Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 285

מנשה קדישמן (1932-2015) כבשה - שמן על בד חתום לא מתוח

שמן על בד "כבשה" במכחולו של האמן הישראלי הנודע מנשה קדישמן, חתימת האמן בלועזית בתחתית הציור, ובגב חתימה בעברית ובלועזית בראשי תיבות בתוספת המילה "אהבה" משולבים עם הכבשים הנודעים של קדישמן. מידות הבד: 85X66 ס"מ. הציור לא מתוח ולא ממוסגר. פגמים קלים. מצב כללי טוב.
Starting at
$1500

Make an offer