Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 168

קמע ארוך: כתב יד על קלף בכתב יד קדשו של המקובל האלקי רבי יהודה פתיה זי"ע "לרפואה פרנסה והצלחה" נדיר באורכו

קמיע על קלף, איורים קבליים ושמות קודש לשמירה רפואה ברכה והצלחה, בכתב יד קדשו של המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה זיע"א, רבינו מעיד כי סגולת הקמיע תגן על הנושא אותה: "הגן עליו מן שדין ולילין... ותציל אותו מכאב הראש ומיחוש הראש וחולי הגרון וחולי הלב... איזה יראה ובהלה ורתת וחלחלה... ועין הרע... ותציל אותו מדין קשה... וכל הבאים עליו לרעה הפר עצתם... ותן לו חן וחסד... ותשלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידיו ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח עמו"ש [עד מאה ועשרים]"... [שמות קודש שונים ולאחריהם] "...ותן לו פרנסה שלא יהיה... בושה וכלימה עמו"ש אלקא דמאיר ענני". יצויין שהקמיע הנו הארוך ביותר המוכר כיום מקמיעות רבינו, דיו על קלף מידות: 72 ס"מ אורכו 6 ס"מ רוחבו. פגמים שונים עם פגיעות בטקסט, בעיקר בתחילת הקמע ובסופו. מצב כללי טוב. מצורף אישור מומחה הרב שמעון שווארץ: "..וזהיתי אותו ע"פ כמה כתיבות שלו היוצאות במקום אחר והנני מאשר וחותם..." המקובל רבי יהודה משה פתיה (תרי"ט - תש"ב) יליד בגדאד. בשנת תרצ"ד עלה לישראל, והתיישב בירושלים עד ליומו האחרון. בתקופת השואה היה עורך תיקון חצות בקבר רחל. רבינו הוגדר על ידי פרופ' יהודה ליבס כמקובל החשוב ביותר במאה העשרים.
$1100
Starting at
$1000

Make an offer