ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 213

תשובות הרשב"א [המיוחסות לרמב"ן] בחתימת האדמו"ר מקרעסטיר - וורשא תרמ"ד | 1883

תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן "נדפס כעת בהגה"ה מדויקת בעיון רב ובהוספת ציון המראה מקומות לש"ס לתועלת הלומדים ווארשא בדפוס יצחק גאלדמאן נ"י" - תרמ"ד | 1883. סז דף 134 עמוד. כתמים ופגמים קלים, מצב כללי טוב. בשער חותמת חשובה: "מאיר יוסף ח"הה"צ מ"והר"א בה"הצ מ"וה ישעי' שטיינער זצ"ל באדראג-קערעסטור" (ראה להלן). וחתימה בכתב ידו. חותמת נוספת: "מספרי דוב שטערנבוך". האדמו"ר רבי מאיר יוסף רובין חתנו וממלא מקומו של האדמו"ר רבי אברהם שטיינר בנו של רבי ישעי' מקרעסטיר. בן רבי ברוך מבריזדוביץ. נפטר בט"ו בסיוון תש"ד במחנה הריכוז אושוויץ. חתנו של רבי מאיר יוסף היה רבי מנחם ישראל רוטנברג מקוסון. רבי דב שטרנבוך מגייטסהד ובני ברק, בן רבי אשר מלונדון מצאצאי הגר"א מווילנא. היה ת"ח עצום שידע בע"פ את הש"ס על בוריו, חביבם של גדולי ישראל תלמיד מובהק של הגרא"א דסלר זצ"ל, אליו ממוענים ה'מכתבים לאנגליה' בספרי משמר הלוי. ובעל קשר מיוחד עם יבלח"ט מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שאף אסר עליו לבקש מבאי בית מדרשו שלא יקומו לכבודו, אחיהם של ראב"ד אנטווערפן זצ"ל רבי אליהו שטרנבוך ויבלח"ט ראב"ד העדה החרדית רבי משה שטרנבוך שליט"א. נפטר בתש"פ בדרכו לתפילת מנחה והוא בן 96 שנה.
$120
החל מ
$120

תן הצעה