Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 099

פריט מזיאלי נדיר: קופת צדקה נחושת מיוחדת המיועדת לשימוש הגבאי לצורך תרומות מעזרת נשים

קופת צדקה נחושת, עבודת הלחמה וחריטה. עם ידית ארוכה לצורך גביית הגבאי תרומות מעזרת הנשים בלא שיצטרך להיכנס שם, כמו"כ הזרוע נפתחת ע"י מוט עץ להארכת הידית בעת הצורך. על גבי הידית חרוט "עזרת נשים" ועיטורי עלים. על גבי הקופה חרוטים הכיתובים: "צדקה" "עזרת יולדות" "יד עזרה" "הכנסת כלה". פגמים קלים, מצב כללי טוב.
Starting at
$500

Make an offer