שנחאי), תש"ב- תש"ו. חסר כרכים בודדים

20 כרכים של ש"ס בבלי שנדפסו בשנחאי,סין, על ידי הפליטים שברחו מאירופה בימי השואה. 1.ברכות,תש"ה. 2.שבת,תש"ג. 3.ערובין, תש"ד. 4.פסחים, תש"ד. 5.ר"ה, יומא, סוכה, תש"ה. 6.ביצה, תש"ו. 7.תענית, תש"ו. 8.מועד קטן, תש"ו. 9.חגיגה,תש"ו. 10.כתובות, תש"ד. 11.נזיר, תש"ו. 12.קידושין, תש"ו. 13.בב"ק, ללא שער. 14.בב"מ, חסר שער ו-2 דפים ראשונים. 15.בב"ב. 16.שבועות, מכות, סנהדרין, תש"ו. 17.ע"ז, תש"ה. 18.חולין, תש"ה. 19.זבחים, ללא שער. מנחות, תש"ב. 20.נדה, תש"ה. חסר מסכתות:מגילה, נדרים, סוטה, גיטין, בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה. מסכת יבמות לא נדפסה בשנחאי. בני ישיבת מיר למדו מסכת זו, קודם הגיעם לשנחאי, בקובה - יפן, ולשם נשלחו אליהם מאות כרכים של מסכת זו מארצות הברית ע"י הרב קלמנוביץ. נקבי עש, מעט הדבקות קרעים ובלאי, לתשע מסכתות כריכה חדשה. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $550 החל מ $500
פריט מס' : 033

לוט 2 ספרים שנדפסו בהודו.

1. מעשה ניסים חלק ב'- סדר תפלה לכל שבתות השנה כמנהג ק"ק ספרדים, עם תרגום ערבי. במבי, תרמ"ט-1888. (כריכה ומס' דפים פגומים). 2. ספר יוסיפון מאת יוסף בן גוריון הכהן. כלכתה, תר"א-תר"ב, 1842 -1841 . שער ו-2 דפים ראשונים ודף אחרון פגומים. מצבים שונים, נקבי עש, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי, מצב כללי טוב-בינוני.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 034

לוט 2 ספרים שנדפסו בבומבי.

1. ספר תפלת החדש כמנהג ק"ק ספרדים, בומבאי, תרצ"ה-1934. דפים בודדים מנותקים, כתמי רטיבות וכתמים. 2. ספר תהילים, בומבי. גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב-בינוני.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 035

ספר העברונות, רוסיה – פולין, 1805 בערך. ספר נדיר

ספר העברונות. קביעות הלוח העברי עם הוספות חגאות (חגי) מדינות פולין רוסיה ואשכנז, טבלאות ושרטוטים. רוסיה – פולין, תקס"ה- 1805. בשער נדפס: כ"ש בדיהרנפורט, ובפרט השנה מתקבל תק"ס, אולם בקולופון נכתב שנת תקס"ה. בשער חותמות שהודפס ברוסיה. כריכה לא מקורית, כד דף, 20 ס"מ. כתמים. מעט נקבי עש. מצב כללי טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 036

לוט 3 ספרים, מוסקבה- ווילנא

1.סדור השלום-תפלות לכל השנה, הוצאת הקהלה הדתית במוסקבה שנת תש"מ-1980 לפ"ק. 2.חמשה חומשי תורה עם תרגום רוסי מאת יהושע שטיינבערג, הוצאת הקהלה הדתית במוסקבה, ווילנא תרס"ב-1979. 3.מחזור לר"ה מתורגמים בשפת רוסית מאת עוזר ב"ר אליעזר בלאשטיין, ווילנא, תרנ"ט. גדלים ומצבים שונים.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 037

לוט חומשים וספרי תנ"ך, הוצאות שונות, תקופות שונות

לוט גדול של חומשים וספרי תנ"ך, דפוסים שונים - פראנקפורט דמיין, פיעטרקוב, בערלין, ועוד. שנות ת"ר-ת"ש. סה"כ 36 ספרים, גדלים ומצבים שונים.
החל מ $100
פריט מס' : 038

ספר "משנה ברורה" עותק מוגה

כרך 1 כולל 2 חלקים מספר משנה ברורה על השלחן ערוך מאת מרן החפץ חיים ר' ישראל מאיר הכהן, חלק ג' – ווארשה 1891 בשער הספר רישום "מוגה" ככל הנראה בכתב ידו של מרן החפץ חיים. חלק ד' הספרים כרוכים יחד. חותמות וחתימת כתב ידו של שלמה מענדעלאוויטש , 1898 שהיה גבאי החברה משניות דק"ק זאלעשט מצב כללי טוב, נקבי עש קלים , כריכה מקורי מנותקת.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $100
פריט מס' : 039

לוט 5 ספרים שונים.

1.ספר פרי צדיק על התורה ור"ח וחנוכה חלק ראשון מאת רבינו צדוק הכהן מלובלין, לובלין 1901. 2.ספר תהילים עם פרוש רש"י ובאור מטע לשם מהרב יצחק אליהו לנדא ז"ל מדובנא. ירושלים תרפ"ז. 3.ספר תורת כנסת ישראל כולל ספר תהילים עם תולדות דוד מלך ישראל.ווארשא תרמ"ט-1889. 4.ספר לקוטי אמרים חלק ראשון מר' מנחם מענדל מוויטעפסק זי"ע. לעמברג תרע"א-1911. 5.ספר שפתי צדיקים. על חמשה חומשי תורה מר' פנחס אבד"ק דינאוויץ כולל דברים ממרן אברהם יהושע העשיל זצוקללה"ה הנודע בשם קדשו הרב מאפטא ומעזיבוז. ווראשא תרס"ט-1909.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 040

לוט 10 ספרים דפוסים שונים

1.ספר קב הישר, קושטנדינא, תרי"ז. 2.פלא יועץ, סאלוניקי, תרנ"ט.(עותק חסר, לפנינו עד עמ' 388). 3.ספר דמשק אליעזר חלק אורח חיים, בילוגראדו, תרכ"א.(בקונטרס ליקוטי דינים בסוף הספר חסר דפים).4.ספר יוסיפון ליוסף בן גוריון, (קושטא ?), חסר שער יש רק דפים כ"ב-קנ"ו. (יש רק כריכה קדמית מנותקת ופגומה, דפים מנותקים, נקבי עש, כתמים, בלאי, מצב בינוני-גרוע). 5.ספר שבחי האר"י, ירושלם, תרע"א. (2 דפים אחרונים פגומים, עותק חסר, לפנינו עד עמ' 96). 6.סדר פרקי אבותבלאדינו, ווינה, תרנ"ז. 7.סליחות בלאדינו, ווינה, תרכ"ה. 8.ספר רננות ובקשות, קושטא, תרפ"ח. 9.מחזור ליום כפור, שאלוניקי, תרס"ח. 10.קומפלאס די פורים, ווינה, תרנ"ב.(שער משוקם עם פגיעה בטקסט בצדו השני, עותק חסר לפנינו עד עמ'20). גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב.
החל מ $500
פריט מס' : 041

לוט 13 ספרים חלקם מהדורות ראשונות ויחידות

1.ספר ויחכם שלמה. קזבלנקה 1955. 2.תשובות הגאונים עם הגהות והערות מאת הרב יעקב מוסאפיה. ליק, תרכ"ד. כרוך יחד עם הערות ותקונים לספר תשובות הגאונים והדיואן. ליק, 1866. 3.תשובות הגאונים עם הקדמה והערות מאת ר' אברהם מרמרשטיין. דעווא, תרפ"ח. מהדורה ראשונה. 4.שו"ת מרבי יצחק בן עמנואל מלאטאש עם הגהות מרדכי ועטרת צבי. וינה תר"כ. מהדורה ראשונה. 5.מלא העומר, פיעטרקוב, תרפ"ה. מהדורה ראשונה. (כריכה קדמית ושער מנותקים). 6.מגן אבות, לונדון, תרס"ט. מהדורה יחידה. 7.ספר יסודי חכמת ההגיון, ורשה, תר"ס. מהדורה יחידה. 8.הלכות פסחים, ברלין תרכ"ד. מהדורה יחידה. 9.פירוש על משלי לר' יונה גרונדי, ברלין תר"ע. מהדורה ראשונה.10.ספר מחכים לר' נתן ב"ר יהודה. קראקא תרס"ט. ועוד. גדלים ומצבים שונים, בחלק מהספרים נקבי עש וכתמים, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 042

לוט 3 ספרים מאת מה"ר יצחק חיים קסטיליוני

1.ספר נזמי הזהב, קכ"ו שירים מה"ר יצחק חיים קסטיליוני אב"ד בעיר רומא רבתי. פראנקפורט א.מ. תרס"ז. 2.עוגב רחל ספר כולל שירים ואגרות ומכתבים שונים מאת הכ"מ רחל מורפורגו מבית לוצאטו מילדי טריאסטי, יצא לאור במלאת מאה שנה להולדתה עם תולדות המחברת מאת מה"ריצחק חיים קסטיליוני,טריאסטי-קראקא, תר"נ.(שער פגום ומנותק). עם עוגב רחל חלקים א'-ב'. 3.יד שד"ל ספר כולל תולדות ציון שד"ל המוצב על קבורתו בעיר פאדובה ופרק א' מספר שד"ל– הקדמה לדקדוק לשון עברי מאת הצ' יצחק חיים קסטיליוני ס"ט. טריאסטי-קראקא, תרנ"ה-1895. כל הספרים כרוכים יחד, גדלים שונים, נקבי עש בודדים, כתמים, בלאי, מצב כללי טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 043

לוט 13 ספרים וחוברות תולדות רבנים

1.רבי יהושע מהוראדנא זצ"ל מו"צ ור"מ במינסק- רוסיה. קובץ לזכרו, ירושלים תש"ט. 2.ספר נאד של דמעות מאת ר' יצחק יעקב ריינעס זצ"ל. ירושלם תרצ"ד. 3.ספר מאיר עיני הגולה, חלק א'. פיעטרקוב תרפ"ח. 4.ספר תולדות שמואל, מונקאטש תרצ"ו. 5.ספר הצדיק ר' יוסף זונדלמסלאנט ורבותיו. ירושלם תרפ"ז. 6.קונטרס הרבי זצ"ל לזכר האדמו"ר רבי שמחה בונים אלתר מגור. 7.תולדות רבי מרדכי בנעט, פולין תרפ"ט. 8.תולדות שרה שנירר. 9.תולדות "החכם צבי". ירושלם תשי"ג. 10.תולדות בעל תוספות יום טוב. ת"א תשי"ד. 11.תולדות הרב שמואל מוהליבר. 12.תולדות רבי אהרן קוטלר. 13.תולדות הראי"ה קוק. גדלים ומצבים שונים, בחלק מהספרים נקבי עש וכתמים, מצב כללי טוב-בינוני.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 044

לוט 2 ספרים

1.ספר ישמח משה, פשטים ובאורים על הגדות הש"ס, התפילות והפיוטים. מהר"ר משה טייטלבוים. סיגעט, תרס"ח. כריכה חדשה, שער מעט משוקם. 2.ספר תפארת ישראל על חמשה חומשי תורה, מהר"ר ישראל מסאטינב. לובלין, תרל"ה. ללא כריכה. חתימת בעלים. גדלים ומצבים שונים, נקבי עש וכתמים, מצב כללי בינוני.
החל מ $120
פריט מס' : 045

לוט 2 כרכים משניות.

1.משניות סדר זרעים, מועד (ללא שער). המבורג, תקנ"ח-1798. השדרה פגומה, כרירה ודפים מנותקים חלקית, נקבי עש, כתמים ובלאי. 2.משניות סדר מועד. ווין, תק"נ-1790. מס' הערות בכתב יד בספר ובכריכה. כריכה מעט פגומה, כתמי רטיבות וכתמים, בלאי. גדלים ומצבים שונים, מצב כללי טוב-בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 046

לוט 3 פריטים.

לוט 3 פריטים 1. ספר דרכי שחיטה בריגייו תקפ"ב נזקי עש. מצב בינוני. 2. ספר דיני שחיטה בבאיטלקית. טורינו תרט"ז - 1856. נזקי עש. מצב בינוני. שני הספרים כרוכים יחד. 3. 2 דפים ברכת החמה באיטלקית נדיר. תרכ"ט. נזקי עש מצב כללי בינוני.
החל מ $300
פריט מס' : 047

.לוט 3 תקוני הזוהר, דפוסים שונים

1.תיקוני הזהר, דובנא, תקס"ה. 2.תקוני הזוהר, ליוורנו, תר"ו. 3.תקוני הזהר, בראדי. גדלים ומצבים שונים, רישומי בעלות.
החל מ $250
פריט מס' : 048

משניות של נטע ארי' גפני ממחנה קפריסין מחנה 65

משניות זרעים הוצאת "סיני" וינה- בודאפשט, תרצ"ח. ומשניות מועד הוצאת "סיני" וינה- בודאפשט, תרצ"ז כרוכים יחד. עם הכיתוב "נטע ארי' גרוש קפריסין מחנה 65" "שייך לנטע ארי' גפני מק"ק ביסטריץ יצ"ו רומני' פה קפריסין תש"ח לפ"ק". שדרה פגומה ומנותקת חלקית, מעט דפים מנותקים, דפים פגומים בסוף הספר, מעט נקבי עש, כתמים, מצב כללי בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 049

לוט 2 ספרים משנות התק"

1."מוסר אב", י"ג עקרי האמונה עם פרקי מוסר ותרגום לאיטלקית. ליוורנו, תקע"ט - 1819. 19 ס"מ. 16 עמ'. כתמים ובלאי, מצב כללי טוב. 2.ספר "פועל צדק", תרי"ג מצות מסודרות לשבעה ימי השבוע מהר"ר שבתי כ"ץ בעל הש"ך. ליוורנו, תקמ"ח - 1788. 12 ס"מ. שער ודפים משוקמים עם פגיעה בטקסט בדף אחרון, קרעים ונקבי עש עם פגיעה קלה בטקסט, כתמים ובלאי, מצב כללי בינוני-גרוע.
הפריט נמכר ב $180 החל מ $180
פריט מס' : 050

ספר הזוהר בכרך אחד, ווילנא, תרמ"ב - 1882.

ספר הזוהר על חמשה חומשי תורה בכרך אחד, ווילנא, תרמ"ב-1882. כריכה חדשה, פגמים קלים בכריכה ובדפים ראשונים ואחרונים, נקבי עש, כתמים, דף ע"ז בויקרא קרוע וחסר, מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120