ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 014

ספר פירות גנוסר, מאת בעל ה'אור החיים' הקדוש. מהדורה ראשונה, בחיי המחבר. אמשטרדם תק"ב | 1742

ספר פירות גנוסר על שולחן ערוך יורה דעה. הכולל שני "פירות": 'פרי חדש' מאת רבינו חזקיה די סלוה זצ"ל, ו'פרי תואר', מאת רבי חיים בן עטר זצ"ל בעל 'אור החיים'. הספר נדפס על ידי רבי חיים בן עטר, והיות שבחיבורו 'פרי תואר' כלולות השגות רבות על ה'פרי חדש', הדפיס את חיבורו בצירוף עם פירוש 'פרי חדש'. המהדורה שלפנינו היא המהדורה הראשונה של 'פירות גנוסר' ונדפסה בחיי רבי חיים בן עטר. היו מגדולי ישראל שפחדו ללמוד בספר זה, מכיוון שהאור החיים הקדוש כותב בהקדמתו ל'פרי תואר': "והיו דברי אלה מול כל קורא שאם לפקח בדברי הוא בא ואצ"ל לקנטרני נגידים אדבר להמיתו בעקישת ולחישת ונשיכת נחש". ומרוב קדושתו, פחדו, שמא יחלקו עליו תוך כדי הלימוד, ותפגע בהם קפידתו. בהדפסת ספר זה, טיפל ידידו שלמה בן יצחק אלוף, מיהודי ליוורנו, ובשל תהליכי הרישיון המייגעים שנדרשו בוונציה, נשלח כתב היד להדפסה באמסטרדם. בדף השער חתימות בעלות: "יעקב שמש" ובסוף הספר תוספת ארוכה מאוד בכתב יד עתיק, זהות הכותב אינה ידועה. | רבי חיים בן עטר [ה'תנ"ו-ה'תק"ג, 1696-1743], מגדולי פרשני המקרא בתקופת האחרונים, מקובל ופוסק הלכה. הבעש"ט אמר עליו כי הוא שומע תורה מדי לילה מפי הקדוש ברוך הוא. ולכן ספריו נחשבים בחוג החסידי לספרי קודש מן המעלה הראשונה, ומיוחסת להם גם השפעה של קדושה וטהרה בנפש הלומד. בעל ה'דברי חיים' מצאנז כותב: "בעל אור החיים נבג"מ [=נשמתו בגנזי מרומים] בודאי חיבר ספרו ברוח הקודש ... ולכן... המכחיש רוח קדשו... הוא אפיקורס שאינו מאמין..." | כתמים. קרע בשולים העליונים של דף השער עם חיסרון מינימלי. כריכה חדשה. | [4], רעה דף. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב.
$1100
החל מ
$600

תן הצעה