ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 003

תהילים סלאוויטא. תקפ"א/תקפ"ב. עותק חסר.

ספר תהלים עם מצודת דוד ומצודת ציון. בדפוס האדמו"ר רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקפ"א או תקפ"ב. כולל תפילות: יהי רצון שאחר אמירת תהילים, יהי רצון לליל הושענא רבא, תפלה בעד החולה ועוד. בקרב החסידים, ידועה סגולה גדולה לישועות: אמירת תהילים מתוך 'תהילים סלאוויטא', שנדפס בדפוס סלאוויטא ע"י בניו הקדושים של רבי פנחס מקוריץ, האדמו"ר רבי משה שפירא מסלאוויטא והרב הצדיק רבי שמואל אברהם שפירא. בעותק שלפנינו חסרים 27 דפים: מתחילתו עד דף כג, ודפים: קל, ו-קמג. דפים קלג-קמ נכרכו שלא במקומם. כריכת עור מפוארת. נייר כחול. בלאי וכתמים. שיקום לחלק מהדפים. ספירת דפים משובשת. ללא סדר מעמדות. | כד-קכט, קלא-קמג, קמה-קפד דף. (במקור: [2] קפד דף). 16.5 ס"מ. מצב כללי: בינוני טוב.
החל מ
$4000

תן הצעה