ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 190

'תניא' המהדורה החמישים הראשונה שיצאה לאור ע"י הרבי בצירוף 10 דולרים שניתנו מידיו הקדושות

ליקוטי אמרים תניא, לרבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד תנועת חסידות חב"ד - ליובאוויטש ומגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש - ניו יורק תשי"ד | 1953. מהדורה נו"ן בפורמט כיס, המהדורה הראשונה שיצאה לאור ע"י הרבי מחב"ד רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש שעל פיה נדפסות עד היום כל מהדורות התניא. ב'פתח דבר' בראש הספר לאחר הפירוט של ההוספות והתיקונים במהדורה זו כותב הרבי: "...כמה פעמים דיבר כ"ק מו"ח אדמו"ר [הריי"צ] בהנחיצות להדפיס התניא בפורמט כזה שיהי' נוח לשאתו בכיס הבגדים, ובמילא יהי' מן המוכן בלכת בדרך וכו'. ולאחר שהו"ל התניא עם ההוספות - בשני ההוצאות - הננו מו"ל בזה גם כן בפורמט כיס - בהוצאה זו נתקנו כמה מטעויות הדפוס שבהוצאות הקודמות. מנחם מענדל שניאורסאהן. מוצאי ש"ק י"ד בכסלו תשי"ד. ברוקלין נ.י.". אל הספר מצורפים 10 דולרים שניתנו ונשלחו ע"י הרבי לעמנואל הרוסי. ודפים נוספים אותם חיבר עם סיכה לספר ובהם נקודות שונות בענייני חסידות בכתב ידו של עמנואל הרוסי. בשער הספר חתימת בעלות: "מספרי עמנואל הרוסי בן ראשה בת ר' פנחס תודרוס אלטהויז ז"ל מניקולאייב". עמנואל הרוסי [נוֹבוֹגְרֵבֶּלְסְקִי] (תרס"ג - תשל"ט | 1903-1979), היה סופר, משורר ופעיל ציוני. נולד בעיר ניקולאייב ברוסיה [כיום אוקראינה], בה גם נולד (שנה קודם לכן) הרבי רבי מנחם מענדל, היכרותו עם הרבי הייתה כבר מילדות ונמשכה לאורך השנים. הקרבה בין המשפחות הייתה גדולה במיוחד עד שעמנואל עצמו סיפר לילדיו: "אמא שלי החזיקה בחיקה את הרבי בינקותו". הוא היה בן דודו של החסיד הנודע פיניע אלטהויז [הרב פנחס טורדוס אלטהויז (תרנ"ח - תשכ"ג) מגדולי חסידי הרבי הריי"צ וחתנו הרבי הרמ"מ זצ"ל, מעסקני חב"ד החשובים, ממקימי כפר חב"ד ומוסדות חב"ד ובא כוחם של אדמו"רי חב"ד בארץ הקודש], עמו שלח הרבי מפעם לפעם דרישות שלום (ואולי גם את ספר התניא שכאן) לעמנואל הרוסי. בעזבונו של הרוסי נמצא ספר התניא הזה והדולרים אותם קיבל מהרבי בהזדמנויות שונות עליהם שמר באדיקות וייחס להם חשיבות רבה.
$3200
החל מ
$1500

תן הצעה