ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 138

פולמוס חסידים ומתנגדים: ארבע מאות שקל כסף [מהרח"ו] - מהדורה ראשונה קוריץ תקס"ד | 1804 עותק חסר עם הגהות

ספר ארבע מאות שקל כסף, דרושים עפ"י תורת הסוד לפי קבלת האריז"ל, מתורתו של גדול תלמידיו רבי חיים ויטאל, נסדר ונערך ע"י רבי יעקב צמח שהוסיף עליהם את הגהותיו והגהות הרמ"ז בגוף הספר - מהדורה ראשונה קארעץ תקס"ד | 1804. עותק חסר שער ודפים נוספים, [1], פז דף. (במקור: [2], צא, [1] דף). במס' מקומות בספר הגהות בכתב יד, בהם 2 הגהות קבליות ארוכות מעניינות. לא נבדקו לעומק. בדף הראשון רישום: "מעזבון ... משה שמעלקא הורוויץ הלוי ז"ל". ככל הנראה מדובר ברבי משה שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ אשר כיהן כדיין בבית דינו של רבי שאול לנדא בקראקא סוף שנות הת"ק ותחילת הת"ר. קרעים והדבקות שונות, במס' מקומות עם פגיעות בטקסט. נזקי עש קלים, כתמים ופגמים קלים. ברובו במצב טוב. כריכת בד ישנה מעוטרת עם שדרת עור בלויה מעט. סביב ספר זה התפתח פולמוס מתנגדים וחסידים, כאשר הודפסו במהדורה זו שני וריאנטים, אחד מהם לחסידים עם הסכמות רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי יהודה ליב מוואלטישסק והשני למתנגדים עם הסכמות רבי חיים מואלוז'ין ורבי מרדכי אב"ד קוריץ. בעותק שלפנינו חסר את ההסכמות ואולם קיימת הקדמת המביא לבית הדפוס בו הוא כותב: "הראיתי לפני מורי אלופי ומודעי הגאון הגדול אשר ידיו רב לו בנגלה ובנסתר מו' חיים נ"י ר"ם ואב"ד דק"ק וואלאזין יצ"ו ושש על אמרתו כמוצא שלל רב..." - הקדמה זו מופיעה כך גם במהדורה עם ההסכמות החסידיות כך שאין לנו וודאות באיזה מהגרסאות מדובר. ראה עוד: קהלת משה, א, 876; ס' היובל לא' מארכס, ע' 37; ח' ליברמן, ס' אהל רח"ל, ניו-יורק, תש"ם, עמ' 129-170.
החל מ
$80

תן הצעה