ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 147

כרך עם שו"ת רמ"א, שו"ת ב"ח וחוות יאיר - העותק של רבי זאב נחום בורנשטיין אביו של ה'אבני נזר'

כרך גדול עם שלשה ספרים כרוכים יחד, בכריכה עתיקה. 1. ספר שו"ת רמ"א - סדליקוב תקצ"ו | 1835. חלק מהדפים כחולים, מד [צ"ל סה] דף. 2. שאלות ותשובות בית חדש הישנות - מהדורה שניה אוסטראה תקצ"ד | 1834. [5], סט דף. 3. חוות יאיר - מהדורה שניה סדליקוב תקצ"ד | 1834. ללא דף שער. [1],מז,מט-נב; כט,כט-נב דף. פגמים בכריכה, נקבי עש מועטים. מצב כללי טוב מאד. בפורזץ רישום בכתב יד: "זה שייך לה"ה המאור הגדול המפורסם בתורה וביראה קדוש יאמר לו, מו"ה זאב נחום בארנשטיין משטעקטשין" ועוד:"... פה ביאלא" ורישום נוסף בהאחרון עם תוספת: "אני הכותב הק'... בעריש לבנסאן משטעקטשין...". רבי זאב נחום בורנשטיין (תק"פ בערך - תרמ"ה | 1820-1885) רבה של ביאלא פודולסק ורבם של רבים מגדולי יהדות פולין בדור שלאחריו. מחבר הספר אגודת אזוב. בן רבי אהרן משצ'קוצ'ין (Szczekociny ביידיש: שטשעקאטשין), [מחסידי החוזה מלובלין, רבי שמחה בונים מפשיסחה ורבי דוד מלעלוב]. תלמידו של רבי שלום צבי הכהן מזגיערש, נישא לבתו של רבי מרדכי הירש ארליך והתגורר בבנדין, שם נולד לו בנו רבי אברהם בורנשטיין בעל "האבני נזר". ב-1850 התמנה כרבה של אולקוש. ב-1856 התמנה כרבה של העיר ביאלה בה כיהן עד פטירתו. היה מחסידי רבי מנחם מנדל מקוצק שהיה גם מחותנו. לאחר שבנו "האבני נזר" חתן הרבי מקוצק, החל לנהוג תחתיו באדמו"רות, קיבל אותו כרבו. על תלמידיו הרבים נמנים רבי יואב יהושע ויינגרטן מקינצק - ה"חלקת יואב".
החל מ
$500

תן הצעה