ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 149

ספר שפת אמת על התורה בראשית פיעטרקוב - תרס"ה | 1905 מהדורה ראשונה

"ספר שפת אמת חלק ראשון מאת כבוד קדושת אדונינו מורינו ורבינו קדוש ישראל ותפארתו רשכבה"ג מרן יהודא ארי' ליב זצוקלה"ה מגור יע"א. אשר השאיר אחריו ברכה כתוב בעצם כתב ידו הקדושה. וזה יצא ראשונה חידושי תורה על כל שבתות השנה והמועדים: פיעטרקוב בדפוס המשובח והמפואר וכו' [כך במקור] של ר' שלמה בעלכאטאווסקי נ"י. שנת תרס"ה לפ"ק". הרבי 'יהודה אריה לייב' האדמו"ר השני לשושלת גור (תר"ז - תרס"ה) המכונה ה'שפת אמת' על שם ספרו זה, נכדו של האדמו"ר הראשון מגור בעל ה'חידושי הרי"ם', התפרסם בעיקר בזכות חיבוריו אלו שקנו להם שם בכותל המזרח של מחשבת ישראל, ולא רק בקהילות החסידים אלא גם בחוגים נוספים, ידוע למשל שהרב קוק היה הוגה רבות בספריו. חותמות בעלות: דוד בן מהו-משה ז"ל פראשקער איזביטץ פלך קאליש". ובית החסידים דגור תל אביב -יפו רח' גרוזברג. והקדשות בכת"י לא נבדקו. קמב דף, 283 עמוד לא כולל לוח התיקון והטעות. נראה שהיה דף שער נוסף שכן המספור מתחיל באות ג'. מעט רקבון בדפים ראשונים ואחרונים, נכרך מחדש, מצב כללי טוב.
החל מ
$50

תן הצעה