ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
קטגוריות
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 145

ספר קרבן אהרן מהדורה שניה מיוחסת - דעסוי, תק"ב | 1742. העותק של רבי ישראל משקלוב בעל 'פאת השולחן' עם הגהות בכתב יד קדשו

ספר קרבן אהרן, פירוש על הספרא, מאת רבי אהרן אבן-חיים. בראש הספר [20 דף] חיבור בשם 'מדות אהרן', מאת המחבר. הסכמות רבי אריה ליב מאמשטרדם, רבי ברוך כהנא רפאפורט מפיורדא, רבי יחזקאל קצנלבוגן ועוד. מהדורה שניה מיוחסת - במהדורה זו השתמש הגר"א מווילנא, כמוכח מהגהותיו על הספרא. בדפוס אלי דעסויא ממשפחת... מוהר"ר איסרליס זצ"ל, דעסויא, תק"ב [1742]. | העותק של רבי ישראל משקלוב. בדף השער כיתוב: "להרב ר' ישראל". בדף ב 1 בראש העמוד: "שייך להרב המאוה"ג מוהר"ר ישראל נר"ו... דכולל פרושים הי"ו". כמו כן חותמות "שייך לת"ת תשב"ר דכולל אשכנזים פרושים פעיה"ק ירושלם תו"ב". (אשר רבי ישראל היה מנהיגם). לאורך הספר הגהות ותיקונים בכתב יד קדשו של רבי ישראל. | רבי ישראל משקלוב בעל ה'פאת השולחן', מתלמידי הגר"א ומראשי עלית הפרושים תלמידי הגר"א לארץ ישראל, עמד בראש העדה בצפת, ולאחר הרעש הגדול בצפת עבר לירושלים והמשיך להנהיג שם את עדת הפרושים. רבי ישראל חיבב מאד את ארץ ישראל, למענה מסר את נפשו ואיבד את משפחתו. את ספריו ואיגרותיו חתם בתואר "עפר ארץ ישראל" בהקדמתו לספרו פאת השולחן הוא כותב: "ארץ ישראל חביבה לי הרבה, כי בייסורים רבים עמדה לי אשר זכיתי להסתפח בנחלת השם ולהתגנדר בעפרה זה שבעה ועשרים שנה, והרבה נתייסרתי, והרבה יגיעות על תיקוני ישיבתה יגעתי, וכמה הרפתקאות עדו עלי מיום שבתי, פחד דבר ורעב טעמתי, ובשבי הקשה בסוגר ישבתי, סבוני גם סבבני אויבי בנפש יקיפו עלי, והרבה הצלתי ועזרתי, ארץ הקדושה ואנשיה בכל כחי עבדתי והנהגות כולל ציבור טהור בכל כחי עשיתי, ועבודת לימוד תורה ברבים קבעתי, ויסודות ישוב ארץ הקודש מחוץ ופנים יסד". | כתמי זמן. כריכה חדשה. חותמות. שיקום קל בשער ובדף האחרון. | [2], כ; רס דף. 34 ס"מ. מצב כללי: טוב
$550
החל מ
$300

תן הצעה