ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 169

ספר תהילים העותק של המקובלים חכם אפרים הכהן והרב אהרן הכהן זי"ע.

ספר התהילים עם מעמדות. ליוורנו תרל"ז - 1837. העותק של גדולי המקובלים בדורות האחרונים. חכם אפרים הכהן זי"ע והמקובל הרב אהרן הכהן. לאורך הספר חותמת המקובל חכם אפרים הכהן זי"ע. בשער הספר ובסופו חתימת בעלות של המקובל הרב אהרן הכהן. וכן מספר תיקונים בכתב יד קודשם. בגב שער המעמדות כתב המקובל הרב אהרן הכהן בכתב יד קודשו אודות שאלת חלום שעשה המראות שראה והתשובה שקיבל. הרב אפרים זלכה הכהן (ה'תרמ"ו - 1885, ה'תשי"ז 1956,) (אביו של יבלח"ט חכם שלום כהן שליט"א). היה מראשי ישיבת פורת יוסף. מתלמידי "הבן איש חי". ומגדולי המקובלים בדורות האחרונים רבם של זקן המקובלים הרב יצחק כדורי. הראשל"צ המקובל הרב מרדכי אליהו. בנו מרן ראש הישיבה חכם שלום ועוד. המקובל הרב אהרון הכהן צדיק נסתר שהיה בקשר מתמיד עם גדולי המקובלים בירושלים. עלה בסוף ימיו ממצרים לארץ הקודש ונטמן בירושלים. נקבי עש קלים. מצב כללי טוב.
$600
החל מ
$500

תן הצעה