ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 162

ספר סגולה: תהילים עם דגלי הודיה והמצוה וממתקי יהודה כולל סדר המעמדות וסדר התפילה - יוזעפאף תרל"ה | 1875

ספר תהלים, עם ספר דגלי הודיה והמצוה, וספר ממתקי יהודה על תרי"ג מצוות - מאת רבי יהודה יודל לנדא מעיה"ק ירושלים. שידוע שטרם עלותו לארץ היה מקורבו והשוחט של קדוש ישראל מרוז'ין ואחריו של בנו רבי אברהם יעקב מסדיגורא. עם סדר מעמדות מהרב הקדוש מאפטא, וסדר התפלה מכל השנה עפ"י האר"י. שער נפרד למעמדות והסידוד. לספר הסכמות נלהבות מכל גדולי הדור. הסכמות רבות מרבני האשכנזים והספרדים בארץ ישראל, טורקיה ופולין. בהם הסכמת האדמו"ר רבי אברהם 'המגיד מטריסק', המברך את הקונים "בברכה המשולשת בני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחא" - יוזעפאף תרל"ה | 1875. ב-יג, רלג; פח דף. חסר שער ראשון ו-2 דפים אחרונים בסליחות שבסוף הסידור. שיקומים קל בשער של התהילים, קרעים קלים בפינות חלק מהדפים. כתמים. מעט נקבי עש. מצב כללי טוב. כריכה חדשה עם הטבעת זהב.
החל מ
$150

תן הצעה