ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 20 - 05.09.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 026

שו"ת הרדב"ז - פיורדא, תקמ"א | 1781

שו"ת הרדב"ז חלק ג'. מאת רבי דוד בן שלמה אבן זמרא - רדב"ז. בשער חיתוך עץ של משה ואהרון. בדפוס איצק צ"ד ויתמי חיים מדפיס, פיורדא, תקמ"א [1781]. | רבי דוד בן שלמה אבן זמרא, רדב"ז [רל"ט-של"ד], אב בית דין ומנהיגה של יהדות מצרים ומחבר שו"ת הרדב"ז שעל שמו נקרא. הרדב"ז היה זה שביטל במצרים את השימוש במניין שטרות וקבע את המניין לבריאת העולם למולד בהר"ד המניין הנהוג היום, כמניין רשמי ומחייב בעם ישראל. בין תלמידיו הידועים הוא רבי בצלאל אשכנזי, מחבר השיטה מקובצת. כמו כן מהריק"ש היה תלמידו, ואף האר"י למד אצלו במצרים. | כריכת חצי עור. חותמות בעלות. כתמי זמן. | [1], נח, מא-מו, [2] דף. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $100 החל מ $100
פריט מס' : 027

עיני אברהם - אמשטרדם, תקמ"ד | 1784

ספר עיני אברהם, "חיבור נפלא על הנשר הגדול הרמב"ם ז"ל", מאת רבי אברהם בכמהר"ר יאודא צפיג מתוניס. דפוס אלמה עם יתמי יעקב פרופס, אמשטרדם, תקמ"ד [1784]. בהסכמות ובהקדמת המחבר מסופר: כי מילדותו חשכו מאור עיניו והיה עיוור כל ימיו, ולכן קרא לספר "עיני אברהם". ע"ו דף. 22.5 ס"מ. מצב טוב, דפים חומים, שוליים רחבים במיוחד, כריכה ישנה ללא שדרה.
החל מ $120
פריט מס' : 028

מסרת המסרת, זולבצאך תקל"א | 1731

מסרת המסרת מאת רבי אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי בענין דרך בעלי המסורת בקיצור לשונם חידותם וסימנם עם הסכמות גאוני מיץ ופיורדא, שער עם מסגרת מעוטרת. לה דף. 17 ס"מ. כריכה מנותקת, כתמים, מצב בינוני – טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 029

סט ארבעה טורים - מעזיבוז, תקע"ח-תקפ"ב. עם הסכמת ה'אוהב ישראל' מאפטא

סט מהודר של ארבעה כרכים של ארבעת הטורים [אורח חיים, יורה דעה, חושן המשפט ואבן העזר]. נדפס במעזיבוז, תקע"ח-תקפ"ב [1818-1822]. עם הסכמת האדמו"ר הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא, שהיה רבה של מעזיבוז. על גבי נייר ירקרק קל ומשובח. חתימות בעלות רבניות. כריכת חצי עור חדשה ומפוארת. מעט סימני עש. כרך אחד [חושן משפט חלק א'] חסר. | רעח; רעז; קנט; קלז דף. 36 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $1000
פריט מס' : 030

זכרון אברהם – למברג, תקצ"ז | 1837. מהדורה יחידה

זכרון אברהם, חידושי הלכה בדרך שאלה ותשובה בקיצור. מאת הגאון רבי אברהם הלוי אב"ד אורלא. עם ביאור סביב "מרפא לעינים" מאת רבי עזריאל אב"ד במדינות פולין. רבי עזריאל חלה ואור עיניו ניטל ממנו, ולכן קרא את פירושו בשם "מרפא לעינים", עם הסכמה מאת ה'ישועות יעקב'. בסוף הספר נספחים עוד שני קונטרסים עם שערים נפרדים, "מראית העין" ו"לראות מהרה". | בדפוס באלאבאן, למברג, תקצ"ז-1837. | [1], יד, [1]; ה; ז, [1] דף. 29 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 031

לוט, 2 ספרי זמירות לשבת מוקדמים - פרנקפורט ע"נ מיין

שתי מהדורות של זמירות לשבת, עם ניקוד, הוראות והסברים. מהדורה אחת משנת 1908 [תרס"ח] והשנייה משנת 1922 [תרפ"ב]. בדפוס: VERLAG VON J KAUFFMANN, פרנקפורט דה מיין. כרוכים בכריכות קשיחות, מקוריות. | גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 032

לוט, 2 עותקים של ספר חובת השמירה מאת מרן החפץ חיים מהדורה ראשונה - פאלטאווא, תרע"ח | 1918

שני עותקים של ספר חובת השמירה, על שמירת הלשון. מאת מרן החפץ חיים. מהדורה ראשונה. בדפוס האלמנה והאחים ראבינאוויץ, פאלטאווא, תרע"ח [1918]. בסוף הספר התפילה להנצל מלשון הרע ורכילות שתיקן החפץ חיים לאומרה בכל יום לאחר התפילה. יד דף. 22 ס"מ. מצבים שונים. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $100
פריט מס' : 033

לוט מהדורות ראשונות, קנאת ה' צבאות לרמח"ל ומגן וצינה כרוכים יחד

1. ספר קנאת ה' צבאות - פתח להיכנס בחכמת הקבלה. הרמח"ל ראה צורך לפרסם את הספר הקדוש הזה היות ורבים נסחפו אחר נביא השקר שבתאי צבי ימש"ו, לכן רצה "להרוס בנינם השקר ולהסיר ארחות עקלקלות אשר נכשלו בהם כת הטועים הכופרים". [קניגסברג, תרכ"ב]. מהדורה ראשונה. 2. מגן וצינה. ויכוח והוכחות אודות קדמות ספר הזוהר, מאת רבי אייזיק חבר תלמידו של רבי מנחם מנדל משקלוב, תלמיד הגאון מווילנא. בדף סג נדפסו ליקוטי הגר"א על הצמצום. בדף לה נדפס סיפור הדיבוק מסטאלאוויץ. [קניגסברג, תרט"ו], מהדורה ראשונה. חותמת בעלות של הגאון רבי חיים ברלין, ראה אודותיו בקטלוג הנוכחי. | כריכת חצי עור. דפים ראשונים ואחרונים מנותקים. סימני עש. | VIII, 32 עמ'; א-סד, סד-עח דף. 18 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 034

ספר מקור חיים כרוך עם פתח האהל – עדן, תרנ"ג/ד | 1893/4. שני עמודים בקבלה, בכתב יד

מקור חיים - הלכות שחיטה וטריפות, מאת רבי יחיא צאלח [מהרי"ץ]. עדן, [תרנ"ג 1893]. כרול יחד עם פתח האהל - הלכות גיטין, מאת רבי יחיא בן יוסף עמוד, עדן [תרנ"ד 1894]. שער נפרד לכל ספר. חתימות בעלים. הדף שלפני השער כתוב כולו, משני צדיו בכתיבה מזרחית בענייני קבלה, ופותח במילים: "טעם סוד או"א אין להם תיקוני דיקנא...". | [8], קלז; סג דף. 20 ס"מ. כריכה מקורית. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $120
פריט מס' : 035

שולחן ערוך עתיק [הנערים?] - עותק חסר

שולחן ערוך, [הנערים?] בפורמט קטן. המכיל את חלק חושן המשפט החל מסימן קנז עד הסוף, כולל הקולופון "אמר המחבר מהררי"ק". עם הגהות הרמ"א. שתי עמודות בכל עמוד. כותרות הסימנים בכתב מרובע, הטקסט בכתב רש"י. שער חסר. | כריכת עור מקורית, בלויה עם אבזם קשירה. כתמי זמן. עותק חסר. נדיר. | קיג-רמב דף. 16 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 036

לוט 3 ספרים דפוסי עדן

1. ספר קצת יוסף הצדיק, בערבית-יהודית. מאת המו"ל משה אהרוני, בדפוס מנחם עווץ ושותפיו, עדן, תרס"ה [1905]. 2. ספר זכרון הנפש, ללימוד בבית הנפטר. מאת המו"ל יעקב (יעייבי) הכהן, בדפוס מנחם עווץ ושותפיו, עדן, תרנ"ג [1893]. 3. ספר אסתר המלכה, בערבית-יהודית. מתוך כתב-יד מאת רבי יוסף אל טובראני, נדפס בעדן בשנת תרפ"ט [1929]. כריכת מעטפת. גדלים ומצבים שונים. מצב כללי: טוב.
החל מ $300
פריט מס' : 037

לוט חוברות שונות תוניס המאה ה - 19/20.

לוט חוברות בכתב עברי בלשון ערבית מדוברת קטעי שירות וקינות, קצת חנה דפוס ציון ואזן 1895 / קינת אעאם כלהו דפוס ציון ואזן 1994 / מלוזמת אלוקת דפוס ואזן וכאסתרו / אפכאר אלעששאק דפוס יעקב גיג / גניאת דבבר ראסך שוף עלאש דפוס יעקב גיג / קינת בנאת כרג אליום דפוס צמח הלוי / קינת אתריסיתי אמקלוב תוניס דפוס ציון ואזן / שער סאדי כארנו כאזימיר פירייר דפוס ציון ואזן / פיוט באלערבי לכבוד ר' מאיר ור' שמעון זיע"א דפוס אלסאחל בסוסה / קינת אלשגאעה ואלבס / חמד אכטאנא דפוס אלציר / עשק אלצבאיה דפוס צמח הלוי / גנאיאת מצרי דפוס ציון ואזן 1902 / גנאית ענדי מנייה מזיאנה דפוס יעקב גיז 1909 / יא נכלאתי דפוס ציון ואזן 1901 / מלזומת אנגמה באלעבוץ דפוס בנימין קושתא תונניס / כזנת אלגראם דפוס ציון ואזן 1900 ועוד / שיר התקוה / פיוט לכבוד ג'ריבת ג'רבה זיע"א / קידוש לילת אלסוכה, בר יוחאי, מעשה אלסראק פ'י אלסוכה למעלה מ – 20 חוברות ופרטי נייר מצב כללי טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 038

לוט, 5 ספרים כרוכים יחדיו - למברג, תר"ח-תרי"א | 1848-1851

1. זמירות של שבת עם פירוש מטה יהודה באידיש. בדפוס יוסף שניידר. תרי"א [1851]. 2. ברכי נפשי עם עברי טיטש. תר"י [1850]. 3. סדר ברכת המזון וקריאת שמע,עם עברי טיטש.כש"נ [כפי שנדפס] בסלאוויטא. [למברג], תר"ט [1849]. 4. סדר הושענות, עם פירוש באידיש. תר"ט [1849]. 5. סדר הגדה של פסח, עם עברי טייטש. ZOLKIEW[ז'ובקבה היא עיר במחוז לבוב באוקראינה], [תר"ח] 1848. [36]; [16]; [24]; כד; [20] דף. 20 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $240 החל מ $120
פריט מס' : 039

לוט 3 ספרים כרוכים יחדיו - סדילקוב

1. ספר הישר לרבינו תם. בדפוס ר' יצחק אייזק ווייצן פעלד. | 2. ספר זכירה וענייני סגולה. מאת רבי זכריה פלינגיאן. בדפוס ר' יצחק אייזק ווייצן פעלד. | 3. ספר זאת תורת האדם, מאת רבי אהרן בעמ"ח חסדי אבות. בדפוס ר' דוד מדפיס. | סדילקאב, תקצ"ו - 1835/1836. דפים כהים/ירקרקים. חותמות. רישומים. חיתוך דפים צבעוני. שולים עליונים קצוצים. | 18 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $110 החל מ $100
פריט מס' : 040

ספר משך חכמה, ריגא. תרפ"ז | 1927. מהדורה ראשונה

ספר משך חכמה לגאון רבי שמחה הכהן מדווינסק, ריגא תרפ"ז 1927 מהדורה ראשונה. חיזוקים בהדבקות נייר בעמוד השער. כריכת קרטון מנותקת חלקית, חסר שדרה. דפים חומים, מצב טוב.
החל מ $250
פריט מס' : 041

קריאה הקדושה ניו יורק תרע"ט | 1919. מהדורה ראשונה עם הקדשת המחבר

הלכות קריאת התורה מאת רבי יהודה יודל רוזנברג ב"ר ישראל יצחק מגזע רבנו יהודה החסיד. בדף הפנים של הכריכה הקדשה בכתב ידו וחתימתו של המחבר. הרב יהודה יודל רוזנברג ( תר"ך, 1860, תרצ"ו, 1936, מונטריאול, קנדה) נודע כתלמיד חכם וכלמדן מופלג, וכונה "העילוי מסקארישב" ("סקארישעווער עילוי"). התפרסם בחיבורו המפורסם על הגולם מפראג בכותרת 'נפלאות המהר"ל'. דף השער מנותק. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $120 החל מ $100
פריט מס' : 042

תלמוד בבלי מסכת ברכות עם תרגום גרמני - ברלין, תר"ב | 1842 - מהדורה יחידה. פולמוס

מסכת ברכות מן התלמוד בבלי - 'תלמוד פינר - ברלין, 1842'. כולל הקדמה ארוכה לתלמוד, ואת מסכת ברכות בעברית עם תרגום מקביל לגרמנית. "עם תרגום אשכנזי [גרמנית] ועם פירוש רש"י ותוספות וכל הגהות המפורסמות מהרב הגאון בעל הלבוש ז"ל ומהרב הגאון מהו"רר ישעיה בערלין ז"ך ומהרב הגאון מהו"רר אליהו ווילנא ז"ל". מהדורה זו של הש"ס הייתה המשך של ניסיון המשכילים לשנות ולשבש את צורת הלימוד בעם ישראל, זה התחיל מפירושו של מנדלסון על התנ"ך והמשיך במהדורה זו בניסיונו של ד"ר פינר לגלות פנים בתלמוד שלא כהלכה. הוא הפיל ברשתו רבים מגדולי ישראל, ולשם כך הרחיק עדותו ונסע למרחקים למקומות אשר לא הכירוהו ובחלקת לשונו וידיעותיו, הטעה אותם והם אף נתנו לו הסכמות. ואף רבן של ישראל, ראש הלוחמים בהשכלה מרן החת"ם סופר נתן לו הסכמה, עד שנודע לו שסובבוהו בכחש, או אז יצא הוא במכתב פומבי תחת הכותרת: חנוני חנוני שמעוני שמעוני, בו הוא דורש מהמחבר להפסיק לאלתר את הדפסת התלמוד. מכתב זה פתח חזית נרחבת אשר עד מהרה הצטרפו אליו גדולי ישראל, ומלחמתם צלחה בידם הדפסת הש"ס המסוכנת נעצרה! הכרך היחיד שהודפס הינו העכרך שלפנינו, מסכת ברכות. הכרך מוקדש לצאר ניקולאי הראשון מרוסיה שאף הזמין 100 עותקים, ורשימת המנוים המופיעה בראש הספר כוללת נסיכים, רוזנים ואישים מראשי המדינות באירופה. | ד"ר אפרים מוזס פינר, משכיל יהודי שפעל במאה ה-19, הוא כתב רבות על נושאי ארכיאולוגיה, ביקורת התלמוד וענייני זכויות היהודים במדינות אירופה. קודם שהחמיץ היה מתלמידיו של רבי יעקב מליסא. | כריכה מקורית בלויה, מחופה בד. שני שערים, בדיו שחורה ואדומה, בעברית ובגרמנית, עמוד מול עמוד. כתמי זמן. חותמות. | [8], 16, 24 עמ'. 64, 87 דף. 44 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $200
פריט מס' : 043

סידור ויעש אברהם. מהדורה ראשונה - לודז' תרצ"ו | 1936

סידור 'ויעש אברהם' "נוסח התפלה ומנהגים שנהג בהם אדמו"ר הקדוש איש אלקים מופת דורו גאון ישראל רשכבה"ג רבינו אברהם אבד"ק טשעכנוב", מאת נכדו האדמו"ר רבי מנחם מענדל חיים לאנדא אבד"ק זאוויערציע, בעריכת נכדו רבי יעקב ורדיגר, לודז, תרצ"ו [1936]. שני שערים. לפני דף השער, עמוד פקסימיליה של מכתב בכתב יד קודשו של הרב הקדוש מטשכנוב אל בנו. בסוף הספר 7 דפי זכרון לנרצחים בשואה. | חיתוך דפים לא מיושר. | [7], תקיב, [1] עמ'. 25 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 044

לוט דפים ושרידי דפים מספר משלי. נאפולי רמ"ז - 1487. אינקונבולה.

לוט דפים ושרידי דפים וחלקי דפים. שהוצאו מגניזת כריכות. מספר משלי עם פירוש רבי עמנואל בן שלמה הרומי. נדפס בנאפולי. רמ"ז - 1487. סה"כ כ-11 דפים וחלקי דפים. מצב כללי בינוני - גרוע.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $180
פריט מס' : 045

יוסיפון - קושטא, ר"ע | 1510. נדיר ביותר. עותק חסר

ספר יוסיפון, קורות ישראל בתקופת בית שני ומלחמת היהודים עם הרומאים.מאת יוסף בן גוריון הכהן. בדפוס דוד ושמואל נחמיאש, קושטא, ר"ע [1510].נדיר. | כריכת עור. חיתוך דפים לא מיושר. שיקום מקצועי. עותק חסר, קיימים 117 מתוך 154 דף. 18 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $3000 החל מ $3000
פריט מס' : 046

ספר הרי"ף על סדר מועד דפוס דניאל בומבירגי, ונציה. רפ"א | 1521 מאות הגהות

ספר הרי"ף על סדר מועד דפוס דניאל בומבירגי ונציה רפ"א - 1521. בשולי הגליונות וכן בתוך הטקסט מאות הגהות ארוכות ממספר כותבים ההגהות כוללות: פירושים וחידושים, תיקוני נוסח ומראי מקומות. העתקות לשונות מן התלמוד, התוספות והראשונים בכתיבה רהוטה איטלקית-אשכנזית האופיינית לסוף שנות הר' וראשית שנות הש' תקופת גזירת ספרי הקודש באיטליה, שהחלה בשריפת התלמוד ברומא בשנת שי"ד -1553. כידוע באותן שנים נאסר על לימוד והדפסת התלמוד, כאשר ספרי הרי"ף הותרו בלימוד. עקב כך שספר זה היה עיקר לימודם של חכמי איטליה באותן שנים, ועל ספרי הרי"ף שהיו בידם שיחזרו את שלמדו עפ"י ספרי הראשונים והמקורות שונים. הספר הראשון שנתחבר בהותה תקופה על הרי"ף היה "שלטי הגיבורים", שנדפס במהדורה שלפנינו לראשונה וספרים רבים מחכמי איטליה, חוברו באותה תקופה בעיקר על גליונות דפי הרי"ף. כתה"י שלפנינו הוא אחד מאותם החיבורים. זהות הכותבים לא נבדקה ביסודיות. שער מאויר בתחריט עץ. [1] ב - שצ"ג דף. בחלק מהדפים נקבי עש עם פגיעת טקסט. כריכת עור מקורית, בלויה מעט. מצב בינוני.
הפריט נמכר ב $2600 החל מ $2000
פריט מס' : 047

לוט דפים מספר עיבור שנים, קושטא שכ"ד | 1664 מהדורה ראשונה ונדירה

דפים מספר עיבור שנים ותקופות [לעולם חלילה חוזרות משנת הרצ"ט ליצירה. ועד סוף העולם], מאת רבי יששכר אבן-סוסאן. מהדורה ראשונה. על פי ההקדמה שכתב המחבר למהדורה השניה שהדפיס בעצמו בונציה של"ט הספר שלפנינו מקורו בכתב היד אשר נגנב ממנו והודפס שלא ברשותו.לפנינו אם כן דפים מהמהדורה הראשונה שהודפסה שלא ברשותו. השלמה בכתב יד מהתקופה בארבע דפים. חלק מהדפים במצב גרוע שולים שרופים במרבית הדפים, לא כרוך, פגעי זמן ובלאי. דפים מנותקים.
החל מ $250
פריט מס' : 048

ספר כל בו – ונציה, שכ"ז | 1567

ספר כל בו - הלכות ומנהגים מתקופת הראשונים. מאת אחד מגדולי הראשונים.בדפוס זורזי די קבאלי,ונציה,שכ"ז [1567]. |ספר כלבו, הוא ספר הלכה יסודי, שנתקבל מאוד בתפוצות ישראל.הספר עוסק בענייני:ברכות, תפילות, מנהגי שבתות וחגי ישראל ומועדיו, נישואים, ענייני ממון, הלכות מזון ומנהגי אבלות. כן נכלל בספר אחד הביאורים המוקדמים ביותר להגדה של פסח. הספר יוחס לריב"ש, ואילו החיד"א דוחה אפשרות זאת. יש אומרים כי רבי אהרון הכהן מלוניל כתב את הכלבו, בספר קורא הדורות כותב שיש אומרים שאשה חכמה כתבה את הספר.| רישומי וחתימות בעלות, ביניהם בכתב מזרחי עתיק. | פגעי עש. כריכה ודף ד' חסרים. מצב כללי: בינוני.
החל מ $300
פריט מס' : 049

חומש בראשית שמות - ז'נווה, שעז/שע"ח | 1617/18

כרך המכיל את החומשים בראשית ושמות מחמשה חומשי תורה. שער נפרד לכל חומש. בדפוס כאפא אילן, גנווא (ז'נווה), שעז/שע"ח [1617/18]. החומשים מנוקדים, עם טעמי המקרא. המילה הראשונה בכל חומש מוקפת במסגרת מאוירת. נייר איכותי. כתמי זמן. דפים מנותקים. קרע ללא חיסרון בדף האחרון. כריכה חסרה. | 10 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
הפריט נמכר ב $280 החל מ $180
פריט מס' : 050

ספר הלבושים - פראג, ש"ע | 1610. מהדורה ראשונה

ספר הלבושים, חלק לבוש עיר שושן על שו"ע חושן המשפט. מאת רבי מרדכי יפה "בעל הלבושים". בדפוס משה ב"ר בצלאל כ"ץ מחוקק, פראג, ש"ע [1610]. מהדורה ראשונה של לבוש עיר שושן, שנדפסה בחיי המחבר. אזהרת בעל הלבושים וסמל המדפיסים. | ה"חפץ חיים בסוף הספר " בספרו נדחי ישראל (פרק כ"ג) מביא כי רבי מרדכי כינה את ספריו "לבושים" בשל מעשה שהיה: רבי מרדכי היה יפה תואר, ואחת מנשות האצולה הנוצרית חשקה בו. היא הזמינה אותו לביתה לצורכי עסקים, נעלה אותו בביתה, ודרשה ממנו להיענות לה לדבר עבירה. רבי מרדכי סירב בתוקף, ומאחר שסירבה לשחררו נמלט מביתה דרך פתחי הביוב, וכל עשרת בגדיו הושחתו כליל. לזכר הניסיון שעמד בו חיבר רבי מרדכי עשרה "לבושים". | כתמי רטיבות. פגעי עש. כריכה חדשה. חיזוקים בנייר דבק. חותמות בעלות. | רז, דף. 31 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $130 החל מ $120