ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 023

שני לוחות הברית - אמשטרדם, נח"ת | 1698. ספר סגולה

ספר 'שני לוחות הברית' - מהספרים החשובים ביותר המפארים את ארון הספרים היהודי שבכל הדורות. מאת רבי ישעיהו הלוי הורוויץ - השל"ה הקדוש. עם 'ווי העמודים' מאת רבי שבתי שעפטיל הורוויץ בן המחבר, ומפתחות 'תולדות אדם'. בראש הספר שני שערים, [השער הראשון הושלם]. שערים נוספים ל'ווי העמודים' ול'תולדות אדם'. בדפוס הבחור עמנואל בן יוסף עטיאש, אמשטרדם, תנ"ח [1698]. עותק מושלם של המהדורה המפוארת והסגולית המוכרת בשמה "של"ה נח"ת". באגרות הריי"צ מליובאוויטש (אגרת ב' תתנג) כותב אודות המהדורה שלפנינו: "שנת נח"ת בהידור. וסימנא מילתא כי התגלות הספר הקדוש גרם "נחת" רוח למעלה, ובשנה ההיא נולד הבעש"ט נ"ע. ומרגלא בפומי' קדישא של מורנו הבעש"ט שהוא נולד בשנה שנדפס של"ה הקדוש להאיר את העולם באור ה' דתורה ויראת שמים בעבודה שבלב". | חתימות וחותמות רבניות. נייר עבה ומשובח. שער משוחזר ומודפס בחלקו. כתמי זמן. שיקום מקצועי. כריכת חצי עור חדשה ומהודרת. | [4], תכב, מד [12] דף. 30.5 ס"מ. מצב כללי: טוב
החל מ
$2000

תן הצעה