ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 031

תפילין כשרות למהדרין שנכתבו ע"י סופר הסת"ם הנודע רבי יהודה אשר ראטה זצ"ל סופרם של גדולי ישראל

בתי תפילין עם פרשיות בכתיבת סת"ם על קלף, כתיבת ידו של סופרם של גדולי ישראל רבי יהודה אשר ראטה זצ"ל מירושלים עיה"ק. פרשיות התפילין נבדקו בשני מכוני סת"ם ונמצאו כשרות למהדרין (אישורים מצורפים). אחד ומיוחד מבני ירושלים של מעלה היה הגאון החסיד רבי יהודא אשר ראטה (רוט) זצ"ל. הוא נודע בחסידותו ופרישותו, ביגיעתו הרבה ובבקיאותו העצומה, נחשב לאחד מחשובי הסופרים והיה הסופר סת"ם בה"א הידיעה בדורו, רבים מגדולי ישראל (בהם האדמו"ר רבי משה מרדכי מלעלוב, המקובל רבי אשר זעליג מרגליות האדמו"ר הריי"צ מחב"ד (מצורף תצלום של התכתבות הריי"צ על קניית התפילין) מהרי"ץ דושינסקיא ועוד). הקפידו להשתמש בתפילין ומזוזות שנכתבו על ידו ואשר יצאו מתחת קולמוסו בקדושה ובטהרה. המהרי"ץ דושינסקיא התבטא ואמר "ראוי לאדם למשכן את כל אשר בביתו ולו רק לרכוש תפילין של ר' יהודה אשר".. רבי יהודה אשר ראטה זצ"ל היה מהיושבים ראשונה אצל הרה"ק רבי דוד בידרמן האדמו"ר מלעלוב, ומקורבם של גדולי הפוסקים בירושלים בהם גאב"ד העדה החרדית רבי יוסף צבי דושינסקיא הגרי"ז מינצברג ועוד. השאיר אחריו כתבים רבים בענייני סת"ם, ובהם פסקים ומנהגים רבים מגדולי ירושלים אשר זכה ליצוק מים על ידם ולקבל הוראותיהם הלכה למעשה. הפריט מלווה באישור מהמומחה לזיהוי כתבי יד הרב שמעון שווארץ נכד הרב יהודה אשר ראטה זצ"ל.
החל מ
$10000

תן הצעה