Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 032

סגולה: ספר שירי משכיל "הגורם פרנסה וכלכלה" - מהדורה ראשונה בחיי המחבר לעמברג תרל"ז | 1877 עם חותמת בן המחבר

ספר שירי משכיל "הגורם פרנסה וכלכלה" מאת רבי הלל ליכטנשטיין מקולומייא זצ"ל. מהדורה ראשונה בחיי המחבר - לעמברג תרל"ז | 1877. הקדמה ארוכה מהמחבר, [14],צ, דף. שער מנותק, כריכה קדמית מנותקת, נייר שביר, חיתוך דפים מעט עקום ופוגע במספור, מצב כללי בינוני-טוב. בגב השער חותמת חשובה: "ברוך בענדיט ליכטענשטיין" ראה להלן. וחתימה נוספת לא נבדקה לעומק. רבי ברוך בנדט ליכטנשטיין בנו של הרב המחבר והמו"ל של הספר, היה רב בקולומייא על מקום אביו בתר"ן. גיסו הנו רבי עקיבא יוסף שלזינגר מירושלים.
Starting at
$50

Make an offer