ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 023

ספר לבוש התכלת ולבוש החור - פראג תס"א | 1701 העותק של הרבנים לבית באב"ד

ספר לבוש התכלת "והוא הלבוש הראשון מעשרה לבושים (וספר לבוש החור והוא הלבוש השני מעשרה לבושים) אשר חבר הגאון מרדכי נקרא יפה ז"ל עם ספר אליה זוטא חברו... מוהר"ר אליה... בן בנימין וואלף [שפירא]..." מהדורה מוקדמת - פראג תס"א | 1701. שני החלקים בכרך אחד, שלא דף. (עותק חסר - במקור: [2] קח,[2],קט-שלו[צ"ל שכו]). וכן חסרים מספר דפים מההתחלה, ולפי המפעל גם השער לחלק שני. מספר דפים מחלק 'לבוש החור' נכרכו בטעות שלא במקומם בחלק 'לבוש התכלת', בשלושה דפים ראשונים ואחרונים נזקי עש, מעט נקבי עש, כתמים רבים, שער ושני דף ראשונים משוקמים ומסתירים טקסט, קרעים קלים, כריכה ישנה במצב טוב, מצב כללי בינוני. בפורזץ חותמות חשובות: "אברהם משה באב"ד גוראהו מארא בוקוינא". וחותמת שונה עם תוכן זהה, בשער חותמות נוספות ממנו, והכיתוב: "קניתי מיהושע...[?] אנשיל עוב-[נקטע מחוץ לדף]. ורישום נוסף לא פוענח. הערה בכתב יד בגוף הספר, במספר מקומות חותמת נוספת בלועזית: "MENDEL BABAD Rabbiner". ראה להלן. רבי מנחם מנדל באב"ד, רבה של גורה הומורולוי שבבקובינה. מצאצאי רבי יוסף באב"ד בעל המנחת חינוך, נמנה על חסידי טשורטקוב, נודע כתלמיד חכם גדול ואף עמד בקשרי מכתבים הלכתיים עם גדולי דורו, נפטר בתר"ץ. בנו ממלא מקומו רבי אברהם משה באב"ד (תר"ס - תש"ם). רב וראש ישיבה חסידי בבוקובינה ובישראל, תלמידו המובהק של הגאון רבי מאיר אריק מטרנוב, ירש את מקום אביו ברבנות גורה הומורה, לאחר המלחמה בשנת תש"ח, ניסה לעלות לארץ ישראל אך הוגלה לקפריסין, שם שימש כרב במחנה המעצר. לאחר עלייתו לארץ היה בקשרים אדוקים עם מרן ה'חזון איש'. בסביבות שנת תשי"ב התמנה לתקופה לראש ישיבת "יחל ישראל" של חסידות סערט ויז'ניץ בראשות גיסו האדמו"ר רבי ברוך הגר.
החל מ
$50

תן הצעה