ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

מכירה מס' 20 - 05.09.2018

סנן לפי
תצוגה
תצוגה מוצרים בעמוד
פריט מס' : 001

חומש ויקרא עם פירוש "האור החיים" - סלאוויטא, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. תקצ"ב | 1832.

חומש ויקרא עם פירוש "אור החיים" לרבינו חיים בן עטר זיע"א. סלאוויטא, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא.. תקצ"ב - 1832. ידוע שנהגו בקהילות עדת חסידים ללמוד בליל שבת, בספר "אור החיים" הקדוש. וכך כותב המדפיס בשער החומש שלפנינו. "נהורא דאורייתא, איש חי רב פעלים, אור שבעת הימים, תהלתו מלאה הארץ כבוד מוהר"ר חיים בן עטר זצוק"ל". קמ"ד דף. נזקי עש. כריכת עור חדשה יוקרתית ומפוארת. מצב כללי בינוני - טוב.
החל מ $1800
פריט מס' : 002

חק לישראל – סלאוויטא, תקצ"ב | 1832

חק לישראל, על חומש ויקרא. בדפוס הרה"ק רבי שמואל אברהם בן הרב מסלאוויטא, סלאוויטא, תקצ"ב [1832]. | רישומי בעלים ברוסית בדף שלפני השער. סימני עש מעטים. כתמים. ללא כריכה. | רלב דף, 19 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $250 החל מ $250
פריט מס' : 003

ספר שאגת אריה, בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקצ"ב | 1832. כולל 7 דפים לא ידועים ביבלוגרפית בסופו.

ספר שאגת אריה מהגאון רבי אריה ליב גינצבורג, עם הגהות חדשות וקונטרס אחרון מהמגיה רבי משה אריה ליב מווילנא. בדפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקצ"ב - 1832. הסכמות מגדולי רבני ליטא (להוצאה זו) ול"קונטרס אחרון". חותמות בעלות בדף השער. [2], צ דף. בסופו ז' דף הוספה לספר שאגת אריה. לא מופיע ביבילוגרפית. 34 ס"מ. נקבי עש. כריכה לא מקורית. מצב כללי בינוני טוב,
החל מ $800
פריט מס' : 004

משניות סדר טהרות עם פירושים, סלאוויטא. תק"ץ | 1830

משניות סדר טהרות עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, תוספות יום טוב ותוספות חדשים, פרי חדש, עם ראשי פרקים מכל פרקי הש"ס, סלאוויטא תק"ץ, דפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא. רכד דף. בעמ' השער הקדשה בכתב יד: 'קודש לעיר הקדש ירושלם וכו'. כריכת עור מקורית עם עיטורים בהטבעה מוזהבת, שער בדיו אדומה ושחורה, חלק מדפי הספר בצבע כחול, חיתוך דפים בצבע אדום, שוליים רחבים, במספר דפים פגעי עש בשוליים ללא פגיעת טקסט. מצב טוב.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $120
פריט מס' : 005

משניות סדר מועד עם פירושים, סלאוויטא. תק"ץ | 1830

משניות סדר מועד עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, תוספות יום טוב ותוספות חדשים, פרי חדש וחידושים מרבי לוי יצחק מברדיטשוב, סלאוויטא תק"ץ. דפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא. קעג דף. בעמ' השער ובדף י' הקדשה בכתב יד 'קדש לעיר הקדש ירושלם וכו'. כריכת עור מקורית עם עיטורים בהטבעה מוזהבת, שער בדיו אדומה ושחורה, דפים כחולים, חיתוך דפים בצבע אדום. שוליים רחבים. פגעי עש בודדים בחלק משולי הדפים עם פגיעת טקסט קלה בקצה שורות בודדות. מצב בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $120
פריט מס' : 006

משניות סדר נזיקין עם פירושים, סלאוויטא. תק"ץ | 1830

משנית סדר נזיקין עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ותוספות יום טוב ותוספות חדשים, פרי חדש וחידושים מרבי לוי יצחק מברדיטשוב, סלאוויטא תק"ץ. דפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא. קצו דף. בעמ' השער ובדף י' הקדשה בכתב יד 'קדש לעיר הקדש ירושלם וכו'. כריכת עור מקורית עם עיטורים בהטבעה מוזהבת, שער בדיו אדומה ושחורה. דפים כחולים, חתוך דפים בצבע אדום, שוליים רחבים. ציורים. מצב טוב מאד.
הפריט נמכר ב $650 החל מ $120
פריט מס' : 007

משניות סדר נשים עם פירושים, סלאוויטא. תק"ץ | 1830

משניות סדר נשים עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא, תוספות יום טוב ותוספות חדשים, פרי חדש, וחידושים מרבי לוי יצחק מברדיטשוב, סלאוויטא תק"ץ. דפוס שפירא. קס דף. בעמ' השער הקדשה המופיעה גם בדף י': 'קדש לעיר הקדש ירושלים וכו'. כריכת עור מקורית עם עיטורים בהטבעה מוזהבת, שער בדיו אדומה ושחורה, דפים כחולים, חיתוך דפים בצבע אדום. שוליים רחבים. מצב טוב מאד.
הפריט נמכר ב $450 החל מ $120
פריט מס' : 008

טור יורה דעה. בדפוס הרב משה שפירא. סלאוויטא. תקע"ו | 1816.

טור יורה דעה עם בית יוסף. בדק הבית ודרכי משה. בדפוס הרב משה שפירא. סלאוויטא. תקע"ו - 1816. קמ"ו דף. נקבי עש. מצב כללי טוב.
הפריט נמכר ב $400 החל מ $350
פריט מס' : 009

סט משניות שהדפסתו החלה בסלאוויטא ונסתיימה בזיטומיר. פריט היסטורי קדוש ונדיר

סט שלם, ששה כרכים של ששת סדרי משנה. שנדפס תוך כדי גלגולו ממקום למקום של הדפוס החשוב ביותר בעולם היהודי-חסידי, דפוס סלאוויטא,ומגולל את סיפורו הטראגי של הדפוס החשוב הזה.החלק הראשון חלק זרעים נדפס בסאלוויטא בשנת תקצ"ו-1836, באותה שנה בה העלילו את עלילת הדם על האחים הקדושים מסלאוויטא, והשלטונות סגרו באותה השנה את בית הדפוס. החלק השני, סדר מועד כבר נדפס בשנת תר"ו - 1846, ובעמוד השער העשוי באותה מתכונת בדיוק של החלק הראשון, כולל המלה "בסלאוויטא" בדיו אדומה במרכז העמוד, אך בשני שינויים, הראשון,מעל המילה "בסלאוויטא", מופיעה באותיות קטנות השורה: "נדפס ביוזעפאף בדפוס שהיה מלפנים [בסלאוויטא]". ושינוי נוסף, בשער השני בשמות המדפיסים, בעוד שהחלק הראשון נדפס ע"י הרה"ק רבי שמואל אברהם (נכדו של רבי פנחס מקוריץ, ששימש אח"כ בעצמו כאדמו"ר), הרי שהחלק השני נדפס כבר ע"י בניו רבי חנינאליפא, רבי אריה ליב ורבי יהושע העשיל, זאת מכיוון שאביהם נאסר בעקבות עלילת הדם וישב בבית הכלא עד לשנת תרט"ז. החלקים הנוספים, נשים, נזיקין קדשים וטהרות. עשויים אף הם באותה מתכונת בדיוק כמו הראשונים, ונדפסו בשנים תר"ז/תר"ח - 1847/8, לאחר שבית הדפוס נדד שוב עד העיירה זיטומיר. כאן, כאשר היה ברור לאחים שהם נשארים בזיטומיר ולא יוכלו לשוב יותר לסלאוויטא, כבר שינו המדפיסים את המילה המרכזית בעמוד השער, ובמקום "בסלאוויטא" נכתבה באותה הדיו ובאותו הגופן המילה "בזיטאמיר". פריט היסטורי קדוש ונדיר. | לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטאוזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | מצבים משתנים. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $2200 החל מ $500
פריט מס' : 010

משניות סדר מועד – ז'יטומיר תרכ"ב | 1862

משניות סדר מועד עם פירוש הגאון רבינו עובדיה מברטנורה. נדפס ע"י הרבני מוה' אריה לייב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר תרכ"ב | 1862. סדר זרעים חסרים דפים בתחילה וסוף. ללא דף שער. סדר מועד עם הערות. חותמות וחתימות בעלות: "מאיר דוד שאטלאנד מירושלים ת"ו". בשני הכרכים נזקי עש, דפים מנותקים, כתמים ופגעי זמן. מצב כללי בינוני.
הפריט נמכר ב $140 החל מ $100
פריט מס' : 011

לוט,כרך מתלמוד בבלי וחלק ראשון מהלכות רב אלפס – זיטומיר, תר"כ | 1860

1. כרך מתלמוד בבלי 'ש"ס זיטומיר' (המכיל את המסכתות: בכורות, ערכין, תמורה, כריתות, מעילה. והלכות בכורות וחלה לרמב"ן). שער נפרד לכל אחת מן המסכתות. בראש הכרך שני שערים בצבעי אדום ושחור. מהדורה חשובה ומבוקשת של הש"ס. 2. חלק ראשון מהלכות רב אלפס -זיטומיר. על מסכתות: ברכות, שבת ועירובין. שניהם כרוכים בכריכות עור מקוריות ומפוארות. עם חתימות ורישומי בעלים. | בית הדפוס של משפחת שפירא מסלאוויטא שנסגר בעקבות הלשנה, הוקם מחדש בעיר זיטומיר בשנת 1847, ע"י נכדיו של הרב מסלאוויטא, רבי חנינאליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, ופעל עד שנת 1864. לספרים שנדפסו בדפוסי סלאוויטאוזיטומיר, נודעת קדושה מיוחדת, ואף כלי הדפוס והאותיות הוטבלו במקווה לפני תחילת המלאכה. מפורסם, שהחזקת ספר מדפוסי סלאוויטא או זיטומיר, יש בה סגולה לשמירת הבית ולהצלחה. | 38 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $150 החל מ $150
פריט מס' : 012

מחזור לשליח ציבור לשלוש רגלים - זיטומיר, תרי"ג | 1853

מחזור בפורמט גדול, לשליח ציבור, לשלושת הרגלים [סוכות, פסח ושבועות], כמנהג רייסין וליטא פולין פיהם ומעהרין. עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנז [עברי טייטש]. בדפוס רבי חנינאליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטומיר, תרי"ג - 1853. דף השער בצבעי שחור ואדום. במהדורה זו, שונה הנוסח בתפלת "עלינו לשבח" שבמוסף על ידי הצנזורה, ובמקום "שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה" נכתב: "שלא עשנו כעובדי כוכבים ולא שמנו כמשפחותיהם". | כריכת חצי עור מהודרת, מנותקת חלקית. תיקונים בנייר דבק בדף השער ובדף שאחריו. [2], קנב דף. 32 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $250
פריט מס' : 013

סליחות -זיטומיר תרכ"ה | 1865

סדר סליחות, כמנהג פולין קטן ופולין גדול. כולל סליחות לערב יום כיפור. עם ביאורי בית לוי ומטה לוי, מאת רבי אהרן סג"ל בעל ה'קרבן אהרן'.בדפוס רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא,זיטומיר, [תרכ"ה] - 1863.אינו מופיע בתקליטורי מפעל הביבליוגרפיה ווינוגרד. | חותמות בעלות של: "ישכרבערישב"ר יעקב ז"ל קאליךבעה"ק צפת ת"ו". חלקו התחתון של דף השער חסר ומשוקם. כתמי דמעות וסימני עובש. | פו דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $1300 החל מ $120
פריט מס' : 014

קול אריה - ירושלים, תרכ"ו | 1866. דפוס ב"ק. מהדורה יחידה

ספר קול אריה, פלפולא חריפתא על סוגיות הש"ס, מאת רבי אריה ליב חריף זצ"ל שהי' אב"ד ור"מ בק"ק האמלע במדינת רוסלאנד (הובא לבית הדפוס ע"י נכדו מו"ה שניאור זלמן מנדילוביץ מחברון ראש כולל חב"ד). שני שערים. תחריטים נאים של המקומות הקדושים. בדפוס ישראל ב"ק, ירושלים, תרכ"ו [1866]. בדף שלפני השער רישום "...יוסף ליב ב"ר אברהם משה האמבורגער...". | רישומי בעלים. קרעים עם חיסרון בשולי הדפים עם פגיעה מינימלית בטקסט. | [4], פ דף. ספירת הדפים משובשת. 21 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $100
פריט מס' : 015

ספר אם למסורות וספר זכרון ירושלים - דפוס בק, ירושלים, תרל"ו | 1876

1. אם למסורות. בענייני המסורות בקריאת התורה. מאת רבי אריה ליב חריף. הסכמות חשובות. | 2. זכרון ירושלים, חיבור היסטורי חשוב עם איורים של המקומות הקדושים [הכותל המערבי והר הבית, קבר רחל, מערת המכפלה, בית הכנסת תפארת ישראל, בית הכנסת חב"ד בעיר העתיקה ועוד]. מאת רבי שניאור זלמן מנדלוביץ, שד"ר וראש כולל חב"ד. עם שער נפרד. | בדפוס ניסן ב"ק ונכדו חיים צבי ירושלים, תרל"ו [1876]. | כריכה קדמית מנותקת חלקית. חותמות בעלות. | טז; כח דף. 20 ס"מ. מצב כללי: בינוני-טוב.
החל מ $150
פריט מס' : 016

ספר שערי רחמים - בדפוס גאשצינני, ירושלים, תרמ"א. העותק של הגאון רבי חיים ברלין בן הנצי"ב מוואלאז'ין

ספר שערי רחמים - שו"ת. מאת רבי רחמים יוסף פראנקו רבה של חברון. בדפוס גאשצינני, ירושלים, תרמ"א [1881]. חותמות בעלות של "חיים ברלין בהגאון אדמו"ר הנצי"ב זצ"ל לפנים רב במאסקווא וראב"ד ור"ש בואלאזין ועתה בירושלם עה"ק ת"ו". | הגאון הרב חיים ברלין, בן הנצי"ב, שימש כרבה הראשי של מוסקבה, וכראש הישיבה המפורסמת ביותר בעולם, ישיבת וולוז'ין המכונה 'אם הישיבות', בשנת תרס"ו עלה לירושלים, ולאחר פטירת ר' שמואל מסלנט הוכר בסמכותו וגדולתו התורנית כרבה של העדה האשכנזית בירושלים, למרות שסירב לקבלה באופן רשמי. | [2], פז דף. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $120
פריט מס' : 017

ספר התקנות - דפוס ירושלים, תרמ"ג | 1883. נדיר

"ספר התקנות והסכמות ומנהגים הנוהגים פעה"ק ירושלם ת"ו... נדפס מתוך כ"י ע"י הרבנים הגאונים מאחינו הספרדים יצ"ו שנת תר"ב פעה"ק ת"ו". בדפוס יואל משה סלומון, ירושלם, תרמ"ג [1883]. הסכמות וחיתוכי עץ של המקומות הקדושים. נדיר. | חיתוך דפים לא מיושר. חלק מן הדפים לא נחתכו כלל והינם מחוברים כבגיליון. נקבי עש. כריכת מעטפת חדשה. | צב דף. 17 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $180
פריט מס' : 018

תיקון ליל שבועות מהדורה ראשונה - ונציה, ה'ת"ח | 1648. נדיר

סדר קריאה ותיקון ללילי חג שבועות והושענא רבא. בבית האומן פראציסקו ויציירי, ויניציאה, ת"ח [1648]. העותק שלפנינו הינו המהדורה המוקדמת ביותר של תיקון ליל שבועות. לא ידוע מי תיקן את סדר התיקון, אך הוא מופיע לראשונה בכתבי האר"י הקדוש, ולאחריו בספר השל"ה. (בהביאו את מכתבו של רבי שלמה אלקבץ בתיאור הסיפור המפורסם של מרן רבי יוסף קארו והמגיד שהופיע לפניהם). וכן בפירוש 'מגן אברהם' על השולחן ערוך (שחיבורו נסתיים בשנת תל"א - 1671), "איתא בזוהר שחסידים הראשונים היו נעורים כל הלילה ועוסקים בתורה. וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן". | הנוסח המופיע לפנינו הינו הנוסח הקדום כפי שמופיע בכתבי האר"י וללא ההוספות של בעל השל"ה. | כריכת עור מקורית. רישומים בלועזית בדף הפורזץ. | [2], לז, [10] דף (ספירת הדפים משובשת). 17 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $900 החל מ $800
פריט מס' : 019

ספר רזיאל המלאך. כלכתה. הודו. תר"ה - 1845.

ספר רזיאל המלאך דפוס כלכתה הודו תר"ה - 1845. שכתוב בשער הספר שלפנינו: "סגולה מועלה לראות בני בנים חכמים ונבונים, ולהצלחה ולברכה, ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו, וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו, למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו, גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו, ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני תורה. חלק מהדפים כחולים. כריכת קרטון בלויה, נקבי עש בכריכה ובשולי דפי הספר. מצב בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $150
פריט מס' : 020

אש דת ובסופו מוצל מאש– קושטא, תע"ח | 1718. מהדורה ראשונה

אש דת - דרושים על התורה לפי סדר הפרשיות. מאת הגאון רבי חיים אלפנדארי. ובסופו ספר מוצל מאש, שו"ת שניצל ממאכולת שריפה. מאת הגאון רבי יעקב אלפנדארי דוד המחבר. מהדורה ראשונה. בדפוס אשכנזי, יונה בן יעקב, קושטא, תע"ח [1718]. בדף שלפני השער הקדשה ארוכה בכתב יד אשכנזי מתוארכת לשנת תקמ"א, ובראש דף השער חתימת בעלות בכתב-יד מזרחי. | רבי חיים אלפנדרי, מרבני קושטא. תלמיד דודו רבי יעקב אלפנדרי. עלה לירושלים ואחר כך לצפת בה שימש כרב. היה בין הרבנים שהחרימו את ש"ץ בקושטא (וחזר בו). החיד"א בשם הגדולים כותב עליו "מופת הדור". ורבי ישראל מאיר מזרחי בעל 'פרי הארץ' מתאר בהתרגשות את עלייתו לארץ: "לא היו ימים טובים לישראל כימים אלו אשר עלה בהם להשתטח בנחלת ה' איש אשר רוח אלהין קדישין משתכחת ביה דמי לבר אלהין הרב המופלא... כמו"ה חיים אלפנדרי נר"ו... והייתי לפניו כתלמיד לפני רבו עומד ומשמש ביראה". | כריכת עור מקורית, מפוארת, מנותקת ובלויה. כתמי זמן. נקבי עש. קרעים. דפים מנותקים. דף א' של מוצל מאש חסר. [2], פד, מב דף. 27 ס"מ. מצב כללי: בינוני.
החל מ $250
פריט מס' : 021

ספר אלה המצוות - ואנזבעק, תפ"ז | 1727. חתימות

ספר אלה המצוות, תרי"ג מצוות עם פירוש קצר, מחולקות לפי ימי השבוע, מאת רבי משה חאגיז מגדולי חכמי ירושלים. וואנזבעק, תפ"ז [1727]. בעמוד השער רישום בעלות בכתב מזרחי עתיק. | דפים כהים, משובחים. כתמי זמן. כריכה חדשה. | [32], ריט דף. 14 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $260 החל מ $200
פריט מס' : 022

היכל הקודש – אמשטרדם, תי"ג | 1653. חתימה רבנית מזרחית. נדיר

היכל הקדש - ספר קבלה קדמון. "לבאר סדר תפלות כל השנה וסודן וכוונתן ומה שתלוי בהם משאר המצות", מאת רבי משה בן מימון אלבאז. בדפוס עמנואל בנבנשתי, אמשטרדם, [תי"ג - 1653]. נדיר. בדף השער חתימה רבנית מזרחית מצוירת "אני הצעיר יו"ט...". אחרי ההקדמה רישומי בעלות נוספים. | יהדות מרוקו זכתה להתברך במספר רב של מקובלים שהאירו את העולם בתורתם. באזור הדרום בתארודאנת הייתה קבוצת מקובלים שבראשם עמד מחבר הספר שלפנינו, רבי משה בר מימון אלבאז, אשר חי בתקופת האר"י ז"ל לפני כ-450 שנה, והעמיד תלמידים רבים. מוכרים לנו שני ענקי הרוח המקובלים, רבי יעקב איפרגאן מחבר הספר "הפרח שושן" ורבי יוסף הכהן בעל "גינות ביתן". הספר "היכל הקודש" שלפנינו, התפרסם על ידי רבי יעקב ששפורטאש, והודפס עם הגהות רבי יהודה אסבעוני, מחכמי סאלי, שהביא את דברי האר"י ז"ל כי החלה להתפשט בעולם תורת האר"י, ולא הייתה ידועה למחבר "היכל הקודש", על כן הקפיד רבי יעקב ששפורטאש להכניס בתוך הספר את דעתו של האר"י ז"ל. | כריכה חדשה. שיקום מקצועי לדף השער. | ז, [1], עו דף, 19 ס"מ. מצב כללי: טוב.
הפריט נמכר ב $350 החל מ $350
פריט מס' : 023

שני לוחות הברית - אמשטרדם, נח"ת | 1698. ספר סגולה

ספר 'שני לוחות הברית' - מהספרים החשובים ביותר המפארים את ארון הספרים היהודי שבכל הדורות. מאת רבי ישעיהו הלוי הורוויץ - השל"ה הקדוש. עם 'ווי העמודים' מאת רבי שבתי שעפטיל הורוויץ בן המחבר, ומפתחות 'תולדות אדם'. בראש הספר שני שערים, [השער הראשון הושלם]. שערים נוספים ל'ווי העמודים' ול'תולדות אדם'. בדפוס הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש, אמשטרדם, תנ"ח [1698]. עותק מושלם של המהדורה המפוארת והסגולית המוכרת בשמה "של"ה נח"ת". באגרות הריי"צ מליובאוויטש (אגרת ב' תתנג) כותב אודות המהדורה שלפנינו: "שנת נח"ת בהידור. וסימנא מילתא כי התגלות הספר הקדוש גרם "נחת" רוח למעלה, ובשנה ההיא נולד הבעש"ט נ"ע. ומרגלא בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם באור ה' דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב". | חתימות וחותמות רבניות. נייר עבה ומשובח. שער משוחזר ומודפס בחלקו. כתמי זמן. שיקום מקצועי. כריכת חצי עור חדשה ומהודרת. | [4], תכב, מד [12] דף. 30.5 ס"מ. מצב כללי: טוב
החל מ $2000
פריט מס' : 024

מקראות גדולות קהלות משה, שני חלקים – א' וג', אמשטרדם תפ"ד- תפ"ח | 1724-1728

שני חלקים ממהדורת מקראות גדולות בדפוס רבי משה פרנקפורט דיין . מהדורה מורחבת הכוללת את פירוש הרד"ק, הראב"ע, הרלב"ג, מנחה גדולה, וכלי פז. חלק א' על התורה. 41 ס"מ. כריכה מחופה עור מקורית מצב טוב מאד. חלק שלישי, הכולל ספרים ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, זכריה ומלאכי, אמשטרדם תפ"ח. בחלק מהספרים מסגרת מעוטרת סביב המילה הראשונה41 ס"מ. קרעים קלים בשולי הדפים הראשונים, קרע במרכז עמוד השער ללא פגיעת טקסט. חסרה שדרה דפים חומים. מצב בינוני-טוב.
הפריט נמכר ב $600 החל מ $500
פריט מס' : 025

ספר מגיני ארץ, עותק מפואר - אמשטרדם, תקי"ד | 1754

מהדורה יפה וקדומה של ספר מגיני ארץ, הכולל את שלחן ערוך אורח חיים עם טורי זהב ומגן אברהם, ועם פרי חדש. והמהדורה הראשונה של פירוש אבן העוזר. שני שערים, הראשון מצוייר, בחיתוך עץ יפהפה של ארבעת הרועים: משה, אהרן, יוסף ודוד. בדפוס פרופס, אמשטרדם, תקי"ד [1754]. עותק שמור היטב, בעל שוליים רחבים במיוחד, כרוך בכריכת עץ מחופה עור, מפוארת, עם הטבעות זהב. רישומי בעלים בדף שלפני השער. | כתמי זמן. | [3], שלו, [2] דף. 40 ס"מ. מצב כללי: טוב.
החל מ $300