ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 222

"שפע חיים ושלום ברכה והצלחה בכל עניניו" מכתב ברכה בחתימתו של רבינו ה'חפץ חיים' מראדין זיע"א מתאריך סיון תרפ"ז

מכתב תודה על תרומה לישיבתו ולהדפסת ספריו - בחתימתו של רבינו ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל בעל ה'חפץ חיים'. כתוב על נייר רשמי בעברית ולועזית של "ישראל מאיר הכהן מח"ס חפץ חיים ומשנה ברורה ראדין פלך ווילנא" מתאריך כא בסיון תרפ"ז. נכתב בכתב יד ע"י מישהו מבאי ביתו של רבינו, ממוען אל הרבני המופלג הרב יוסף שטערן, במהלכו מגולל רבינו את הכרת תודתו על התרומה בסך 400 דולר [סכום עצום באותם הימים] אשר שלח לו, סף 300 מתוך זה עבור הישיבה ו100 להדפסת ספריו, ומרעיף עליו ברכות מאליפות מגודל הכרת טובתו "והנני נותן לרו"מ גודל תשואות חן על השתדלותו הרבה בעד ישיבתנו הק' הנמצאת כעת במצב נורא ודחוק למאד לרגלי היוקר הנורא השורר במדינתנו, ישלם ד' פעלו הטוב ותהי משכורתו שלמה מד' בזה ובבא ויהי ד' בעזרו להוסיף אומץ במעשה הצדקה והחסד ולהחזיק בעץ החיים היא תוה"ק גם לימים יבאו למען החיות פליטת הסופרים השרידים שנשארו לנו מעט מהרבה בגלותנו המר הזה. וזכות החזקת תורה"ק יעמוד לרו"מ ויריק ד' עליו שפע חיים ושלום ברכה והצלחה בכל עניניו ויזכה לראות בישועת ישראל והרמת קרן התורה כנפשו הטובה וכנפש ידידו מכבדו ומברכו" חתימת ידו של רבינו: "ישראל מאיר הכהן" וחותמתו הרשמית. מידות: 21.5X28 ס"מ. סימני קיפול, מצב כללי טוב.
החל מ
$7000

תן הצעה