ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090

<< חזור

פריט מס' : 002

ספר סגולה: "ספר קדוש כזה בודאי הוא לשמירה מעולה למי שמחזיקו בביתו" שו"ת מן השמים - ירושלם תרע"ד? | 1914

שאלות ותשובות מן השמים, "אשר שאל ע"י התבודדות ותפלה והזכרת שמות הקודש... רבינו יעקב הלוי ממרויש ומקורביל זלה"ה והיו משיבין לו מן השמים כל שאלותיו...". דפוס צוקרמן - ירושלים עפ"י ההסכמות נדפס סביב שנת תרע"ד [1914]. טז דף. ללא כריכה. נקבי עש וקרעים רבים. הדבקות בנייר דבק בהרבה מקומות. מצב כללי בינוני - גרוע. ספר סגולה - מהדורה זו נדפסה בירושלים בהסכמתם של חברי בד"ץ העדה החרדית, רבי יעקב משה חרל"פ והאדמו"ר רבי דוד צבי שלמה בידרמן מלעלוב אשר כתב בהסכמתו "כי ספר קדוש כזה בודאי הוא לשמירה מעולה למי שמחזיקו בביתו".
החל מ
$120

תן הצעה