ברוך הבא אורח, באפשרותך או לצור חשבון
התקשר 03-9050090
!הודע לי על מכירה חדשה

<< חזור

פריט מס' : 052

ספר נפש דוד עם חתימות והגהות נדירות ומעניינות - מהדורה ראשונה קושטא תצ"ו | 1736

ספר נפש דוד על התורה ומגילות על פי קבלה מאת רבי דוד די מודינה, נדפס בחיי המחבר - מהדורה ראשונה קושטא תצ"ו | 1736. [4], מו דף. שער משוקם, מוסתר חלקו העליון, מעט כתמים, מצב כללי טוב. בשער הספר חתימה בכתב יד קדשו של רבי אברהם מיוחס בעל 'שדה הארץ', שמציין בחתימתו שקיבלו במתנה מאת המחבר. וחתימת בעלות של בנו רבי יוסף מיוחס, ורבי יוסף אדהאן מירושלים. בנוסף בגוף הספר מספר הגהות בכתב ידו של המקובל רבי שמעון צבי הורביץ מישיבת שער השמים לקבלה בירושלים. הערה אחת נראה שכתבה רבי אברהם מיוחס. וחישוב גימטריות בשולי הגיליון. רבי דוד ב"ר משה די מודינה מרבני צפת ואח"כ ירושלים, חיבר כמה חיבורים בתורת הקבלה, 'רוח דוד' פירוש על האידרא, ו'נשמת דוד' על שיר השירים. (ארזי הלבנון עמוד 431) רבי אברהם בן רבי שמואל מיוחס (ת"ס - תקכ"ח). מגדולי גאוני ופרושי ירושלים, התפרסם בעיקר בזכות ספרו שו"ת 'שדה הארץ', וחיבר ספרים נוספים העוסקים בקבלה. בהיותו בן 40 שנה כבה מאור עיניו וכל חיבוריו שחיבר הם מלפני היותו שלושים. נקבר בהר הזיתים בירושלים. (ארזי הלבנון עמוד 154) רבי יעקב יוסף בן רבי אברהם מיוחס. כתב הקדמה לספרו של אביו 'שדה הארץ' נקבר עם שאר אחיו על יד אביהם בהר הזיתים. רבי יוסף בן אדהאן בעל מחבר ספר 'שופריה דיוסף' ועוד, צור מחצבתו ממשפחה מיוחסת ממארוקו אשר קבלה בידם שהם מגזע דוד המלך ונתנו סימן לדבר 'אדהאן' נוטריקון אני דוד המלך אשר נמשך. היה דבק ביוצרו בפרישות וטהרה, ולא עבר עליו חצות לילה בלי תקון חצות בבכי וביללה על גלות השכינה. זכה לגלויים גדולים וגם זכה מעוצם קדושתו לחדור לסוד נשמתו, ובאחד הימים אף גילה לבנו החסיד כי הוא ניצוץ נחום איש גמזו. תלמידו רבי שלמה אדהאן כותב עליו "הניח אחריו ברכה כמה כתיבות וחיבורים פלאי פלאים ע"ד הקבלה ועל התלמוד וארבעה טורים... אלא שמרוב השפעת חכמתו לא היה יכול לסדרם כי היתה חכמתו נובעת כמעיין המתגבר והיה רץ בכתיבה ככל יכולתו..." כל חיבוריו נאבדו מלבד ספר 'שופריה דיוסף' שנדפס באלכסנדריה ע"י נכדו בעל 'מעשה בראשית'. בשנת תר"ה, לאחר מאמצים כבירים ותלאות רבות, זכה להגשים חלומו ולעלות לארץ ישראל וקבע מושבו בצפת שנת ויום הסתלקותו לא נודע לנו. (ארזי הלבנון עמוד 934). המקובל רבי שמעון צבי הורביץ (תר"ל - תש"ז), תלמידו של רבי יצחק מוואלוזין. ממייסדי ישיבת המקובלים האשכנזית 'שער השמים'. היות ולפי דעת חכמי הקבלה, עשרת השבטים יתגלו לפני הגאולה השלמה, רבי שמעון צבי נשלח בשנת תרנ"ט לאסיה מטעם מקובלי ירושלים מכל העדות לחקור את הנושא. במשך כשנתיים כשהוא הולך ברגל או רכוב על גבי גמל, הוא גילה שרידים של יישובים יהודים במקומות נידחים המנותקים משאר העולם. ואף הרחיק נדוד עד טיבט, אזי שלטונות הודו חשדו בו שמניעיו פוליטיים, ולכן נאלץ להפסיק את המסע. את חוויותיו במסעו העלה על הכתב בספרו 'קול מבשר' שיצא לאור בשנת תרפ"ג.
החל מ
$700

תן הצעה