ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 021

נדיר בשלמותו: כרך של מסכת זבחים ומנחות מהדורה מוקדמת - אמשטרדם ת"ז | 1647 עם תיקונים והערות בכתב יד

כרך המכיל את מסכתות זבחים ומנחות מן תלמוד בבלי "עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופירוש המשניות מהרמב"ם ז"ל... בבית עמנואל בנבנשתי" מהדורה מוקדמת - אמשטרדם ת"ז | 1647. קנב, קיב דף. שער נוסף למסכת מנחות. כריכת עור מפוארת מנותקת, ללא שדרה, דף אחרון מנותק, כתמים קלים, מצב טוב ונדיר לעותק זה. בגוף הספר תיקונים רבים בכתב יד, וכן הערות והגהות חשובים.
החל מ
$100

תן הצעה