ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 040

ספר "ערך השלחן" לרבי יצחק טייב מתוניס. 6 חלקים – סט שלם של המהדורה הראשונה. הגהות וחותמות עם חתימת רבי אליהו חזן אב"ד אלכסנדריה בעל ה'תעלומות לב'.

ספר "ערך השלחן" על שלחן ערוך. 1. חלק א' – אורח חיים, ליוורנו תקנ"א. מהדורה ראשונה. הסכמת רבי יוסף זרקא, (2) קכ"א דף. מצב טוב – בינוני, פגמים בשולי הדפים. נקבי עש בודדים. 2. חלק ב' – יורה דעה, ליוורנו תקנ"ח. מהדורה ראשונה. (1) קנ"ה (4) דף. מצב טוב – בינוני, פגעי עש בעיקר בשוליים. 3. חלק ג' – אבן העזר, ליוורנו תקצ"ד. מהדורה ראשונה. חותמת בעלות רבי אברהם עזריאל מדייני ירושלים, 2 הגהות בכתב יד. (2) פ"ו דף. מצב מצוין. חסרון בשולי השער ללא פגיעה בקטסט. 4. חלק ד' – חשן משפט א', ליוורנו תקע"ה, מהדורה ראשונה. חתימת הרב אליהו חזן אב"ד אלכסנדריה בעל ה'תעלומות לב'. (1) קס"ו, י"ד דף. מצב טוב – בינוני, פגעי עש ודפים מנותקים, ללא כריכה קדמית. 5. חלק ה' – חשן משפט ב', תונס תרנ"א, מהדורה ראשונה. רישום בכתב יד וחותמת בעלות של הרב גבריאל שבתי מרבני ירושלים. (2) ק"נ דף. מצב טוב – בינוני, פגמים בשולי הכריכה והדפים. 6. חלק ו' – חשן משפט ג', תונס תרנ"א, מהדורה ראשונה. בחלק זה באו השמטות לשאר החלקים. עם ספר "הזכרון" מערכות הלכה לפי סדר א' ב', עם חידושים על מסכת אבות, וקונטרס מיוחד על "הגדה של פסח". (2) ר"א, (1) ל', י"ב, ז' דף. מצב מצוין. לפנינו סט שלם ובמהדורות ראשונות, ספרו הגדול והמפורסם של הגאון האדיר רבי יצחק טייב, חידושים עמוקים ופסקי הלכה אשר הוו נר לרגלי גדולי המשיבים והמעיינים בהלכה.
החל מ
$500

תן הצעה