ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 006

תפילה מהחתם סופר וסגולה נפלאה מר"ש מאוסטרופולי למגפה: תפלה למשה - ירושלים תרס"ג | 1903

"קראתי שם הספר תפלה למשה על שם אמו"ר הגאון זצללה"ה [החתם סופר]... תפילה זו מן קוה אל ה' מצאתי בסידור ישן שאינו בנמצא... ונתן לי להדפיס גם תפלת אדונינו מורינו ורבינו... חת"ם סופר זצללה"ה...", נוסח תפילה שתיקן רבינו החתם סופר זצ"ל בתחילת שנת תקצ"ב שהיה מגיפת כולירע בכל העולם (עפ"י הנרשם מעבר לשער), בנוסף בהמשך החוברת "סגולה נפלאה מהקדוש והטהור הרב הגדול מהור"ר שמשון עסטרפאלי (מאוסטרופולי) מאמר נפלא וועלכען זאגען זאלל בזמן עפוש ומגפה ר"ל [מאמר נפלא לאומרו בזמן עיפוש ומגיפה רחמנא ליצלן]...". ובסופו "פירוש על מאמר הנפלא מהרב המקובל מריב"ש מזאמשט... שמ"ב עיירות (מסעות בני ישראל במדבר) הם נגד שם של מ"ב בציור כזה...". חוברת נדירה במיוחד, "הובא לבית הדפוס לזכות הרבים ע"י הרבנים ממונים ומנהלים דכולל אונגארן הי"ו בעיה"ק ירושלם תובב"א שנת קולי בתפלה [תרס"ג | 1903] לפ"ק". י דף. קרע במרכז השער והדף שאחריו (ראו בתמונה) ובדף האחרון. כתמים. מצב כללי טוב.
החל מ
$80

תן הצעה