ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 139

הילולא רבא דצדיקיא [יארצייט של אבות החסידות] - צפת? תר"כ? / רוממות נשמת ישראל - חסידות יוזעפאף תרל"ב | 1871

1. ספר רוממות נשמת ישראל, "מלוקט מש"ס ומדרשים ומספרים קדושים מבעל המחבר ספר דברי תורה וספר צדה לדרך וספר החיים אשר קבע דירתו עתה פעה"ק ירושלים ת"ו" [רבי משה בן חיים וורטמן (קאז'ינצער), רב בירושלים. נפטר תרל"ד. עלה מקוז'ניץ לארץ הקודש בשנת תר"כ. התיישב בירושלים או בחברון, ציוה בצוואתו את ביתו לראשון מצאצאיו שיעלה לארץ ישראל. ראה עוד: אוצר הרבנים 15079; גליס; פרומקין-תח"י] עם ליקוטים ודברי מוסר מספרי חסידות רבים כמו ערבי נחל, מאור עיניים ועוד - יוזפוף תרל"ב | 1871. עם שער נוסף שהועתק ממהדורת ירושלים [תרכ"ה], עם המילה "ירושלים" בהגדלה. קג דף. 2. כרוך עם ספר הילולא רבא דצדיקיא "והוא סדר היאר צייטין מן כמה צדיקים צביונן של ישראל גאונים וקדושים אשר בארץ החיים זכותם יגן עלינו... [כולל גם ציון תאריכי פטירתם של אבות החסידות] והצגנו כל היאר צייטין של צדיקים ע"פ סדר החדשים ע"פ סדר החדשים וע"פ סדר הימים וגם התפלה מה שאומרים על קברי הצדיקים, הכל כאשר נדפס מקדם בעה"ק "צפת" תובב"א". למרות שבשער נכתב "צפת" מדובר ככל הנראה בחלק מהספר הילולא רבא דצדיקאי שנדפס בלעמברג תרכ"ג | 1863. ראה: סטפנסקי חסידות 172. 8 דף. חלק מהדפים עם שוליים רחבים יותר. 11 ס"מ. כתמים שונים. מצב כללי טוב. כרוכים יחד בכריכה עתיקה בלויה. רישומים שונים לא נבדקו.
החל מ
$60

תן הצעה