ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 02-5029020
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 401

מכתב נדיר בכתב יד קדשם ובחתימתם של: הצדיק רבי זונדל סלנט, הגאון רבי ישעיה ברדקי ועוד - ירושלים, תרכ"ב | 1862

מכתב אל קבוצת רבנים וראשי הצבור הנקובים בשמם. בכתיבת וחתימת יד קדשם של גדולי ענקי ירושלים בישוב האשכנזי באותה עת, הצדיק רבי יוסף זונדל סלנט והגאון רבי ישעיה ברדקי, ובחותמת "כולל אשכנזים - פרושים. הגאון רבי יוסף זונדל מסלנט (1786 - 1865), היה חמיו של ר' שמואל סלאנט ותלמידו של ר' חיים מוולוזין. היה מייסד תנועת המוסר ורבו של ר' ישראל מסלנט שכתב עליו "משפט לימודו העיקרי היה בעיון הנצרך לו למעשה, לימוד הגמרא, ה"בית יוסף" וכל האחרונים בעיון. וביותר העיון הגדול בביאורי הגר"א ז"ל. וכשלמד סעיף השולחן ערוך... היה הציור לפניו כמו שבא הדין לפניו למעשה. ועיין וחקר היטב משפטו עד אשר העמידו לפסק ניצב. ואז חקר פעמים רבות עד שהיו בידו כמונח בקופסה. וכן כל לימודו בתנ"ך, גמרא, מדרשים וזוהר- היסוד לחפש ידיעת המעשה". חתנו ר' שמואל סלאנט כתב עליו. "כרב גדלו במידות - כך גודלו בתורה, וכרוב בקיאותו בנגלה, כך הייתה בקיאותו בנסתר. היה גדול הדור בתורה כמו במידות, אלא בענוותנותו הגדולה והנפלאה עלה בידו להעלים את גדולתו מבני אדם‏" באחרית ימיו שימש כמורה הוראה של העדה האשכנזית בירושלים. רבי ישעיה ברדקי (תק"נ - תרכ"ג|1790 - 1862). נולד בפינסק לאביו רבי יששכר דב בער. בשנת תקפ"ה עלה לארץ ישראל. ונשא את בתו של רבי ישראל משקלוב תלמיד הגר"א בעל פאת השולחן. מעת פטירת חתנו בשנת תקצ"ט הנהיג את עדת האשכנזים בירושלים. אף נסיכים ואצילים שחרו לפתחו. מספרים שאחד מנסיכי אוסטריה אשר בא לבקרו נאלץ להמתין עד שסיים את תפילתו הארוכה. אף קיסר אוסטריה בעת חליו שלח אליו כי יתפלל בעדו לפני הכותל המערבי. בנו רבי שמואל ברדקי הוא חותנו של רבי שמואל סלנט. המכתב מתאריך אדר תרכ"ב [1862]. ועוסק בענייני היישוב בארץ ישראל והכספים המגיעים מן הגולה. | 14X10 ס"מ. מצב כללי: טוב מאוד.
החל מ
$5000

תן הצעה