ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות

<< חזור

פריט מס' : 043

מהדורת אב: ש"ס וילנא שנדפס ע"י האלמנה והאחים ראם - ווילנא תר"מ | 1880 ואילך עם כריכות מקוריות מפוארות

19 כרכים ממהדורת האב של התלמוד בבלי כפי שנלמד היום בכל בית ישראל, מהדורת ווילנא תר"ם ואילך כפי שנדפס ע"י האלמנה והאחים ראם, מהדורה זו התקבלה אצל כל הוגי התלמוד הבבלי מאז נדפס וציון דפי הש"ס עד היום הוא לפי מהדורה זו. גם הדף היומי התחלק לפי מספור הדפים שנקבע בדפוס זה. לפנינו כל הז"ס למעט חלק בבא מציעא. בכל כרך מופיעות המסכתות הבאות, כל מסכת עם שער נפרד, לחלקם 2 שערים, היכן שצוין שיש רי"ף שער מיוחד לרי"ף: 1. ברכות תר"מ | 1880, רי"ף תרמ"א | 1881. 2. שבת תרמ"ד | 1883, כולל רי"ף ללא ציון שנת הדפסה. 3. עירובין תרמ"א | 1881, כולל רי"ף. 4. פסחים תרמ"ו | 1886, כולל רי"ף. תענית תר"נ | 1889 כולל רי"ף. 5. ביצה תר"נ | 1889. יומא תרמ"ו | 1886. מועד קטן תרמ"ט | 1888. חגיגה תרמ"ו | 1886. מלבד חגיגה יש רי"ף על כל המסכתות. 6. ראש השנה תרמ"ז | 1887. סוכה תרמ"ז | 1887. מגילה תרמ"ו | 1886. שקלים ללא שנת הדפסה. כולל רי"ף בכולם [מלבד שקלים]. 7. יבמות תרמ"ג | 1883, כולל רי"ף. 8. כתובות תרמ"ז | 1887, כולל רי"ף. 9. נדרים תרמ"ד | 1884, כולל רי"ף. קדושין ללא ציון שנת הדפסה. כולל רי"ף. 10. גיטין תרמ"ו | 1886, כולל רי"ף. נזיר תר"נ | 1889. סוטה תרמ"ד | 1884. 11. בבא קמא תרמ"ו | 1886, כולל ריף תרמ"ב | 1882. מכות תרנ"א | 1891. כולל רי"ף. 12. בבא בתרא תרמ"ו | 1886. 13. סנהדרין תרמ"ט | 1888, כולל רי"ף. הוריות ללא דף שער. עדיות תרמ"ג | 1883. 14. שבועות תרנ"א | 1891, כולל רי"ף. עבודה זרה תרמ"ג | 1883. כולל רי"ף. 15. זבחים תר"נ | 1889. ערכין תרמ"ה | 1885. תמורה תרמ"ו | 1886. כריתות תרמ"ה | 1885. 16. מנחות תרמ"ז | 1887. מעילה תרמ"ה | 1885. 17. חולין תר"נ | 1889. רי"ף תרמ"ו | 1886. 18. בכורות תר"נ | 1889. 19. נדה תרמ"ו | 1886. מצבים משתנים. כריכות מקוריות מפוארות. שדרות הכריכות פגומות ברובם, בחלקם פגמים נוספים בכריכות. דפים מנותקים ונזקים שונים במס' מסכתות. מצב כללי של הסט טוב - בינוני.
$200
החל מ
$200

תן הצעה