Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 052

שיר השירים עם תרגום יונתן - שאלוניקי תרי"ג | 1853 נדיר!

שיר השירים עם תרגום יונתן "ויצא מן הכלל ללמד המלמדים והתלמידים, זקנים עם נערים כמנהג ק"ק יאנינה [יוון] יע"א" - שאלוניקי תרי"ג | 1853. חוברת נדירה במיוחד. לב דף. מס' דפים קרועים בחלקם התחתון עם חסרון בטקסט. קרעים וכתמים שונים. דפים מנותקים. ללא כריכה. מצב כללי גרוע.
$150
Starting at
$50

Make an offer