ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 215

העמק שאלה מהדורה ראשונה מאת הנצי"ב מוולאז'ין – ווילנא, תרכ"א | 1861. העותק של רבי יעקב ברלין אבי המחבר בחתימת יד קודשו

ספר שאילתות דרב אחאי גאון מאור הגולה, חלק ראשון - על חומשים בראשית ושמות. עם פירוש "העמק שאלה" מאת הגאון רבי נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי"ב מוולאז'ין. מהדורה ראשונה. דפוס ראם, ווילנא, תרכ"א-1861, בשני השערים ובדף האחרון חתימת ידו של אבי המחבר רבי "יעקב ברלין". בשער הראשון הקדשה. | רבי יעקב ברלין [תקנ"ד-תר"ל], אביו של הנצי"ב מוולוזין. מיוחס לרבי אלחנן מברלין, מבעלי התוספות. היה עשיר ותלמיד חכם ומראשי קהלת מיר. עלה לירושלים בשנת תרי"ב, והיה מראשי הקהלה האשכנזית בירושלים ואחד מארבעת גבאי "חורבת רבי יהודה החסיד". | חותמות בעלות. כתמי רטיבות ועובש. | ז, קכג דף. מצב כללי: בינוני-טוב.
$500
החל מ
$300

תן הצעה