Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 204

פנקס בכתב יד קבלה מעשית - ירושלים תחילת המאה ה-20

פנקס של כותב קמעים ירושלמי, בכתב יד תימני מסודר ונאה, בתחילתו הקדמה "בשם רחמן במקום סכנה לומר פסוקים...." עם פירוש שמות מלאכים אותם מזכיר בהמשך, את הפנקס הוא פותח בתפילות שונות בערבית יהודית תימנית, בענייני החודשים והמלאכים הממונים עליהם וחותמותיהם של המלאכים, לאורך הפנקס אורים קבליים נדירים ומיוחדים. רישומים רבים של "תעשה" ו"בדוק ומנוסה". דפים מנותקים ברובם. קרעים ופגמים שונים. מצב כללי בינוני. 136 עמודים. 21X13 ס"מ.
Starting at
$300

Make an offer