ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 311

פנקס שד"ר ישיבת "תורת חיים הכללית" - כולל המלצה בכתב יד קדשו של הראי"ה קוק זצ"ל.

פנקס שד"ר של ישיבת "תורת חיים הכללית" בירושלים, שנכתב עבור השליח רבי יעקב אייזנבך, בירושלים. עם מכתב בכתב ידו של רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, בעת כהונתו כרבה הראשי של ארץ ישראל, מכתבו של הראי"ה כתוב כולו בכתב יד קדשו ובחתימתו, בעמוד מולו מופיע תרגום דברי הרב באנגלית. שער צבעוני בכתב קליגרפי מעוטר. בדפים הראשונים נוסח פניה בעברית וביידיש אל יהודי אמריקה, מחודש סיוון תרפ"ה | 1925, כתוב בכתיבה אמנותית, עם שילוב של דיו צבעונית, חתומים בחתימתם ובחותמתם של ראשי הישיבה, רבי שמחה וינוגרד ורבי זרח עפשטיין. המלצה נוספת שנכתבה עבור השד"ר בארה"ב כתובה וחתומה בידי רבה של פיטסבורג באותה עת רבי הרב משה שמעון זיוויץ (זיוויטץ; תרי"א – תרצ"ו | 1851-1936). עמודי הפנקס כולם מלאים בשמות התורמים וסכומי התרומה, כתמי עבר קלים, כריכה מקורית מוטבעת. מצב כללי טוב מאד. (הפריט הובא למכירה מאוסף פרטי).
$1600
החל מ
$500

תן הצעה