Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 202

קובץ קבלה מעשית כתב יד על קלף - המאה ה-20?

קובץ כתוב כולו בכתב יד, קבלה מעשית עם איורים קבליים שונים. בין היתר: סגולות לעשות מריבה, להביא אדם מרחוק, לאישה עקרה, להרוג שונא, להבריח איש ממקומו, לעין הרע, להבריח שד, להביא אליך אישה, למצוא חן, שמירה לבית, מקשה לילד ועוד. כתמים ומעט חורים. מצב כללי טוב. 17X15 ס"מ. 24 עמודים.
Starting at
$300

Make an offer