Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 193

קמע כסף לאישה - עירק / פרס? המחצית השניה של המאה ה-19

קמיע כסף, בעבודת יד של גזירה וחריטה של שמות קודש שונים לשמירה לאישה. עבודה מקצועית ונאה מתאימה לאזור פרס או עיראק במהלך המחצית השניה של המאה ה-19. לולאות לתליה מולחמים בגב. משקל כולל: 26 גרם. מצב כללי טוב.
Starting at
$100

Make an offer