ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 047

חתימת יד קדשו של רבי צבי הירש קלישר על ספר שו"ת הרמ"ע מפאנו עם - מהדורה ראשונה דיהרנפורט תקמ"ח | 1788

ספר שו"ת "ופירוש סוגיות ומשניות עמוקות ושמועות חמורות להלכה ולמעשה כפי צורך השואל שאליו נזקקין ברוך ה' יום יום מרבינו מנחם עזריה" - הרמ"ע מפאנו עם חתימת בעלות ברורה: צבי הירש בן ה' שלמה קאלישער מליסא. בדפוס ה"ה יחיאל מיכל מייא מברעסלא, [2], פד דף. כתמים קלים, מעט שיקום בחלק דפים, מצב כללי טוב. רבי צבי הירש קאלישר (תקנ"ה - תרל"ה) מגדולי תלמידי רבינו עקיבא אייגר, היה גדול עצום בנגלה ובנסתר ואף התעסק רבות בפילוסופיה יהודית, בגיל 29 התמנה לרב בעיר טורון שבפרוסיה המערבית, תפקיד שנשא בו עד סוף ימיו. בנוסף היה דורש ציון בכל מאודו, זאת יעידו סדרת ספריו בשם 'דרישת ציון' העוסקים במצות ישוב ארץ ישראל ומצוות התלויות בארץ ועבודת הקורבנות, למרות כמיהתו העזה להיטמן בעפר ארץ ישראל לא זכה לכך ונטמן בטורון והוא בן 79 שנה.
החל מ
$500

תן הצעה