Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090

<< Go Back

LOT: 139

ספר נדיר בכריכת עור מפוארת: פרי הארץ - חסידות מהדורה ראשונה קאפוסט תקע"ד | 1814

ספר פרי הארץ, עניינים עמוקים בדרך החסידות, להאדמו"ר רבי מנחם מנדל מוויטעפסק זיע"א. בסוף הספר הובאו מכתבים מאת רבינו המחבר ותלמידו המובהק רבי אברהם מקאליסק, אשר נשלחו אל חסידיהם באירופה, ובהם דברי שבח וחיזוק על עניין חידוש ההתיישבות בארץ ישראל בכלל ובטבריה בפרט, בקשות לתמיכה כלכלית והוראות הנוגעות להנהגת החסידים באירופה. מהדורה ראשונה - קאפוסט תקע"ד | 1814. [2], כז דף, [9]. 10 הדפים האחרונים הושלמו בצילום מקצועי, על נייר משובח. כריכת עור חדשה ומפוארת במיוחד, עם הטבעות, בתוך קופסה תואמת. חלק מהדפים חתוכים בשולים צמוד לטקסט עם פגיעות קלות בטקסט, כתמים קלים, עותק שמור במצב טוב. רבי מנחם מנדל מוויטעבסק (ת"צ – תקמ"ח) בן רבי משה, היה מגדולי תלמידיו של המגיד ממעזריטש, ורבו של 'בעל התניא', מנהיג החסידים ברוסיה הלבנה, ומגדולי החסידות בדור השלישי להיווסדה. בשנת תקל"ז עלה לארץ ישראל, בראשות "עליית תלמידי הבעל שם טוב" הידועה, שם ייסד את ההתיישבות החסידית בטבריה. חיבר מספר ספרים, והנודע שבהם הוא ספרו זה "פרי הארץ", שנכתב בהיותו בארץ ישראל. נפטר ב-א' אייר תקמ"ח בטבריה, ומנוחתו כבוד בחלקת תלמידי הבעש"ט בבית העלמין הישן בעיר.
$1600
Starting at
$1000

Make an offer