ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 106

ספר שיטה מקובצת (נזיר) מהדורה ראשונה עם חתימות בכתב ידו של תלמיד החתם סופר ר' גבריאל דעסויער - דובנא תק"ס | 1800. כרוך עם שו"ת דרך יבחר.

ספר שיטה מקובצת על נזיר מהדורה ראשונה ונדירה (לכאורה, למרות שבשער כותבים המו"ל "והבאנו אותו לדפוס פעם שנית" והם מציינים שה"שער המלך" הדפיס אותו לראשונה בליוורנו, אך לא נמצאת אותה מהדורת ליוורנו לא בספריה הלאומית ולא אצל וינוגרד), עם חתימות בכתב ידו של רבי גבריאל דעסויער תלמיד החת"ס על השער ובגב השער הוסיף את שמו לשמות המסכימים בכת"י עם תוספת: 'ראש ישיבה דק"ק פ"ב' (פרשבורג), בנוסף הוא חתם גם סוף הספר בעמוד האחרון - דובנא תק"ס, 1800. כד,[1] דף. *2. לספר זה מצורף גם השו"ת דרך יבחר של הרב חיים בצלאל פנט בנו של ה"מראה יחזקאל"- מונקטש תרנ"ד, 1894. מהדורה יחידה, עם תולדות אביו בפתיחה. ללא שער. במקור: [12], קך דף *2. לפנינו חסרים 10 דפים בסוף. הגאון רבי גבריאל סגל הלוי דעסויער (נפטר תרל"ח): תלמיד החת"ם סופר בישיבתו בפרשבורג, והתכתב עמו. היה אב"ד בבאלטון קאמאר בהונגריה, ואחר כך אב"ד קאיארענינג קרוב לארבעים שנה. מחבר ספר "יד גבריאל" - חידושים על יורה דעה, שקיבל את הסכמת ה"חת"ם סופר". תרגם ללשון אשכנזית את ספר איוב וביארו ביאור חדש בלשון הקודש על פי אדני הדקדוק ויסודות הפשט בשם "קסת גבריאל". חיבר גם קונטרס "מלחמת מצווה", להראות חכמות החכמים הראשונים וטעות החכמים האחרונים. חיבורים נוספים שחיבר: "שירי זמרה" - על ספר בראשית בשיר, "האריאל" - על ביאור האגדות. ללא כריכה. נזקי עש. מצב בינוני גרוע.
החל מ
$120

תן הצעה