ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 012

פולמוס: שתי ספרים "קול צעקת הרועים / "קול תחנה קול טחנה" אודות פולמוס כשרות רחיים הסילאנדרי

שתי ספרי פולמוס אודות כשרות טחינת חיטים למצות בריחיים של קיטור [סילאנדרי]', ספר קול תחנה קול טחנה, והספר שיצא כמענה - קול צעקת הרועים. רקע: בתחילת המאה העשרים עם התפשטות המצאת מנוע הקיטור, החלו בריכוזי היהודים בארצות אפריקה להשתמש בריחיים של קמח המופעלים בכח הקיטור, היו מגדולי ישראל שאסרו את הריחיים הללו מחשש שאי אפשר לנקות אותם כדבעי, מנגד יצאו רבנים רבים והעניקו הכשר לפעילותם של המטחנות, פרשה זאת עוררה סערה רבה, שני הצדדים הוציאו ספרים לחיזוק טענותיהם, עם האוסרים נמנה הרב רבי חיים יוסף מאמאן והוא הדפיס בירושלים בשנת תרע"ב את הספר "קול התחנה קול הטחנה" בו האריך לאסור את אותם הריחיים, נגד ספר זה הוציא הרב רבי אליהו בן גיגי את הספר "קול צעקת הרועים" בו הוא מאריך בתיאור עובדתי ותשובה הלכתית להתירם. תיאור הספרים: א. קול התחנה קול הטחנה מאת רבי חיים יוסף מאמאן, מהדורה יחידה, ירושלים תרע"ב | 1912 [6], 8 עמ', פח, [2] דף. נקבי עש בודדים וזעירים, קרע ללא חסרון בדף טו, כללית מצב טוב מאד. ב. קול צעקת הרועים מאת רבי אליהו בן גיגי, מהדורה יחידה, תונס תרע"ה | 1915 [4], רסה דף, נקבי עש בודדים וזעירים, מצב טוב מאד.
החל מ
$100

תן הצעה