ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 177

פריט היסטורי מרתק מספריית האדמו"ר האמרי אמת מגור: כתב יד אוטוגרף של חיבור על שולחן ערוך החלק העיקרי מ"כתב היד שהתפצל" - שנות הת"ק

התרגשות אחזה בנו עת קיבלנו להציג במכירתנו כתב יד חשוב זה המשלב בתוכו תעלומה היסטורית מעניינת על עצם החיבור שנותר עד ימינו בכתב יד, פיצולו במקומות שונים וגלגוליו, והמקום בו היה ספון במשך שנים רבות עד לשנות האימה באירופה בספריית "ראש גולת אריאל" רבינו הקדוש האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר "האמרי אמת" מגור זכותו תגן עלינו. כתב היד: כרך עב כרס בן רצ"ג דף (293 דף - 586 עמודים 1/8) עם חיבור "אור יהודים" על שולחן ערוך אורח חיים מהלכות עירובין עד הלכות פורים. פסקי דינים בפשטות, נחלק לסעיפים, ולמטה הגהות וחידושים נקראים בשם 'אורים גדולים' מהמחבר ז"ל רבי אורי פייביש ב"ר אריה ליב מק"ק ברעסלויא. אוטוגרף כתוב כולו בכתב יד יפה ומסודר על נייר משובח, כרוך בכריכת בד כחולה עם שדרת עור מוטבעת, במרכזה הטבעת זהב בצורת מנורת שבעת קנים - כיתר הספרים שהיו בבית עקד ספריו של האדמו"ר "האמרי אמת" מגור זי"ע. מקורות: ד"ר בנימין ריצ'לר שחקר את כתב היד כתב עליו מאמר נפלא תחת הכותרת "תעלומת כתב-יד שהתפצל" ובו הוא מתאר את גלגוליו השונים של כתב היד. כתב היד נזכר גם בספרו של הרב משה הלל "אהל רא"ם" על ספריית האמרי אמת מס' 8. באדיבותם הגענו למידע נוסף אודות כתב יד זה. ראה באריכות שם. החיבור: כתב יד זה הוא חלקו העיקרי של חיבור כולל שנקרא ע"י מחברו "משפט האורים". החיבור מבוסס על לשון השולחן ערוך והגהות הרמ"א עם תוספות, השלמות וביאורים, אולם חלוקת הסימנים שונה מזו שבשולחן ערוך. בתחתית העמוד מדור נפרד בשם "אורים גדולים" ובו מראי מקום והערות. ריצ'לר מפנה לדבריו של א"מ פינר (ראה בקישור להלן): המחבר "קיבץ כל הדינים מבוארים לפי פוסקים הן בכלל ופרט והכל בדרך הלכה פסוקה ע"פ הכרעת הפוסקים האחרונים". בחלקו הראשון של החיבור (נמצא באוסף פרטי לא ידוע וצילומו מופיע בספריה הדיגיטלית באתר HebrewBooks) כתב המחבר בראשו "מבוא הספר" ובו האריך המחבר לבאר את שיטתו בערכת החיבור ובסופו כתב: "וקראתי שם הספר הזה בכללו "משפט האורים" כי הוא… סוף ופסק דין של אורי שהוא שמי... ויען כי החלק הראשון הכולל דברי ארח חיים הוא הצריך לכל יהודי ובשם ישראל יכונה קראתיו "אור יהודים". והחלק השני הכולל דברי יורה דעה אינו שוה לכל נפש רק ליודעי דת ודין לכן קראתיו אור ידועים. והחלק השלישי הכולל דברי אבן העזר בו דיני נשים הנותנות יקר לבעליהן לכן קראתיו אור יקרות, והחלק הרביעי הכולל דברי חשן משפט בן דיני ממונות ונזיקין על כן קראתיו אור ישועות". התעלומה: במאמרו מעלה ריצ'לר נקודה מעניינת לגבי תעלומת פיצול חיבור זה ומשווה אותה לגורל חיבורו של 'בעל התניא' על השולחן ערוך - אשר כידוע רובו עלה באש ורק כשליש ממנו נדפס. שני חיבורים אלו נכתבו באותם שנים. עפ"י האדמו"ר "האמרי אמת" זצ"ל בפתקה שכתב בכתב ידו בגב הכריכה הקדמית בכתב היד שלפנינו: "כעין שו"ע הרב מלאדי...". ואכן גורל דומה עבר על כתב יד זה אשר חלקיו נפרדו למקומות שונים ולמרות שהמחבר הדפיס כמה חיבורים, חיבורו זה שהיה כפי הנראה היה החשוב בעיניו מכל, לא עלה על מכבש הדפוס ולא זכה לעלות על שולחן מלכים. על פי ריצ'לר: "כתב-היד התפצל שנים אחדות אחרי שהוא נכנס לספריית בית המדרש בברלין. חלק אחד של הספר, "אור ישועות", ובו סימנים סג-קלג (131 דפים) הגיע לספרייתו של המלומד האנגלי William Wright שמת בקמברידג' אנגליה בשנת 1914 ותרם את ספרייתו לספריית טריניטי קולג' בעיר זו... חלק אחר של "אור ישועות" ובו סי' רמא-שלא (82 דפים) הובא ארצה מבית המדרש לרבנים בברלין ע"י הרב עזריאל הילדסהיימר... נתרם לספריית הרמב"ם בתל אביב (כ"י מס' 82)". חלק נוסף נמצא צילומו באתר Hebrewbooks חלק "אור יהודים" על אורח חיים עד דף שיז. והחלק העיקרי של 'אור יהודים' על אורח חיים מסימן רמו עד סימן תמ נמצא בכתב יד זה לפנינו והיה עד כה באוסף פרטי. קישור למאמרו של ד"ר בנימין ריצ'לר: https://safranim.com/%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9b%d7%94-2/%d7%92-%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%99%d7%93-%d7%a9%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a6%d7%9c/
החל מ
$18000

תן הצעה